Installing Joomla

Gerb

ПРОЄКТ

р/н 20358

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

______2020 № _____

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Оздоровлення та відпочинок дітей на 2021 рік»

З метою організації оздоровлення та змістовного дозвілля дітей, попередження їх безпритульності під час літніх канікул, продовження виховального процесу, розвитку творчих здібностей дітей, згідно з Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 № 375-IV, керуючись пунктом 3 частини першої статті 91 Бюджетного Кодексу України, пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити міську цільову програму «Оздоровлення та відпочинок дітей на 2021 рік» (додається).
 2. Визначити фінансування міської цільової програми «Оздоровлення та відпочинок дітей на 2021 рік» з міського бюджету Вугледарської міської територіальної громади у сумі 36 000 грн.
 3. Координацію роботи за виконанням даного рішення покласти на Вугледарське міське управління соціального захисту населення (Солоха).
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочкова А. В., постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник) та постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                                    А.Ю.Сілич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

_________№ _______

Міська цільова програма

«Оздоровлення та відпочинок дітей на 2021 рік»

 1. 1. Загальні положення

Міська цільова програма «Оздоровлення та відпочинок дітей на 2021 рік» (далі Програма) розроблена відповідно до Бюджетного кодексу, законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про місцеве самоврядування в Україні».

Протягом останніх років зберігається тенденція погіршення стану здоров’я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного і психоемоційного характеру.

Вплив постійно діючих факторів ризику, незадовільна екологічна ситуація, перенавантаження дітей, в першу чергу в шкільному віці призводять до значного зниження імунітету і розвитку у дітей хронічних захворювань.

Існуюча на сьогодні система медичного обслуговування школярів, на жаль, не забезпечує ефективного вирішення питань збереження їх здоров'я та зниження захворюваності в сучасних умовах зростання шкільних та соціальних навантажень.

Діти, які знаходяться на диспансерному обліку, страждають захворюваннями органів травлення, органів дихання, анемією, неврологічною патологією, бронхіальною астмою, цукровим діабетом та інш., потребують літнього оздоровлення.

Поліпшення стану здоров'я дітей, відновлення їх життєвих сил, зайнятість у канікулярний період, запобігання бездоглядності, створення можливості продовжити виховний процес та розвиток творчих здібностей дітей забезпечує організоване оздоровлення та відпочинок.

 

 1. Мета Програми

Головна мета Програми – покращання стану здоров’я дитячого населення, оновлення їх життєвих сил, зайнятість у канікулярний період, запобігання бездоглядності та безпритульності, продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей дітей.

 1. Завдання і строки виконання Програми

Завданнями Програми є:

створення належних умов для отримання послуг з оздоровлення і відпочинку дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки і дітьми, які виховуються в сім’ях;

 • забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
 • забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях.
 • Строки виконання Програми – 2021 рік.
 1. Заходи та напрямки виконання Програми

Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей;

забезпечення та створення оптимальних сприятливих умов для оздоровлення і відпочинку дітей;

надання якісних послуг з оздоровлення та відпочинку;

забезпечення доступності оздоровчих послуг для різних категорій дитячого населення;

поліпшення інформаційного і рекламного забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей;

забезпечення змістовного дозвілля дітей шляхом організації та проведення фізкультурно-оздоровчих, культурно-розважальних заходів, профілактичних заходів з попередження негативних проявів.

 1. Очікувані результати

У результаті виконання Програми очікується збільшення кількості дітей, яким надаються послуги з оздоровлення та відпочинку.

Успішне виконання Програми забезпечить щорічне якісне надання послуг з оздоровлення та відпочинку у першу чергу дітям, які потребують соціальної уваги та підтримки.

Очікувані результативні показники наведено у Додатку до міської цільової програми «Оздоровлення та відпочинок дітей на 2021 рік» (додається).

 1. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах затверджених бюджетних призначень згідно із розписом міського бюджету Вугледарської міської територіальної громади у розмірі 36 000,00 грн.

У разі потреби може бути здійснено коригування Програми за рішенням міської ради шляхом уточнення окремих заходів – у відповідності із зміною законодавчої бази, умов реалізації Програми, зміни пріоритетів та з інших об’єктивних причин.

Головним розпорядником коштів міського бюджету є Вугледарське міське управління соціального захисту населення.

 1. Контроль за реалізацією Програми

Безпосередній контроль за реалізацією Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг.

Координація роботи з виконання заходів Програми покладається на Вугледарське міське управління соціального захисту населення.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми Вугледарське міське управління соціального захисту населення готує інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради.

Секретар міської ради                                                           В.В. Іваницький

Міська цільова програма «Оздоровлення та відпочинок дітей на 2021 рік» підготовлена Вугледарським міським управлінням соціального захисту населення

Начальник Вугледарського

міського управління соціального

захисту населення                                                                  Т.В. Солоха

 

Додаток

до міської цільової програми «Оздоровлення та відпочинок дітей на 2021 рік»

Очікувані результативні показники виконання міської цільової програми «Оздоровлення та відпочинок дітей на 2021 рік»

№ з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця виміру

Значення показника

Значення показника

Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми

1.

Продукту

     
 

Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення

осіб

2

2

 

Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей

од.

2

2

2.

Ефективності

     
 

Середні витрати на оздоровлення однієї дитини

грн.

18000,00

18000,00

 

Середня вартість  однієї путівки на оздоровлення

грн.

18000,00

18000,00

3.

Якості

 

   
 

Динаміка збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком

%

200

200

 

Питома вага дітей, охоплених оздоровленням, від загальної кількості дітей в ОТГ

%

0,08

0,08

 

Всього

грн.

36000,00

36000,00

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)