Installing Joomla

Gerb

ПРОЕКТ

р/н 18362

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

____.2018 № 7/_____

м. Вугледар

Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/25-16 «Про затвердження міської цільової програми «Благоустрій міста Вугледара» на 2018 рік

         З метою забезпечення проведення комплексу робіт щодо підтримки транспортно-експлуатаційного стану доріг, озеленення, освітлення, утримання міського кладовища, забезпечення ритуальних послуг щодо поховання померлих одиноких громадян та осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, забезпечення своєчасної оплати за спожиту електроенергію на освітлення вулиць міста в 2018 році, керуючись пунктом 1 статті 10, пунктом 3 статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статтею 16 Закону України «Про поховання та похоронну справу», статтями 22, 78, 91 Бюджетного Кодексу України, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни в рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/25-16 «Про затвердження міської цільової програми «Благоустрій території міста Вугледара» на 2018 рік», а саме:
    • В міській цільовій програмі «Благоустрій території міста Вугледара» на 2018 рік:
    • В розділі 5 «Очікувані результати» в заході «Забезпечення утримання в належному технічному стані 303 тис. м. кв. об’єктів дорожнього господарства;» цифру 303 тис. м. кв. замінити на цифру 323 тис. м. кв.
    • В пункті 1 розділу 6 «Обсяги та джерела фінансування програми»:

          в заході з благоустрою «утримання доріг і тротуарів» цифру 1370,8 тис. грн. замінити на цифру 1460,8 тис. грн.;

          в заході з благоустрою «утримання зовнішнього освітлення» цифру 625,4 тис. грн. замінити на цифру 655,4 тис. грн.

          в заході з благоустрою «збирання, підбирання та транспортування міського сміття» цифру 356,4 тис. грн. замінити на цифру 336,4 тис. грн.

          в заході з благоустрою «обслуговування водостоків та зливової каналізації» цифру 264,9 тис. грн. замінити на цифру 164,9 тис. грн.

  • В Додатку до міської цільової програми «Прогнозні показники реалізації міської цільової програми «Благоустрій міста Вугледара» на 2018 рік» пункти 1, 2, 5, 6 викласти в новій редакції (додається).

Міський голова                                                                    А. Ю. Сілич


                                                                                                                                                              Додаток до

                                                                                                                                          міської цільової програми                                                                                                                                «Благоустрій території міста                                                                                                                                   Вугледара» на 2018 рік

                                                                                                                                           (в редакції рішення міської ради

                                                                                                                                           від           .2018 № 7/       )

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми

«Благоустрій міста Вугледара» на 2018 рік

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

1

Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства

 

 

 

 

Показники затрат

     
 

    загальний обсяг видатків, в тому числі:

тис. грн.

1486,3

1486,3

 

    обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства

тис. грн.

1460,8

1460,8

 

    обсяг видатків на вапняне фарбування бордюр на весні, до державних свят та Дня шахтаря

тис. грн.

25,5

25,5

 

Показники продукту

     
 

    площа та протяжність об’єктів дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані

тис. м. кв.

323

323

 

    Площа бордюр, які планується пофарбувати

тис. м. кв.

20,1

20,1

 

Показники ефективності

     
 

    середня вартість утримання 1 м об’єктів дорожнього господарства

грн.

4,524

4,524

 

    середня вартість фарбування 1 м. кв. бордюр

грн

1,27

1,27

 

Показники якості

     
 

    питома вага кількості об’єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної кількості об’єктів дорожнього господарства

%

100

100

 

    Питома вага площі бордюр, що планується пофарбувати

%

100

100

2

Утримання в належному стані об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію

 

 

 

 

Показники затрат

     
 

    загальний обсяг видатків

тис. грн.

164,9

164,9

 

    кількість об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, що підлягають утриманню

одиниць

25

25

 

Показники продукту

     
 

    кількість заходів з очистки об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію

одиниць

4

4

 

Показники ефективності

     
 

    середньорічні видатки на один об’єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію

тис. грн.

6,596

6,596

 

    середньорічні видатки на один захід з очистки об’єкта, задіяного в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію

тис. грн.

41,225

41,225

 

Показники якості

     
 

    питома вага очищених об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію у загальній кількості об’єктів

%

100

100

5

Утримання зовнішнього освітлення

 

 

 

 

Показники затрат

     
 

    загальний обсяг видатків

тис. грн.

655,4

655,4

 

    загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення

км

22

22

 

Показники продукту

     
 

    протяжність мереж зовнішнього освітлення, що потребує утримання

км

22

22

 

    протяжність мереж зовнішнього освітлення, що потребує заміни

км

6,7

6,7

 

Показники ефективності

     
 

    середні витрати на утримання мережі зовнішнього освітлення на 1 км

тис. грн.

29,79

29,79

 

    середня вартість заміни 1 км мереж зовнішнього освітлення

тис. грн.

37,31

37,31

 

Показники якості

     
 

    питома вага протяжності мережі зовнішнього освітлення, що потребує утримання від загальної протяжності мереж зовнішнього освітлення

%

100

100

 

    Питома вага протяжності заміненої мережі зовнішнього освітлення від загальної потреби

%

100

100

6

Забезпечення збору та вивезення сміття

 

 

 

 

Показники затрат

     
 

    загальний обсяг видатків

тис. грн.

336,4

336,4

 

    площа території міста, що потребує прибирання сміття

тис. м. кв.

303

303

 

Показники продукту

     
 

    площа території міста, на якій планується прибирання сміття

тис. м. кв.

303

303

 

Показники ефективності

     
 

    середні витрати на прибирання сміття 1 м. кв. території міста

тис. грн

1,110

1,110

 

Показники якості

     
 

    питома вага площі території міста, що планується прибирати до площі території, що потребує прибирання

%

100

100

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)