Installing Joomla

Gerb

ПРОЕКТ

р/н 18387

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

______2019 № _____

м. Вугледар

Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 №7/25-27 «Про затвердження міської цільової програми «Соціальний захист населення» на 2018 рік» (зі змінами)

З метою уточнення інформації стосовно обсягів фінансування та забезпечення подальшого соціального захисту окремих верств населення, керуючись пунктом 3 частини першої статті 91 Бюджетного Кодексу України, пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/25-27 «Про затвердження міської цільової програми «Соціальний захист населення» на 2018 рік» (зі змінами), а саме:

1) пункт 2 вирішальної частини рішення викласти у наступній редакції:

«2. Визначити фінансування даної програми в загальній сумі 136,9тис.грн., у тому числі: обласний бюджет – 36,8 тис.грн., міський бюджет – 100,1тис.грн.»;

2) в абзаці другому глави 6 «Обсяги та джерела фінансування Програми» міської цільової програми слова «1,1 тис. грн.» замінити на слова «1,0 тис. грн.»;

3) в абзаці шостому глави 6 «Обсяги та джерела фінансування Програми» міської цільової програми слова «9,0 тис. грн.» замінити на слова «3,0 тис. грн.»;

4) в абзаці сьомому глави 6 «Обсяги та джерела фінансування Програми» міської цільової програми слова «8,6 тис. грн.» замінити на слова «7,8 тис. грн.»;

5) в абзаці восьмому глави 6 «Обсяги та джерела фінансування Програми» міської цільової програми слова «8,4 тис. грн.» замінити на слова «3,0 тис. грн.»;

6) в абзаці дев’ятому глави 6 «Обсяги та джерела фінансування Програми» міської цільової програми слова «14,3 тис.грн.» замінити на слова «15,3тис.грн.»;

7) додаток до міської цільової програми викласти у новій редакції (додається).

Міський голова                                                                    А.Ю.Сілич


Додаток

до міської цільової програми «Соціальний захист населення» на 2018 рік

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми «Соціальний захист населення» на 2018 рік

№ з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця виміру

Значення показника

Значення показника

1

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

тис. грн.

41,3

41,3

 

Продукту

     
 

чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації

осіб

20

20

 

чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:

осіб

20

20

 

особам з інвалідністю I групи

осіб

13

13

 

особам з інвалідністю ІІ групи

осіб

7

7

 

Якості

 

   
 

питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації

%

100

100

2

Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

тис. грн.

47,0

47,0

 

Затрат

     
 

Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування

тис. грн.

24,9

24,9

 

Обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо

тис. грн.

19,1

19,1

 

Обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом

тис. грн.

3,0

3,0

 

Продукту

     
 

кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне  лікування

осіб

4

4

 

кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо

осіб

1

1

 

кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки)

осіб

4

4

 

Ефективності

     
 

середня вартість санаторно-курортного  лікування

грн.

6225,0

6225,0

 

середній розмір компенсацій витрат на автомобільне паливо

грн.

19100,0

19100,0

 

середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом

грн.

750,0

750,0

 

Якості

     
 

частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування

%

100

100

 

частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо

%

100

100

 

частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом

%

100

100

3

Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

тис. грн.

7,8

7,8

 

Продукту

     
 

кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)

осіб

22

22

 

Ефективності

     
 

середньомісячна вартість витрат на надання  пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)

грн.

29,54

29,54

 

Якості

     
 

питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги

%

100

100

4

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

тис. грн.

3,0

3,0

 

Продукту

     
 

кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт

осіб

4

4

 

кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

од.

1

1

 

Ефективності

     
 

середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом

грн.

125,0

125,0

 

Якості

     
 

питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих

%

100

100

5

Забезпечення соціальними послугами гарантованого відшкодування 50% вартості абонентської плати за користування телефонами особам з інвалідністю по зору І і ІІ груп та дітей з інвалідністю по зору до 18 років

тис.грн.

1,0

1,0

 

Затрат

     
 

Обсяг видатків на компенсацію 50 % вартості абонентської плати за користування телефонами

тис.грн.

1,0

1,0

 

Кількість осіб з інвалідністю по зору на обліку

осіб

7

7

 

Продукту

 

   
 

кількість користувачів послуги

осіб

3

3

 

Ефективності

     
 

середньомісячний розмір компенсації 50 % вартості абонентської плати за користування телефонами на одного користувача

грн..

27,8

27,8

 

Якості

     
 

питома вага кількості одержувачів щомісячного гарантованого відшкодування 50% вартості абонентської плати за користування телефоном

%

42,9

42,9

6

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

тис. грн.

15,3

15,3

 

Продукту

     
 

кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)

осіб

6

6

 

Ефективності

     
 

середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу, грн/місяць на одного пільговика

грн./міс.

212,5

212,5

 

Якості

 

   
 

питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

%

100

100

7

Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

тис. грн.

2,6

2,6

 

Продукту

     
 

кількість отримувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів

осіб

6

6

 

Ефективності

     
 

середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу

грн./рік.

400,0

400,0

 

Якості

 

   
 

Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки

%

100

100

8

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

тис. грн.

6,9

6,9

 

Продукту

     
 

Чисельність учасників бойових дій

осіб

2

2

 

Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни

осіб

1

1

 

Кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

 

3

3

 

Ефективності

     
 

середній розмір витрат на поховання

грн.

2300,0

2300,0

9

Забезпечення здійснення

компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

тис. грн.

2,0

2,0

 

Продукту

     
 

Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколяски

осіб

5

5

 

Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення  автомобілем , але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти

осіб

6

6

 

Кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок

осіб

5

5

 

Кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування

осіб

6

6

 

Ефективності

     
 

середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок

грн.

155,01

155,01

 

середній розмір компенсації на транспортне обслуговування

грн.

204,33

204,33

 

Якості

 

   
 

Частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоколясок, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоколясками

%

100

100

 

Частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/ пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, від кількості осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування

%

100

100

10

Телефонізація осель осіб з інвалідністю І чи ІІ групи

тис. грн.

0,2

0,2

 

Продукту

     
 

Кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефонів

осіб

2

2

 

Кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони

осіб

2

2

 

Ефективності

     
 

Витрати на встановлення телефону

Грн.

92,2

92,2

 

Якості

     
 

Кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони , від кількості осіб з інвалідністю, які звернулися для їх встановлення

%

100

100

11

Надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні

тис. грн

1,8

1,8

 

Затрат

     
 

Витрати на надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному держаному забезпеченні

тис. грн.

1,8

1,8

 

Продукту

     
 

Кількість одержувачів щомісячної допомоги

осіб

1

1

 

Ефективності

     
 

Середній розмір витрат на надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні

грн./рік

1800,0

1800,0

 

Якості

     
 

Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)

%

100

100

12

Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції

тис. грн.

8,0

8,0

 

Затрат

     
 

Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції

тис. грн.

8,0

8,0

 

Продукту

     
 

Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги з осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції ІІІ групи

осіб

1

1

 

Ефективності

     
 

Середній розмір одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції ІІІ групи

грн.

8000,0

8000,0

 

Якості

     
 

динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)

%

100

100

 

Всього

тис. грн.

136,9

136,9

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)