Installing Joomla

Gerb

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

______2019 №   /___

м.Вугледар

Про затвердження міської цільової Програми «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» на 2019 рік

З метою подальшого удосконалення роботи в галузі охорони здоров’я міста Вугледара, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити міську цільову програму «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» на 2019 рік (додається).

2.Визначити, що джерелом фінансування даної програми являється міський бюджет в сумі 116,1 тис. грн..

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочкова А.В. та на постійну комісію міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник).

Міський голова                                                                     А.Ю.Сілич

      ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

_________________

 

ПРОГРАМА

«Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» на 2019 рік

  1. Загальні положення

 Програма по наданню допомоги хворим на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну асму,  які проживають на території м.Вугледара на 2019 рік (далі Програма) розроблена у межах норм Конституції України, законів України, Указів Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, відповідно  до  ст. 43  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”.

          Пріоритетність надали лікуванню цих хвороб, оскільки саме вони найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.

          Смертність від серцево-судинних хвороб складає 65% від загальної смертності населення в Україні.

В місті Вугледар станом на 01.12.2018 року  на диспансерному обліку знаходиться хворих з тами захворюваннями 4560чол.                                                          Ці люди  не мають можливість забезпечити собі повноцінне життя у суспільстві, що значною мірою позначається як на моральній, так і на матеріальній сторонах їх життєдіяльності.

Даною Програмою передбачається відшкодування вартості лікарських засобів для лікування цих захворювань.

Законодавчою базою виконання програми є :

 Конституція України.

 Бюджетний кодекс України (зі змінами) від 08 липня 2010 року

№ 2456- VІ;

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010 р. № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 9.11.2016 № 863 «Про відшкодування вартості лікарських засобів»

  1. Мета програми

Підвищення якості надання первиннорї медичної допомоги.

  1. Головний розпорядник та відповідальні виконавці.

         Головний розпорядник бюджетних коштів:

  Виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

        

  1. Завдання програми

   Забезпечення епідеміологічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих.

  1. Строки та етапи виконання програми.

          Строки виконання програми «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»  - 2019р

  1. Ресурсне забезпечення програми.

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів із загального фонду та затверджуються рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний період. а саме:

         Обсяг асигнувань складає :

на 2019 рік   – 116,1 тис.грн

         Протягом року обсяг фінансування програми може змінюватися відповідно до рішень міської ради про внесення змін до бюджету міста.

  1. Організація управління та контролю за ходом виконання програми.

         Головний розпорядник здійснює виконання бюджетної програми,  розподіляє обсяги видатків загального фонду бюджету між відповідальним виконавцем, повідомляє відповідальних виконавців про належні їм обсяги та організовує підготовку бюджетних запитів, здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів. Одержує звіти про використання коштів від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів і аналізує ефективність використання ними бюджетних коштів. Відповідальні виконавці в установленому головним розпорядником порядку забезпечують складання бюджетних запитів за кожною бюджетною програмою та щомісячно надають інформацію про виконання бюджетних програм. Забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та падання фінансової звітності у порядку встановленому законодавством, затвердження паспортів бюджетних програм і складання звітів про їх виконання,  здійснює аналіз показників виконання бюджетних програм.

  1. Очікувані результативні показники.

В результаті реалізації завдань і заходів Програми передбачено  забезпечити відшкодування  вартості  лікарських  засобів  для лікування окремих  захворювань.

    Очікувані результативні показники виконання бюджетної програми наведено у додатку 1 .

                        

Секретар міської ради                                                                   В.В.Іваницький

Програму «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» на 2019 рік підготовлено Комунальним некомерційним підприємством  «Центром первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради»

Головний лікар                                                                              Н.М. Сосюра

                                                                     

                                                                   

                                                            

                                       

                                Додаток 1  до

                                                         міської цільової програми   

                                                           «Відшкодування вартості лікарських

                                                            засобів для лікування окремих

                                                            захворювань»  на 2019 рік          

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми

«Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» на 2019 рік

 

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

1

 Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів дл лікування окремих захворювань

     
 

Показники затрат

     
 

Загальний обсяг видатків на забезпечення відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань

тис.грн

116,1

116,1

 

Показники продукту

     
 

Кількість хворих, що знаходяться на диспансерному обліку та потребують лікування окремих захворювань

осіб

4560

4560

 

Показники ефективності

     
 

Середній розмір видатків на одного хворого, що знаходиться на диспансерному обліку та потребує окремих захворювань

грн

25,46

25,46

 

Показники якості

     
 

Динаміка забезпеченості кількості хворих для лікування окремих захворювань, порівняно з минулим роком

%

17

17

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)