Installing Joomla

Gerb

ПРОЕКТ

р/н 18384

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

     .   .2019 №

м. Вугледар

Про затвердження Положення про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами Вугледарської міської ради у системі публічних електронних закупівель ProZorro

З метою забезпечення прозорості та відкритості закупівель, економії бюджетних витрат, розширення конкуренції при здійсненні закупівель, відповідно до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 (із змінами), керуючись розпорядженням голови Донецької обласної Державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24.10.2018 №1292/5-18 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04 липня  2016 року №549», статтями 17, 25, частиною першою статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами Вугледарської міської ради у системі публічних електронних закупівель ProZorro.
 2. Виконавчим органам, комунальним закладам, установам та підприємствам щомісячно (до 10 числа місяця наступного за звітним) надавати до відділу економіки, стратегії розвитку та інвестицій Вугледарської міської ради інформацію щодо кількості і загальної суми допорогових закупівель, здійснених поза межами системи публічних електронних закупівель ProZorro.
 3. Відділ економіки, стратегії розвитку та інвестицій Вугледарської міської ради (Дятлов):
 • щомісячно аналізує інформацію щодо здійснених закупівель, в тому числі статистичну, що міститься у аналітичному модулі bi.prozorro.org та надану згідно із пунктом 2 цього рішення;
 • готує інформацію про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами Вугледарської міської ради у системі публічних електронних закупівель ProZorro.
 1. Інформацію про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами Вугледарської міської ради у системі публічних електронних закупівель ProZorro заслуховувати за підсумками року.
 2. Визнати такими, що втратили чинність рішення міської ради від 20.05.2016 №7/4-38 «Про затвердження Положення про здійснення закупівель товарів і послуг виконавчими органами, структурними підрозділами, комунальними закладами, установами та підприємствами Вугледарської міської ради у системі електронних державних закупівель ProZorro», від 19.08.2016 №7/7-6 «Про внесення змін до Положення про здійснення закупівель товарів і послуг виконавчими органами, структурними підрозділами, комунальними закладами, установами та підприємствами Вугледарської міської ради у системі електронних державних закупівель ProZorro».
 3. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на відділ економіки, стратегії розвитку та інвестицій Вугледарської міської ради (Дятлов).
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вербовського М.П.

Міський голова                                                                     А.Ю.Сілич

ЗатВерджено

рішення міської ради

__.__.2019 № 7/_____

                                               Положення

про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами Вугледарської міської ради у системі публічних електронних закупівель ProZorro

 1. Загальні положення
 • Положення про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами Вугледарської міської ради у системі публічних електронних закупівель ProZorro встановлює загальний порядок придбання товарів, робіт і послуг у системі публічних електронних закупівель ProZorro (далі - Положення).
 • У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

авторизований електронний майданчик - авторизована Уповноваженим органом інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет.

замовники - органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи соціального страхування, створені відповідно до закону, а також юридичні особи (підприємства, установи, організації) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом;

переможець процедури закупівлі - учасник, тендерна пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і визнана найбільш економічно вигідною, та якому замовник повідомив про намір укласти договір, або учасник, якому замовник повідомив про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

 1. Сфера застосування Положення
 • Дане Положення застосовується за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень;

У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень, та є меншою за вартість що зазначена в пункті 2.1. цього Положення, замовники обов’язково оприлюднюють звіт про укладені договори у системі публічних електронних закупівель, відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі».

 • Дія цього Положення не поширюється на закупівлю товарів, робіт і послуг:

стосовно яких відсутня конкуренція на відповідному ринку, внаслідок чого закупівля може бути проведена лише у одного постачальника, за відсутності при цьому альтернативи;

стосовно яких замовником було двічі опубліковано оголошення про проведення закупівель, які внаслідок відсутності пропозицій від учасників визнані такими, що не відбулись;

товарів, які мають складний/спеціалізований характер.

 1. Реєстрація в системі електронних закупівель
 • Замовник реєструється в системі у відповідності до регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним.
 • Замовник має право зареєструватись на декількох електронних майданчиках.
 1. Порядок здійснення закупівель

         4.1 Замовник з метою придбання визначених товарів, робіт і послуг оприлюднює в системі оголошення про проведення закупівель.

         4.2. В оголошенні про проведення закупівель замовник має право зазначити:

найменування замовника, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість товарів, робіт і послуг;

найменування предмета закупівлі та код відповідно до державного класифікатора продукції та послуг ДК 021:2015;

кількість товарів, робіт і послуг;

місце поставки товарів, робіт і послуг;

строк поставки товарів, робіт і послуг;

технічні вимоги до товарів, робіт і послуг та спосіб їх підтвердження;

вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження;

дата та час закінчення подання запитів на уточнення та / або запитань щодо закупівель;

дата, час початку подання пропозицій;

дата, час закінчення подання пропозицій;

дата, час проведення електронного аукціону та його умови (крок аукціону може становити 0, 5 - 3% очікуваної вартості товарів, робіт і послуг);

іншу необхідну інформацію.

Технічні вимоги до предмета закупівлі та/або кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі із способами їх підтвердження можуть також зазначатися замовником в окремому документі, який одночасно опубліковується з оголошенням про проведення закупівель (тендерна документація).

Вказані вимоги не повинні носити дискримінаційний характер та сприяти зниженню конкуренції. У разі якщо технічні вимоги обґрунтовано містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, джерело походження товару або виробника, замовник може зазначити «або еквівалент».

         4.3.Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель замовник повинен оприлюднити в системі тендерну документацію (за наявності), проект договору про придбання товарів, робіт і послуг або істотні умови договору.

         4.4. Замовник визначає строк початку подання пропозицій, що повинен становити не менше 3 робочих днів і не більше 7 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель.

У разі, якщо протягом цього періоду замовник отримує запитання, уточнення від користувачів системи щодо технічних вимог до товарів, робіт і послуг та/або вимог до кваліфікації учасників, замовник повинен надати через систему відповідь протягом двох робочих днів з моменту їх розміщення в системі.

У разі необхідності замовник може внести відповідні зміни до технічних вимог до товарів, робіт і послуг та/або вимог до кваліфікації учасників та оприлюднити їх в системі.

         4.5. Замовник визначає строк закінчення подання пропозицій, що повинен становити не менше ніж 2 робочих дні та не більше ніж 5 робочих днів з моменту початку подання пропозицій.

         4.6. Ранжування всіх поданих пропозицій здійснюється системою автоматично за ціною, формуючи рейтинги позиції учасників. Дана інформація автоматично оприлюднюються системою одразу після завершення електронного аукціону.

         4.7. Замовник в строк, що становить не більше ніж 5 робочих днів з дня закінчення електронного аукціону, аналізує визначену системою пропозицію з найнижчою ціною на предмет відповідності учасника, що її подав, вимогам до кваліфікації учасників, а запропонованого товару, робіт і послуг – технічним вимогам до товарів, робіт і послуг зазначеним в оголошенні та/або тендерній документації.

У разі відповідності пропозиції учасника вимогам Замовника, які зазначені у оголошенні про проведення закупівель та/або тендерній документації, такий учасник визнається переможцем закупівель.

Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.

У разі якщо пропозиція учасника не відповідає технічним вимогам до товарів, робіт і послуг та/або вимогам до кваліфікації учасників, Замовник відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються в системі протягом 1 робочого дня з дня прийняття такого рішення.

У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, в такому ж порядку розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, визначена системою.

Якщо, після відхилення не залишиться жодних пропозицій закупівля визнається такою, що не відбулась.

Документи, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників та/або відповідність товарів, робіт і послуг технічним вимогам надаються замовнику переможцем у разі, якщо така вимога була визначена в оголошенні про проведення закупівель

         4.8. Інформація про визначення переможця обов’язково оприлюднюється замовником в системі в день прийняття ним рішення про визначення переможця.

         4.9. Договір про придбання товарів, робіт і послуг укладається між замовником і переможцем не раніше ніж через 3 робочих днів та не пізніше 10 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця.

         4.10. Після укладення договору про придбання товарів, робіт і послуг замовник зобов’язаний його оприлюднити в системі протягом 3 робочих днів з моменту його укладання.

         4.11. У випадку не укладення договору з вини переможця протягом строку, визначеного в підпункті 4.8 Положення, замовник проводить розгляд пропозиції наступного учасника, якого визначила система, з тих, що залишилися, та діє у порядку, передбаченому підпунктами 4.6-4.9 Положення.

 1. Усунення порушень (скарги)
 • В процесі проведення закупівель у випадку виявлення порушень Учасником, Спостерігачем або Користувачем системи, вказані особи можуть звернутися до Замовника та Органу оскарження із зверненням щодо усунення порушення у порядку, визначеному розділом 15 Регламенту роботи системи, який розміщено на сайті http://prozorro.org.

Секретар міської ради                                                          В.В.Іваницький

Положення про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами Вугледарської міської ради у системі публічних електронних закупівель ProZorro розроблено відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій

Начальник відділу економіки,

стратегії розвитку та інвестицій                                           Є.В.Дятлов

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)