Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

   12.2020 № 7/

м.Вугледар

Про міський бюджет на 2021 рік

05512000000

(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, проєктом Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», прийнятим Верховною Радою України 05 листопада 2020 року у першому читанні, проєктом  розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації  «Про обласний бюджет на 2021 рік», пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2021 рік:

доходи міського бюджету у сумі 230198205,0 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету - 227488305,0 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету - 2709900,0 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 230198205,0 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету - 225608505,0 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету - 4589700,0  гривень;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 1879800,0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 1879800,0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 2000000,0 гривень, що становить 0,9 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 20000,0 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

Витрачання коштів резервного фонду здійснювати  відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №415 (зі змінами та доповненнями) і Положення про використання коштів резервного фонду міського бюджету, затвердженого рішенням Вугледарської міської ради від 20.06.2014/6-55-10.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 3. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами, відповідно до частини п’ятої статті 71 Бюджетного кодексу України, згідно з додатком 5 до цього рішення.
 4. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 10934338,0 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
 5. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2021 рік до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032, Бюджетного кодексу України;
 6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 70 Бюджетного кодексу України.
 2. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплата енергосервісу.

 1. 10. Міському фінансовому управлінню (Чупейда):

1) надати право на:

розміщення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України;

здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

2) здійснювати відображення змін до розпису міського бюджету у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів міського бюджету за відповідними кодами;

3) забезпечити у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» згідно з частиною другою статті 77 Бюджетного кодексу України приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність з цим Законом.

 1. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань, дострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення згідно з частиною четвертою статті 77 Бюджетного кодексу України у повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах  встановлених відповідним головним розпорядником коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. У разі потреби здійснювати за рішенням виконавчого комітету Вугледарської міської ради, погодженим з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (зі змінами):

1) передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України;

2) перерозподіл видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 108 кодексу), а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України.

 1. Міському фінансовому управлінню (Чупейда) у процесі виконання міського бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету відповідно до частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України.
 2. Надати право виконавчому комітету Вугледарської міської ради приймати рішення у міжсесійний період з наступним затвердженням їх на сесіях міської ради:

1) про урахування у складі міського бюджету, а також визначення напрямку подальшого використання коштів трансфертів з державного, обласного та місцевих бюджетів, що виділяються додатково на підставі законодавчих та інших нормативних актів;

2) про виключення зі складу міського бюджету коштів трансфертів з державного бюджету, обласного та місцевих бюджетів на підставі законодавчих та інших нормативних актів.

 1. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року та діє до 31 грудня 2021 року.
 2. Додатки до цього рішення є його невід'ємною частиною.
 3. Відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики (Шиян) оприлюднити рішення в десятиденний строк з дня його прийняття на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий комітет Вугледарської міської ради (Сілич) і постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                                   А.Ю.Сілич

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)