Installing Joomla

Gerb

                                                                                                                                                                            р/н 20340            

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

___12.2020 №

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової

програми           «Природоохоронні

заходи  на  2021  рік Вугледарської

міської   територіальної   громади»

З метою удосконалення публічного екологічного управління та моніторингу, підвищення екологічної свідомості населення, удосконалення системи збору та перероблення твердих побутових відходів, керуючись пунктом 13 статті 91 Бюджетного кодексу України, Переліком видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити міську цільову програму «Природоохоронні заходи на 2021 рік Вугледарської міської територіальної громади» (додається).
  2. Визначити, що джерелом фінансування даної програми є міський бюджет в сумі 306,7 тис. грн.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Матвієнка Є.П. та постійну комісію міської ради з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин (Фоменко).

Міський голова                                                                     А.Ю. Сілич


         ЗАТВЕРДЖЕНО

         рішення міської ради

               .12.2020 №

Міська цільова програма

«Природоохоронні заходи на 2021 рік Вугледарської міської територіальної громади»

  1. Загальні положення

            Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, які відносяться до природоохоронних заходів», Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.

         З цією метою здійснюється екологічна політика, спрямована на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захист життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища.

         Проблемними питаннями сфери екології залишаються низька свідомість населення щодо важливості збереження довкілля та недосконала система поводження з побутовими відходами.

         Фінансування екологічних заходів здійснюється з фонду охорони навколишнього природного середовища Вугледарської міської територіальної громади, що формується за рахунок коштів, які надійшли від платників за забруднення навколишнього середовища міста та екологічного податку та інших джерел відповідно до чинного законодавства України.

        

  1. Мета програми

Удосконалення публічного екологічного управління та моніторингу, підвищення екологічної свідомості населення, удосконалення системи збору та перероблення твердих побутових відходів.

  1. Завдання і строки виконання програми

Основні завдання програми:

здійснення контролю за забрудненням атмосферного повітря з висвітленням результатів мешканцям громади;

екологічне виховання громадянського суспільства шляхом інформування широких верст населення, щодо необхідності збереження довкілля, видання і розповсюдження поліграфічної продукції відповідної тематики;

         запобігання забрудненню навколишнього природного середовища через забезпечення якісного збирання побутових відходів;

очищення земель, забруднених побутовими відходами.

Строки виконання програми - 2021 рік.

  1. Заходи та напрямки виконання програми

Основні заходи програми:

забезпечення державної системи моніторингу навколишнього природного середовища;

 проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики;

придбання обладнання для збирання побутових відходів, а саме контейнерів;

забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації та видалення відходів.

  1. Очікувані результати

Очікувані результативні показники наведено у Додатку до міської цільової програми «Природоохоронні заходи на 2021 рік Вугледарської міської  територіальної громади» (додається).

  1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування програми буде здійснюватися в межах бюджетних призначень бюджету Вугледарської міської територіальної громади. Головним розпорядником бюджетних коштів за цією програмою є управління міського господарства Вугледарської міської ради.

Загальний обсяг фінансування –  306,7 тис. грн.

  1. Контроль за реалізацією програми

         Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює перший заступник міського голови та постійна комісія з питань з розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на управління міського господарства Вугледарської міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання програми управління міського господарства Вугледарської міської ради складає інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                         В.В. Іваницький

        

Міську цільову програму  «Природоохоронні заходи на 2021 рік Вугледарської міської територіальної громади» підготовлено управлінням міського господарства Вугледарської міської ради

Начальник управління міського

господарства

Вугледарської міської ради                                                      Я.В. Мироненко

                                                                                              

                                                                               Додаток

до міської цільової програми    «Природоохоронні заходи на 2021 рік Вугледарської міської територіальної громади»

Очікувані результативні показники виконання програми

«Природоохоронні заходи на 2021 рік Вугледарської міської  територіальної громади»

з/п

Назва показника

Прогнозний обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

   

1

Забезпечення державної системи моніторингу навколишнього природного середовища

     
 

Показники затрат

     
 

Загальний обсяг видатків на здійснення нагляду за станом атмосферного повітря

тис.грн.

28,0

28,0

 

Показники продукту

     
 

Кількість досліджень з охорони навколишнього природного середовища, що планується провести

од.

3

3

 

Показники ефективності

     
 

Середні витрати на проведення одного дослідження

тис.грн.

9,33

9,33

 

Показники якості

     
 

Динаміка кількості досліджень, порівняно з попереднім роком

%

100

100

2

Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природнього середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики

 

     
 

Показники затрат

     
 

Обсяг видатків, спрямований на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природнього середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики

тис.грн.

18,0

18,0

 

Показники продукту

     
 

Кількість печатної продукції з екологічної тематики, що планується надрукувати

од.

500

500

 

Показники ефективності

     
 

Середні витрати на виготовлення одного екземпляру печатної продукції

тис.грн.

0,036

0,036

 

Показники якості

     
 

Динаміка зменшення кількості поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується надрукувати порівняно з минулим роком

%

35

35

3

Придбання обладнання для збирання побутових відходів, а саме контейнерів

     
 

Показники затрат

     
 

Загальний обсяг видатків на придбання контейнерів для збирання побутових відходів

тис.грн.

130,0

130,

 

Показники продукту

     
 

Кількість контейнерів, що планується придбати

од.

30

30

 

Показники ефективності

     
 

Середня вартість одного придбаного контейнера для збирання побутових відходів

тис.грн.

4,33

4,33

 

Показники якості

     
 

Питома вага кількості контейнерів для збирання побутових відходів, що планується придбати до загальної кількості наявних контейнерів

%

25

25

4

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації та видалення відходів

     
 

Показники затрат

     
 

Загальний обсяг видатків на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації та видалення відходів

тис.грн.

130,7

130,7

 

Показники продукту

     
 

Площа земель, які планується очистити від несанкціонованих звалищ побутових відходів

   м.кв.

1500

1500

 

Показники ефективності

     
 

Середні витрати на очищення від сміття 1 м. кв.

тис.грн.

0,087

0,087

 

Показники якості

     
 

Питома вага площ очищених від сміття земель, до площ земель, що потребують очищення

%

50

50

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)