Installing Joomla

Gerb

       
   

ПРОЕКТ

р/н 18372

 
   
 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

______2018 №   /___

м.Вугледар

Про внесення  змін до міської цільової Програми «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2017 № 7/25-30

З метою  подальшого удосконалення роботи в галузі охорони здоров’я міста Вугледара, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до міської цільової Програми «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2017 № 7/25-30.

1.1. У розділі 6 Програми суму «42037,7 тис.грн.» замінити на суму «43325,6 тис.грн.».

1.2. Додаток 1 до Програми  викласти в новій редакції (додається).

1.3. Додаток 2 до Програми  викласти в новій редакції (додається).

  1. Визначити, що джерелом фінансування даної програми являється державний бюджет – 11349,8 тис. грн., міський бюджет – 13911,1 тис. грн., та інші джерела фінансування – 18064,7 тис. грн.

Міський голова                                                                     А.Ю.Сілич

Додаток 1

до міської цільової Програми «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

        Розподіл фінансування за заходами міської цільової Програми

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на 2018 рік

Назва заходу

Джерело фінансування (тис.грн.)

Прогноз

фінансового ресурсу

Державний бюджет

Міський бюджет

Інших джерел

Забезпечення надання населенню амбулаторно – поліклінічної допомоги.

6981,7

7490,1

 

14471,8

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.

 

4368,1

4914,7

 

9282,8

Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти

 

26,3

 

26,3

Капітальний ремонт стоматологічного відділення і бак лабораторії та електрообладнання інфекційного корпусу лікувально-профілактичної установи центральної міської лікарні м. Вугледара

   

1409,8

1409,8

Термомодернізація головного корпусу головного корпусу лікувально-профілактичної установи центральної міської лікарні м. Вугледар

   

9275,5

9275,5

Індивідуальне опалення головного корпусу корпусу лікувально-профілактичної установи центральної міської лікарні м. Вугледара

   

2848,3

2848,3

Реконструкція покрівлі головного корпусу

(реконструкція)

   

4531,1

4531,1

Придбання машини швидкої допомоги

 

1200,0

 

1200,0

Придбання автоклава

 

200,0

 

200,0

Придбання стоматологічної установки

 

80,0

 

80,0

Всього:

11349,8

13911,1

18064,7

43325,6

Додаток 2

до міської цільової Програми

«Багатопрофільна стаціонарна

медична допомога населенню»                                                                                                                                        Додаток до

                                                                                                                                           міської цільової програми                                                                                                                      

Прогнозні показники реалізації міської цільової Програми

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на 2018 рік

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

1

 Забезпечення надання населенню амбулаторно – поліклінічної допомоги

     
 

Показники затрат

     
 

Кількість установ

Од.

1

1

 

Кількість штатних одиниць

Од.

115,5

115,5

 

у т.ч.лікарів

Од.

28,25

28,25

 

Показники продукту

     
 

Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)

Осіб

100000

100000

 

у т.ч.стоматологічних

Осіб

16000

16000

 

Кількість пролікованих хворих

Осіб

66500

66500

 

Показники ефективності

     
 

Частота звертань до лікарів спеціалістів

%

40

40

 

Кількість пролікованих амбулаторно на одного лікаря

Осіб

500

500

 

Показники якості

     
 

Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях

%

0,12

0,12

 

Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях

%

0,08

0,08

2

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

     
 

Показники затрат

     
 

Кількість штатних одиниць

Од.

61,5

61,5

 

у т.ч.лікарів

Од.

7

7

 

Кількість ліжок у звичайних стаціонарах

Од.

90

90

 

Показники продукту

     
 

Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах

Тис. од.

30,6

30,6

 

Кількість пролікованих хворих у стаціонарі

Осіб

3000

3000

 

Показники ефективності

     
 

Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах

Днів

12,5

12,5

 

Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого

Днів

11

11

 

Показники якості

     
 

Зниження показника летальності

%

1

1

 

Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком

%

1

1

3

Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти

     
 

Показники затрат

     
 

Кількість закладів

Од.

1

1

 

Середньорічне число посадових окладів (ставок) медичного персоналу

Од.

189

189

 

у т.ч.лікарів

Од.

42,25

42,25

 

у т.ч.середнього м.п.

Од.

78,75

78,75

 

Показники продукту

     
 

Середньрічна кількість фахівців  які пройдуть перепідготовку

Осіб

8

8

 

у т.ч.лікарів

Осіб

1

1

 

у т.ч.середнього м.п.

Осіб

7

7

 

Середньрічна кількість фахівців які пройдуть курси підвищення кваліфікації

Осіб

3

3

 

у т.ч.лікарів

Осіб

3

3

 

у т.ч.середнього м.п.

Осіб

0

0

 

Показники ефективності

     
 

Витрати на одного фахівця, що пройде перепідготовку

Грн.

1923,6

1923,6

 

Витрати на одного фахівця, що підвищить кваліфікацію

Грн.

3637,1

3637,1

 

Показники якості

     
 

Відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту

%

9,0

9,0

4

Капітальний ремонт стоматологічного відділення і бак лабораторії та електрообладнання інфекційного корпусу лікувально-профілактичної установи центральної міської лікарні м. Вугледара

     
 

Показники затрат

     
 

Загальний обсяг видатків

Тис. грн.

1409,8

 
 

Показники продукту

     
 

Кількість об’єктів, які планується відремонтувати

Од.

1

 
 

Метраж об'єктів, що планується відремонтувати

кв. м

428,3

 
 

Показники ефективності

     
 

Середні витрати на капітальний ремонт

Тис. грн.

1409,8

 
 

Показники якості

     
 

Відсоток площі приміщень, які планується відремонтувати, до площі приміщень, що потребують ремонту

%

68,4

 

5

Термомодернізація головного корпусу головного корпусу лікувально-профілактичної установи центральної міської лікарні м. Вугледар

     
 

Показники затрат

     
 

Загальний обсяг видатків

Тис. грн.

9275,5

 
 

Показники продукту

     
 

Кількість об’єктів, яким планується провести термомодернізацію

Од.

1

 
 

Показники ефективності

     
 

Середні витрати на термомодернізацію 1 об’єкту

Тис. грн.

9275,5

 
 

Показники якості

     
 

Питома вага утепленої площі у загальній площі, що потребує утеплення

%

74,0

 

6

Індивідуальне опалення головного корпусу корпусу лікувально-профілактичної установи центральної міської лікарні м. Вугледар

     
 

Показники затрат

     
 

Загальний обсяг видатків

Тис. грн.

2848,3

 
 

Показники продукту

     
 

Кількість об’єктів, які планується перевести на індивідуальне опалення

Од.

1

 
 

Показники ефективності

     
 

Середні витрати на індивідуальне опалення

Тис. грн.

2848,3

 
 

Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі

гкал

124

 
 

Річна економія бюджетних коштів на оплату теплопостачання

Тис. грн.

153,3

 

7

Реконструкція покрівлі головного корпусу ЛПУ ЦМЛ

     
 

Показники затрат

     
 

Загальний обсяг видатків на реконструкцію покрівлі головного корпусу

Тис. грн.

4531,1

 
 

Обсяг реконструкції об'єктів

кв. м

2695,4

 
 

Показники продукту

     
 

Кількість об'єктів, які планується реконструювати

Од.

1

 
 

Показники ефективності

     
 

Середні витрати на реконструкцію одного об’єкту

Тис. грн..

4531,1

 
 

Середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта

Грн..

1681,05

 
 

Показники якості

     
 

Рівень готовності об’єктів реконструкції

%

70

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради

Про внесення змін до міської цільової  Програми  «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2017 № 7/25-30

1.Обгрунтування необхідності прийняття рішення

Доступність, якісність, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для забезпечення високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення.

         Значною складовою у забезпеченні висококваліфікованої медичної допомоги населенню міста є стаціонарна допомога, яка здійснюється як на ліжках загальної терапевтичної мережі, так і у спеціалізованих відділеннях лікувально-профілактичних закладів.

2.Правові аспекти

- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010 р. № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона  здоров'я» зі змінами від 25.07.2013 р. № 693/633;

- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання  та виконання місцевих бюджетів»

3.Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених міським бюджетом, а також субвенцією з державного бюджету.

4.Прогноз результатів та соціальних наслідків

Здійснення цієї програми забезпечує підвищення ефективності надання кваліфікованої медичної допомоги, зменшення розповсюдженості хвороб, та покращення стану здоров’я і якості життя населення.

Реалізація програми надасть змогу покращити умови перебування хворих у лікарні та покращити умови праці медичного персоналу. Значною мірою зекономить кошти на оплату  за енергоносії.

Головний лікар Лікувально-

профілактичної установи

Центральної міської лікарні                                                        П.А.Корнієнко

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)