Installing Joomla

Gerb

       
   
   

ПРОЄКТ

р/н 20343

 
 

                                                                           

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Забезпечення посвідченнями батьків багатодітних сімей і дітей з багатодітних сімей на 2021 рік»

З метою реалізації державної сімейної політики у Вугледарській міській територіальній громаді, згідно Закону України «Про охорону дитинства», Конвенції прав дитини, постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї»   (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 395 від 02.06.2010, № 319 від 18.04.2012, № 955 від 25.12.2013, № 1099 від 23.12.2015, № 337 від 11.05.2016, № 721 від 27.09.2017, № 1003 від 28.10.2020), керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити міську цільову програму «Забезпечення посвідченнями

батьків багатодітних сімей і дітей з багатодітних сімей на 2021 рік» (додається).

  1. Визначити, що джерелом фінансування програми є міський бюджет – 10,0 тис. грн.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник), постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                                                                               А.Ю.Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

Міська цільова програма

«Забезпечення посвідченнями батьків багатодітних сімей

і дітей з багатодітних сімей на 2021 рік»

Загальні положення

Програма розроблена відповідно до «Про охорону дитинства», Конвенції прав дитини, постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї»   (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 395 від 02.06.2010, № 319 від 18.04.2012, № 955 від 25.12.2013, № 1099 від 23.12.2015, № 337 від 11.05.2016, № 721 від 27.09.2017, № 1003 від 28.10.2020), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Всього у Вугледарській міській територіальній громаді проживає біля 8247 сімей, а саме: м.Вугледар – 6296 сімей, Павлівський старостинський округ – 971 сім’я, Степненський старостинський округ – 980 сімей, з них  зареєстровано та проживає 111 багатодітних сімей, в яких виховується 352 дитини, а саме: в м.Вугледарі – 71 сімей, в них 222 дитини, Павлівському старостинському окрузі – 22 сім’ї, в них 73 дитини,  Степненському старостинському окрузі – 18 сімей, в них 53 дитини.

Відповідно до ст.13 Закону України «Про охорону дитинства», багатодітним сім’ям передбачено ряд пільг, а батькам і дітям з багатодітних сімей, для підтвердження їх статусу, видаються відповідні посвідчення.

Мета Програми

Метою Програми є створення умов для самореалізації молодих дівчат та хлопців.

  1. Завдання і строки виконання Програми

Основним завданням Програми є забезпечення реалізації державної сімейної політики на території Вугледарської міської територіальної громади. 

Строки виконання Програми – 2021 рік.

  1. Заходи та напрямки виконання Програми

Основним заходом є придбання бланків «Посвідчення батьків багатодітної сім’ї» і «Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї»  в необхідній кількості.

Напрямком програми є створення сприятливих умов для отримання пільг та соціальних послуг батьками та дітьми з багатодітних сімей.

  1. Очікувані результати

Очікувані результативні показники виконання даної програми викладено у додатку (додається).

  1. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється у межах бюджетних призначень міського бюджету Вугледарської міської територіальної громади на 2021 рік. Загальний обсяг фінансування – 10,0 тис.грн.

Головним розпорядником бюджетних коштів Програми є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

  1. Контроль за реалізацією Програми

Безпосередній контроль за реалізацією Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та постійна комісія міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг.

Координація роботи з виконання заходів Програми покладається на відділ у справах сім’ї та молоді.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відділ у справах сім’ї та молоді у місячний термін складає інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради.

Секретар міської ради    В.В.Іваницький

Міська цільова програма «Забезпечення посвідченнями батьків багатодітних сімей і дітей з багатодітних сімей на 2021 рік» підготовлена відділом у справах сім’ї та молоді

Начальник відділу

у справах сім’ї та молоді               М.О.Діденко

                                                                                                                             Додаток

                до міської цільової програми

«Забезпечення посвідченнями батьків   багатодітних сімей і дітей з багатодітних сімей на 2021 рік»

Очікувані результативні показники виконання

№ з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця виміру

Значення показника

Значення показника

1

Придбання бланків «Посвідчення батьків багатодітної сім’ї», «Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї»

     
 

Показники затрат

     

2

Загальний обсяг видатків

 грн.

10000

10000

3

Загальна кількість багатодітних сімей, та в них:

од.

111

111

дітей

од.

352

352

 

Показники продукту

     

4

Кількість батьків та дітей отримають посвідчення, в тому числі:

од.

263

263

«Посвідчення батьків багатодітної сім’ї»

од.

50

50

«Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї»

од.

213

213

 

Показники ефективності

     

5

Середні витрати на придбання посвідчень, в тому числі:

грн.

10000

10000

«Посвідчення батьків багатодітної сім’ї»

грн.

1900

1900

«Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї»

грн.

8094

8094

 

Показники якості

     

6

Питома вага сімей, які отримають посвідчення, в тому числі

%

100

100

«Посвідчення батьків багатодітної сім’ї»

%

45,04

45,04

«Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї»

%

60,51

60,51

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)