Installing Joomla

Gerb

                                 ПРОЄКТ

                                 р/н 20348

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

     .   .2020 №

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової

програми АІС «Енергосервіс:

облік, контроль, економія» по

Вугледарській міській територіальній

громаді на 2021 рік.

З метою систематизації даних та належного моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів та підвищення енергетичної ефективності будівель установ і закладів бюджетної сфери Вугледарської міської територіальної  громади, доступу до системи АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія» та її технічної підтримки, відповідно до Закону України «Про енергозбереження», Указу Президента України від 16 червня 1999 року № 662/99 «Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами», розпорядження Кабінету Міністрів України 26 квітня 2017 року № 732-р «Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах» та керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити міську цільову програму АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія» по Вугледарській міській територіальній громаді на 2021 рік  (додається).

Визначити, що джерелом фінансування міської цільової програми є  міський бюджет в сумі 20,2 тис. грн.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Матвієнка Є.П. та постійну комісію міської ради з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин (Фоменко).

Міський голова        А.Ю. Сілич


Затрерджено

рішення міської ради

__.__.2020 № 7/_____

Міська цільова програма

АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія»

по Вугледарській міській територіальній громаді на 2021 рік.

Загальні положення

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про енергозбереження», Указу Президента України «Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Автоматизована інформаційна система «Енергосервіс: облік, контроль, економія» (далі - Система) - це платформа для щоденного моніторингу споживання енергоносіїв в бюджетних та інших установах, призначенням якої є аналіз щодо споживаємих ресурсів у розрізі кожного об'єкту (будинку), де впроваджено Систему, з можливістю контролю базового рівня споживання, лімітів та інших контрольних параметрів, прогнозування споживання або економії ресурсів, відстеження фактичної економії та інших заходів.

Мета програми

Метою програми є зменшення споживання енергоносіїв у бюджетній сфері Вугледарської міської територіальної громади шляхом переходу від несистемного паперового обліку до систематизованого електронного.

Завдання і строки виконання програми

Досягнення максимальної ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів при існуючому рівні розвитку техніки і технології та одночасному зниженні техногенного впливу на навколишнє природне середовище.

Строки виконання програми – 2021 рік.

Заходи та напрямки виконання програми

Здійснення заходів з енергозбереження.

Очікувані результати

Очікувані результативні показники наведено у додатку до міської цільової програми АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія» по Вугледарській міській територіальній громаді на 2021 рік.

Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування програми буде здійснюватися в межах бюджетних призначень міського бюджету.

Головним розпорядником бюджетних коштів за цією програмою є управління міського господарства Вугледарської міської ради. Загальний обсяг фінансування –  20,2 тис. грн.

Контроль за реалізацією програми

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює перший заступник міського голови та постійна комісія з питань з розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на управління міського господарства Вугледарської міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання програми управління міського господарства Вугледарської міської ради у місячний термін складає інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради.

Секретар міської ради                     В.В. Іваницький

           

Міську цільову програму  АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія» по Вугледарській міській територіальній громаді на 2021 рік підготовлено управлінням міського господарства Вугледарської міської ради

Начальник управління міського

господарства Вугледарської міської ради                                                Я.В. Мироненко

           

Додаток

до міської цільової програми

АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія» по Вугледарській міській територіальній громаді на 2021 рік

Очікувані результативні показники виконання програми

АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія» по Вугледарській міській територіальній громаді на 2021 рік

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники бюджету міської територіальної громади

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

 

Затрат

     

1.1

Загальний обсяг видатків

тис.грн.

20,2

20,2

1.2

Кількість інформаційних систем, які потребують технічної підтримки

од.

1

1

2

Продукту

     

2.1

Кількість інформаційних систем, яким надано технічну підтримку

од.

1

1

2.2

Кількість установ бюджетної сфери  на рік

од.

35

35

3

Ефективності

     

3.1

Середній обсяг витрат на технічну підтримку інформаційної системи

тис.грн.

20,2

20,2

3.2

Середньомісячна кількість установ бюджетної сфери

од.

0,58

0,58

4

Якості

     
 

Динаміка кількості установ бюджетної сфери порівняно з попереднім роком

%

94,5

94,5

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)