Installing Joomla

Gerb

ПРОЄКТ
р/н 20342

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Грошова винагорода провідним спортсменам та тренерам Вугледарської міської територіальної громади на 2021 рік»

З метою створення сприятливих умов для розвитку в Вугледарській міській територіальній громаді фізичної культури і спорту, як важливої складової здорового способу життя, підтримки і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень, морального і матеріального заохочення спортсменів та тренерів для досягнення високих спортивних результатів, відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1089 «Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року», керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. 1. Затвердити міську цільову програму «Грошова винагорода провідним спортсменам та тренерам Вугледарської міської територіальної громади на 2021 рік» (додається).
  2. Визначити джерелом фінансування Програми міський бюджет – 37,0 тис. грн.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочкова А.В.; постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник); постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховский).

Міський голова                                                                  А.Ю.Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

             2020 №

Міська цільова програма

«Грошова винагорода провідним спортсменам та тренерам Вугледарської міської територіальної громади на 2021 рік»

  1. Загальні положення

Грошова винагорода – це фінансова підтримка спортсменів та тренерів Вугледарської міської територіальної громади за вагомий внесок в розвиток спортивно-масової галузі громади та фізкультурно-оздоровчого руху, пропагування серед населення засад здорового способу життя, формування позитивного іміджу спортсмена з високими морально-етичними якостями.

Згідно звітності за формою 2-ФК «Звіт з фізичної культури і спорту за 2019 рік» станом на 01 січня 2020 року кількість осіб, які займаються спортом складає 1019 осіб, в тому числі 64 жінки; кількість тренерів 13, в тому числі жінок 4.

Міська цільова програма «Грошова винагорода провідним спортсменам та тренерам Вугледарської міської територіальної громади на 2021 рік» (далі-Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фізичну культуру і спорт», постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.202020 № 1089 «Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року».

  1. Мета програми

Мета програми – підтримка спорту вищих досягнень, дитячо-юнацького і резервного спорту.

  1. Завдання і строки виконання програми

Основними завданнями Програми є підтримка спорту вищих досягнень.

Збереження і подальше зміцнення позицій провідних спортсменів у змаганнях різного рівня, утвердження спортивного авторитету Вугледарської міської територіальної громади.

Строки виконання Програми —2021 рік.

  1. Заходи та напрямки виконання програми

Основним завданням програми є заохочення провідних спортсменів та тренерів Вугледарської міської територіальної громади.

Напрямки виконання програми:

1)  Підтримка і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень, моральне та матеріальне заохочення спортсменів та їх тренерів для досягнення високих спортивних результатів.

2) Потреба молоді в реалізації своїх спортивних здібностей, підвищення спортивної майстерності та досягнень.

  1. Очікувані результати

Виплата грошових винагород провідним спортсменам та тренерам Вугледарської міської територіальної громади. Підвищення спортивної майстерності провідних спортсменів громади. Збільшення кількості успішних виступів на змаганнях обласного, національного й міжнародного рівня. Зростання спортивного рейтингу Вугледарської міської територіальної громади.

Прогнозні показники виконання даної програми викладено у додатку.

  1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування цієї програми здійснюється у межах затверджених бюджетних призначень згідно із розписом міського бюджету та інших коштів, не заборонених законодавством України, у розмірі 37,0 тис.грн.

Головним розпорядником бюджетних коштів та виконавцем програми є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

  1. Контроль за реалізацію програми

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно із розподілом обов’язків та постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг, а також постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на відділ у справах фізичної культури і спорту Вугледарської міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання програми відділ у справах фізичної культури і спорту Вугледарської міської ради готує інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради.

Секретар міської ради                                                        В.В.Іваницький

Міську цільову програму «Грошова винагорода провідним спортсменам та тренерам Вугледарської міської територіальної громади на 2021 рік» розроблено відділом у справах фізичної культури і спорту

Начальник відділу у справах

фізичної культури і спорту                                                А.С.Панасенко

Додаток

до Програми «Грошова винагорода провідним спортсменам та тренерам Вугледарської міської територіальної громади на 2021 рік»

Очікувані результативні показники виконання програми

«Грошова винагорода провідним спортсменам та тренерам Вугледарської міської територіальної громади на 2021 рік»

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

 

Заохочення провідних спортсменів та тренерів

     

1

Показники затрат

     
 

Загальний обсяг видатків

тис.грн.

37,0

37,0

 

Кількість видів заохочень/винагород

од.

1

1

2

Показники продукту

     
 

Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)

осіб

10

10

 

в тому числі:

     
 

жінок (дівчат)

осіб

5

5

 

чоловіків (хлопчиків)

осіб

5

5

3

Показники ефективності

     
 

Середній розмір заохочення/ винагороди для одного отримувача

тис.грн.

3,7

3,7

4

Показники якості

     
 

Кількість відзначених спортсменів та  тренерів до загальної кількості, всього

%

1

1

 

в тому числі:

     
 

жінок (дівчат)

%

7

7

 

чоловіків (хлопчиків)

%

0,5

0,5

Секретар міської ради                                                        В.В.Іваницький

Очікувані результативні показники виконання програми «Грошова винагорода провідним спортсменам та тренерам Вугледарської міської територіальної громади на 2021 рік» розроблено відділом у справах фізичної культури і спорту

Начальник відділу у справах

фізичної культури і спорту                                                А.С.Панасенко

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)