Installing Joomla

Gerb

                                                                                                   ПРОЕКТ

                                                                                                                                                       р/н 18357

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

_________.2018 № _____

м. Вугледар

Про затвердження програми

«Освіта» на 2019 рік

З метою створення умов рівного доступу дітей та учнівської молоді до сучасної повноцінної, якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям, створення оптимальних умов навчання і виховання у закладах освіти, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити програму «Освіта» на 2019 рік (додається).
 2. Визначити, що джерелом фінансування даної програми є міський бюджет (бюджет розвитку) – 703,0 тис.грн.
 3. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на міський відділ освіти (Войцеховський).
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів (Бочков) та постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей молоді, розвитку підприємства, торгівлі та сфери послуг (Мисник).

Міський голова                                                                     А.Ю. Сілич


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

__________№__________

ПРОГРАМА

 «Освіта» на 2019 рік

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма

Міський відділ освіти разом із закладами освіти працюють над створенням якісних та комфортних умов для навчання та виховання дошкільнят, забезпеченням права на здобуття освіти дітей з особливими освітніми потребами. Найголовніше завдання закладів освіти – збереження здоров’я і розвитку дітей та рівний доступ до якісної освіти.

                   Для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів створюється «Інклюзивно-ресурсний центр» Вугледарської міської ради. Саме інклюзивна освіта забезпечує лише найкраще середовище для навчання, але й допомагає усунути бар’єри на користь успішної адаптації в суспільному житті дітей з освітніми потребами.

Для проведення занять з дітьми з особливими освітніми потребами  необхідно забезпечити функціонування  інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ). Для цього  ІРЦ повинен мати спеціалізовані приміщення, де треба провести капітальний ремонт та створити відповідну метаріально-технічну базу.

Вихованці закладів дошкільної освіти також потребують належних умов виховання, тому однією із головних завдань дитячого садка є забезпечення якісного та повноцінного харчування. Проведення капітального ремонту харчоблоку є нагальною проблемою дошкільного навчального закладу № 2 «Золота рибка». 

 1. Мета Програми

    Головна мета Програми:

 • створення належних умов для забезпечення дошкільнят якісним харчуванням;
 • забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розаитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу.
 1. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

Основні шляхи розв’язання проблеми полягають у своєчасної реалізації заходів програми, а саме:

а) провести капітальний ремонт харчоблоку у дошкільному навчальному закладі № 2 «Золота рибка»;

б) провести капітальний ремонт приміщення інклюзивно-ресурсного центру.

 1. Завдання, заходи та строки виконання програм

Основними заходами програми «Освіта» на 2019 рік, що фінансуються коштами міського бюджету є:

а) проведення капітального ремонту харчоблоку у дошкільному навчальному закладі № 2 «Золота рибка» за адресою: м. Вугледар, вул. 30 років Перемоги, 16а;

б) проведення капітального ремонту приміщення інклюзивно-ресурсного центру.

Строки виконання завдань Програми – 2019 рік.

 1. Прогнозні показники реалізації програми

Прогнозні показники реалізації програми «Освіта» на 2019 рік наведені у додатку до Програми (додається).

 1. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми буде здійснюватися в межах затверджених бюджетних призначень згідно з розписом міського бюджету.

Протягом року обсяг фінансування програми може змінюватися відповідно до рішень міської ради про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік.

Загальний обсяг фінансування Програми становить – 703,0 тис. грн.

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми є міський відділ освіти.

 1. Контроль за реалізацією Програми

Безпосередній контроль за реалізацією Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Бочков) та постійні комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації  (Войцеховський) і з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей, молоді, розвитку підприємства, торгівлі та сфери послуг (Мисник).

Секретар міської ради                                                       В.В.Іваницький   

Програма «Освіта» на 2019 рік підготовлена міським відділом освіти

Начальник міського відділу освіти                                  В.В.Войцеховський

Додаток

до програми «Освіта» на 2019 рік

Прогнозні показники реалізації програми «Освіта» на 2019 рік

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

1.

Проведення капітального ремонту харчоблоку у дошкільному навчальному закладі № 2 «Золота рибка»

 

Показник затрат

     
 

-загальний обсяг видатків

тис.грн.

300,0

300,0

 

Показник продукту

     
 

-площа харчоблоку, на якій планується провести капітальний ремонт

тис.м.кв.

52,4

52,4

 

Показник ефективності

     
 

-середні витрати капітального ремонту 1 м.кв. харчоблоку

грн.

5725,19

5725,19

         

2.

Проведення капітального ремонту приміщення інклюзивно -ресурсного центру

 

Показник затрат

     
 

-загальний обсяг видатків

тис.грн.

403,0

403,0

 

Показник продукту

     
 

-площа харчоблоку, на якій планується провести капітальний ремонт

тис.м.кв.

120,0

120,0

 

Показник ефективності

     
 

-середні витрати капітального ремонту 1 м.кв. приміщення ІРЦ

грн.

3358,33

3358,33

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)