Installing Joomla

Gerb

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

______2018 №   /___

м.Вугледар

Про затвердження міської цільової Програми «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на 2019 рік

З метою забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити міську цільову програму «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на 2019 рік (додається).
 2. Визначити, що джерелом фінансування даної програми являється міський бюджет в сумі 494,5 тис. грн.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочкова А.В. та на постійну комісію міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник).

Міський голова                                                                     А.Ю.Сілич


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

_________________

Міська цільова програма

 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на 2019 рік

 1. Загальні положення

У місті Вугледарі станом на 01.11.2018 року зареєстровано 145 хворих – інсулінозалежних. Проте, кількість людей з недіагностованим цукровим діабетом у 3-4 рази більша.

Найбільшу загрозу становлять судинні ускладнення цукрового діабету (частота яких сягає 50%), насамперед, з боку нирок і очей, а у хворих старших вікових груп – збільшення частоти судинних катастроф (інфаркти, інсульти, розвиток гангрени ніг з необхідністю ампутації). Ці ускладнення є основною причиною збільшення інвалідності та смертності хворих (3 місце після серцево – судинної патології та злоякісних новоутворень).

Ситуація ускладнюється тим, що при цукровому діабеті ІІ типу спостерігається артеріальна гіпертензія у 2 рази частіше, ніж у пацієнтів, які не страждають на цукровий діабет.

Актуальність прийняття Програми зумовлена потребою у невідкладному вжитті заходів для поліпшення медичної допомоги хворим на цукровий діабет.

Законодавчою базою виконання програми є:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами) від 8 липня 2010 року № 2456 - VI; Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну» (зі змінами), від 23 січня 2015 року № 11 «Деякі питання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», від 23.03.2016 № 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну», на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 30.03.2017 № 228 «Про забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну на території Донецької області».

 1. Мета програми

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну. 

 1. Головний розпорядник та відповідальні виконавці

         Головний розпорядник бюджетних коштів – виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

         Відповідальні виконавці:

 комунальна установа «Лікувально – профілактична установа Центральна міська лікарня».

 1. Завдання програми

Забезпечення епідеміологічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих.

 1. Строки та етапи виконання програми

Строки виконання програми – 2019 рік.

 1. Ресурсне забезпечення програми

Фінансування програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених міським бюджетом, а також із інших джерел, не заборонених чинним законодавством, шляхом відшкодування вартості препаратів інсуліну отриманих через ТОВ «Добрі ліки», Аптека № 159.

Обсяг асигнувань складає:

2019 рік – 494,5 тис. грн., та наведено у додатку 1.

 1. Контроль за реалізацією заходів програми

Загальний контроль за реалізацією заходів програми здійснює Виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

 1. Очікувані кінцеві результати виконання програми

В результаті реалізації завдань і заходів програми «Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» очікується:

зменшити кількість випадків ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет.

Основні результативні показники наведено у додатку 2.

Секретар міської ради                                                            В.В.Іваницький

Програму «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на 2019 рік підготовлено Лікувально-профілактичною установою центральною міською лікарнею

Головний лікар ЛПУ ЦМЛ                                                    П.А.Корнієнко

Додаток 1

до міської цільової програми

«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на 2019  рік

        Розподіл фінансування по заходах міської цільової програми

«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на 2019 рік

Назва заходу

Джерело фінансування (тис.грн.)

Прогноз

фінансового ресурсу

Державний бюджет

Міський бюджет

Інших джерел

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

 

494,5

 

494,5

Всього:

0,0

494,5

0,0

494,5

Додаток 2

до міської цільової програми

«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на 2019  рік

Основні показник

Показники

Одиниця виміру

2019 рік

загальний фонд

1

2

3

4

 

Завдання 1

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

   
 

затрат

   
 

видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет

тис.грн.

494,5

 

продукту

   
 

кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну

осіб

145

 

ефективності

   
 

забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

%

100

 

середній розмір видатків на препарати інсуліну на одного хворого на цукровий діабет

грн..

3410,34

 

якості

   
 

динаміка кількості хворих на цукровий

діабет, забезпечених інсуліном

%

100

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)