Installing Joomla

Gerb

ПРОЄКТ

р/н 20347

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

______2020 № _____

м. Вугледар

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 №7/52-15 «Про затвердження міської цільової програми «Соціальний захист населення» на 2020 рік» (зі змінами)

З метою уточнення інформації стосовно обсягів фінансування заходів та прогнозних показників за міською цільовою програмою «Соціальний захист населення» на 2020 рік» (зі змінами) та приведення у відповідність до паспортів бюджетних програм, керуючись пунктом 3 частини першої статті 91 Бюджетного Кодексу України, пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 20.12.2019 №7/52-15 «Про затвердження міської цільової програми «Соціальний захист населення» на 2020 рік» (зі змінами), а саме:

1) у пункті 2 рішення цифру «1 553 182» замінити на цифру «1 543 282», цифру «1 413 782» замінити на цифру «1 414 982», цифру «139 400» замінити на цифру «128 300»;

2) в абзаці першому глави 1 «Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма» міської цільової програми слова «постанов КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги», «Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право»» замінити на слова «Про соціальні послуги»;

3) абзац дев’ятий глави 3 «Основні шляхи і засоби розв’язання проблеми» міської цільової програми виключити.

У зв’язку з цим абзаци десятий – дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим – вісімнадцятим;

4) в абзаці третьому глави 4 «Завдання, заходи і строки реалізації Програми» міської цільової програми слова «ремонту будинків і квартир» виключити;

5) в абзаці третьому глави 6 «Обсяги та джерела фінансування Програми» міської цільової програми цифру «52 000,00» замінити на цифру «70 700,00»;

6) в абзаці четвертому глави 6 «Обсяги та джерела фінансування Програми» міської цільової програми цифру «32 000,00» замінити на цифру «23 600,00»;

7) в абзаці п’ятому глави 6 «Обсяги та джерела фінансування Програми» міської цільової програми цифру «24 000,00» замінити на цифру «17 000,00»;

8) в абзаці шостому глави 6 «Обсяги та джерела фінансування Програми» міської цільової програми цифру «12 000,00» замінити на цифру «1 100,00»;

9) абзац сьомий глави 6 «Обсяги та джерела фінансування Програми» міської цільової програми цифру виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий – двадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – дев’ятнадцятим;

10) в абзаці восьмому глави 6 «Обсяги та джерела фінансування Програми» міської цільової програми цифру «8 500,00» замінити на цифру «5 000,00»;

11) в абзаці п’ятнадцятому глави 6 «Обсяги та джерела фінансування Програми» міської цільової програми цифру «6 000,00» замінити на цифру «7 200,00»;

12) додаток до міської цільової програми викласти у новій редакції (додається).

Міський голова                                                                    А.Ю.Сілич


Додаток

до міської цільової програми «Соціальний захист населення» на 2020 рік

(в редакції рішення міської ради                №          )

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми «Соціальний захист населення» на 2020 рік

№ з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця виміру

Значення показника

Значення показника

1

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

грн.

70 700

70 700

 

Продукту

     
 

кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації

осіб

12

12

 

кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:

осіб

12

12

 

особам з інвалідністю I групи

осіб

8

8

 

особам з інвалідністю ІІ групи

осіб

3

3

 

особам з інвалідністю ІІІ групи

осіб

1

1

 

Якості

 

   
 

питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації

%

100

100

2

Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

грн.

41 700

41 700

2.1

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплата компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування

     
 

Затрат

     
 

обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування

грн.

23 600

23 600

 

Продукту

     
 

кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне  лікування

осіб

3

3

 

Ефективності

     
 

середня вартість санаторно-курортного  лікування

грн.

7866,67

7866,67

 

Якості

     
 

частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування

%

100

100

2.2

Видатки на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом

     
 

Затрат

     
 

обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом

грн.

1 100

1 100

 

Продукту

     
 

кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом

осіб

1

1

 

Ефективності

     
 

середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом

грн.

1 100

1 100

 

Якості

     
 

частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом

%

100

100

2.3

Видатки на компенсацію витрат на автомобільне паливо

     
 

Затрат

     
 

обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо

грн.

17 000

17 000

 

Продукту

     
 

кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо

осіб

1

1

 

Ефективності

     
 

середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо

грн.

17 000

17 000

 

Якості

     
 

частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо

%

100

100

3

Оплата пільг з послуг зв'язку

грн.

5 000

5 000

 

Продукту

     
 

кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)

осіб

12

12

 

Ефективності

     
 

середньомісячна вартість витрат на надання  пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)

грн.

34,72

34,72

 

Якості

     
 

питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги

%

100

100

4

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

грн.

10 000

10 000

 

Продукту

     
 

кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт

осіб

33

33

 

кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

од.

1

1

 

Ефективності

     
 

середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом

грн.

25,25

25,25

 

Якості

     
 

питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих

%

100

100

5

Відшкодування вартості абонентської плати за користування телефонами особам з інвалідністю по зору І і ІІ груп та дітей з інвалідністю по зору до 18 років

грн.

900

900

 

Продукту

 

   
 

кількість інвалідів по зору І та ІІ груп

осіб

2

2

 

Ефективності

     
 

середньомісячний розмір відшкодування вартості абонентської плати

грн.

37,50

37,50

 

Якості

     
 

Динаміка кількості осіб з інвалідністю по зору І та ІІ груп, яким протягом року відшкодовано вартість абонентської плати (порівняно з минулим роком)

%

100

100

6

Оплата наданих пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

грн.

16200

16200

 

Продукту

     
 

кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім’ї)

осіб

5

5

 

Ефективності

     
 

середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика

грн./міс.

270,0

270,0

 

Якості

 

   
 

питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих

%

100

100

7

Оплата пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 грн.

6880

6880

 

Продукту

     
 

кількість отримувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів

осіб

16

16

 

Ефективності

     
 

середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу

грн./рік.

430,00

430,00

 

Якості

 

   
 

Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки

%

100

100

8

Оплата послуг з поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

грн.

4400

4400

 

Продукту

     
 

Чисельність учасників бойових дій

осіб

1

1

 

Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни

осіб

1

1

 

Кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

 

2

2

 

Ефективності

     
 

середній розмір витрат на поховання

грн.

2200,00

2200,00

9

Виплата компенсацій особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

грн.

5258

5258

 

Продукту

     
 

Кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок

осіб

5

5

 

Кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування

осіб

7

7

 

Ефективності

     
 

середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок

грн.

369,55

369,55

 

середній розмір компенсації на транспортне обслуговування

грн.

487,13

487,13

 

Якості

 

   
 

Частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоколясок, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоколясками

%

100

100

 

Частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/ пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, від кількості осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування

%

100

100

10

Оплата послуг з встановлення телефонів особам з інвалідністю І чи ІІ групи

грн.

100

100

 

Продукту

     
 

Кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефонів

осіб

1

1

 

Кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони

осіб

1

1

 

Ефективності

     
 

Витрати на встановлення телефону

грн.

100

100

 

Якості

     
 

Кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони , від кількості осіб з інвалідністю, які звернулися для їх встановлення

%

100

100

11

Виплата щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні

грн

7 200

7 200

 

Продукту

     
 

Кількість отримувачів щомісячної допомоги

осіб

4

4

 

Ефективності

     
 

Середній середньомісячний розмір витрат надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні

грн./рік

300,00

300,00

 

Якості

     
 

Динаміка кількості учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні, яким протягом року надано допомогу (порівняно з минулим роком)

%

100

100

12

Виплата одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції

 грн.

18000,00

18000,00

 

Продукту

     
 

Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції

осіб

2

2

 

Ефективності

     
 

Середній розмір одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції

грн.

18000,00

18000,00

 

Якості

     
 

Динаміка кількості осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)

%

100

100

13

Виплата матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

 грн.

25500

25500

 

Продукту

     
 

Кількість осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

осіб

34

34

 

Ефективності

     
 

Середній розмір одноразової матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

грн.

750,00

750,00

 

Якості

     
 

Динаміка кількості постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)

%

100

100

14

Виплата одноразової фінансової допомоги при народженні дитини з числа осіб, які мають право на натуральну допомогу "пакунок малюка" та не отримали її

грн.

487500,00

487500,00

 

Продукту

     
 

кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги при народженні дитини з числа осіб, які мають право на натуральну допомогу "пакунок малюка" та не отримали її

осіб

150

150

 

Ефективності

     
 

середній розмір одноразової фінансової допомоги при народженні дитини особам, які мають право на натуральну допомогу "пакунок малюка" та не отримали її

грн.

3250,00

3250,00

 

Якості

     
 

динаміка кількості одержувачів одноразової фінансової допомоги при народженні дитини особам, які мають право на натуральну допомогу "пакунок малюка" та не отримали її (порівняно з минулим роком)

%

0

0

15

Виплата грошової компенсації на придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

грн.

843944,00

843944,00

 

Затрат

     
 

кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку

осіб

7

7

 

кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде надана компенсація для придбання житла

осіб

2

2

 

обсяг видатків на компенсаційну виплату для придбання соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

грн.

843944,00

843944,00

 

загальна вартість придбаного соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету

грн.

843944,00

843944,00

 

Продукту

     
 

кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на яке надається компенсація

од.

2

2

 

загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, на яке надається компенсація

кв. м.

62

62

 

Ефективності

     
 

середня вартість 1 м-2 придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

грн.

13612,00

13612,00

 

середня площа одного придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

кв. м.

31

31

 

Якості

     
 

відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, у яких в поточному році вирішені житлові питання

%

28,6

28,6

 

відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, забезпечених житлом

%

28,6

28,6

 

Всього

грн.

1 543 282,0

1 543 282,0

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)