Installing Joomla

Gerb

ПРОЄКТ

20399

 

               

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

________№  7/______

м.Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Про організацію та фінансування громадських робіт у Вугледарській міській територіальній громаді на 2021 рік»

З метою вирішення тимчасової зайнятості незайнятих громадян, згідно зі статтею 31 Закону України «Про зайнятість населення», керуючись частиною першої статті 17, статтею 18, пунктом 22 частини першої статті 26,частиною першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити міську цільову програму «Про організацію та фінансування громадських робіт у Вугледарській міській територіальній громаді на 2021 рік» (додається).
  2. Визначити, що джерелами фінансування даної програми є міський бюджет в сумі 75,0 тис. грн., Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в сумі 75,0 тис. грн.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Вербовського М.П., на постійні комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємства, торгівлі та сфери послуг (Мисник) і з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                                                                               А.Ю.Сілич

ЗАтверджено

рішення міської ради

______________ № 7/____

Міська цільова програма

«Про організацію та фінансування громадських робіт у Вугледарській міській територіальній громаді на 2021 рік»

  1. Загальні положення

Міська цільова програма «Про організацію та фінансування громадських робіт у Вугледарській міській територіальній громаді на 2021 рік» (далі - програма) є одним з механізмів реалізації програми зайнятості населення міста Вугледара.  Програма розроблена відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні, "Про зайнятість населення» та Постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 175 «Про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового  характеру».

З метою протидії негативним проявам кризових явищ на ринку праці та зняття напруги серед зазначених верств населення проводиться залучення їх до оплачуваних громадських робіт.

Одним із важливих заходів підтримки цих людей у період вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах. Громадські роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах.

Таким чином, громадські роботи  розглядаються як загальними  активними заходами політики зайнятості в частині значного зменшення кількості незайнятого населення. Вони ґрунтуються на базі міської програми зайнятості населення і  пропонують можливість створення додаткових робочих місць для певної частини громадян. Протягом 10 місяців перебувало на обліку в службі зайнятості 662 осіб, з них 445 жінок.

  1. Мета програми 

Мета програми – організація громадських робіт для незайнятих громадян у Вугледарській міській територіальній громаді.

  1. Завдання і строки виконання програми

Основним завданням програми є:

забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу, крім цього програма направлена на:

соціальну підтримку безробітних, в першу чергу тих, хто не може на рівних конкурувати на ринку праці і потребує додаткового соціального захисту;

забезпечення додатковим заробітком осіб з числа зайнятого населення;

взаємодію виконавчого комітету Вугледарської міської ради з Вугледарським міським  центром зайнятості.

Строк виконання програми – 2021 рік.

  1. Заходи та напрямки виконання програми

Програма направлена на організацію та проведення громадських робіт для незайнятих громадян.

Заходи вирішення проблеми соціального захисту населення у Вугледарській міській територіальній громаді , на які спрямована програма, відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», є надання можливості участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб.

Перелік видів громадських робіт:

роботи з благоустрою територій міста;

інформування населення  щодо отримання житлових  субсидій;

розповсюдження інформаційних матеріалів про порядок надання житлових субсидій за спрощеною системою;

технічна обробка та кур’єрська доставка матеріалів;

надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування,соціально-медичного патронажу осіб з інвалідністю;

профілактична робота з населенням;

діловодство та архівна справа;

підсобні роботи;

кур’єрська доставка товарів першої необхідності людям похилого віку;

виготовлення засобів індивідуального захисту від інфекційних захворювань.

  1. Очікувані результати 

Очікувані результативні показники наведено у Додатку до міської цільової програми «Про організацію та фінансування громадських робіт у Вугледарській  міській територіальній громаді на 2021 рік» (додається).

  1. Обсяги та джерела фінансування програми 

Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні та/або працівники, які втратили частину заробітної плати, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством, у розмірі 150,0 тис. грн., з них кошти:

Міський бюджет  – 75,0 тис. грн.;

Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття – 75,0 тис. грн.;

інші джерела фінансування згідно чинного законодавства. 

Виконання програми здійснюється у межах реальних фінансових можливостей міського бюджету та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Головними розпорядниками бюджетних коштів та виконавцем програми є виконавчий комітет Вугледарської міської ради, Вугледарське міське управління соціального захисту населення, Управління міського господарства Вугледарської міської ради відповідно до бюджетних призначень.

  1. Контроль за реалізацією програми

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів та постійні комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємства, торгівлі та сфери послуг і з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на Вугледарський міський центр зайнятості.

Після виконання програми Вугледарський міський центр зайнятості готує інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради.

Секретар міської ради                    В.В. Іваницький

Програму «Про організацію та фінансування громадських робіт у Вугледарській міській територіальній громаді на 2021 рік» підготовлено Вугледарським міським центром зайнятості

Директор Вугледарського

міського центру зайнятості           Р.В. Краснопольська

Додаток

до міської цільової програми «Про організацію та фінансування громадських робіт у Вугледарській міській територіальній громаді на 2021 рік»

Очікувані результати виконання міської цільової програми

«Про організацію та фінансування громадських робіт у Вугледарській міській територіальній громаді на 2021 рік»

№  з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

Організації та проведення громадських робіт

1

Показники затрат

     
 

Обсяг асигнувань загального фонду бюджету

тис.грн.

150,00

75,00

2

Показники продукту

     
 

Кількість залучених працівників усього, в т.ч.

ос.

22

22

жінки

ос.

14

14

чоловіки

ос.

8

8

3

Показники ефективності

     
 

Середні витрати на одного працівника

тис.грн.

6,52

3,26

4

Показники якості

     
 

Питома вага безробітних, які залучені в громадських робо-тах до загальної кількості безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, в т.ч.

%

3,3

3,3

жінки

%

2,1

2,1

чоловіки

%

1,2

1,2

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)