Installing Joomla

Gerb

ПРОЄКТ

р/н 20359

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

             №     

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Одноразова матеріальна допомога окремим категоріям громадян на 2021 рік

З метою забезпечення матеріальної підтримки та соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення, керуючись пунктом 3 частини першої статті 91 Бюджетного Кодексу України, пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити міську цільову програму «Одноразова матеріальна допомога окремим категоріям громадян на 2021 рік (додається).
 2. Загальний обсяг фінансування міської цільової програми «Одноразова матеріальна допомога окремим категоріям громадян на 2021 рік – 65 500 грн. в межах бюджетних призначень міського бюджету Вугледарської міської територіальної громади.
 3. Координацію роботи за виконанням даного рішення покласти на Вугледарське міське управління соціального захисту населення (Солоха).
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочкова А. В., постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник) та постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                                    А.Ю.Сілич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

___________№______

Міська цільова програма

«Одноразова матеріальна допомога окремим категоріям громадян на 2021 рік

 1. Загальні положення

Міська цільова програма «Одноразова матеріальна допомога окремим категоріям громадян на 2021 рік» (далі Програма) розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про місцеве самоврядування в Україні», указу Президента України від 18.03.2015 №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», листа заступника голови облдержадміністрації від 13.11.2020 №0.6/16-5757/4-20 щодо надання допомоги та підтримки цивільним особам, які постраждали внаслідок воєнних дій на території проведення антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил.

Одним з першочергових завдань органів місцевого самоврядування є розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування громадян, які гостро потребують матеріальної допомоги. У час нестабільної фінансово-економічної ситуації в країні виникає необхідність посилення соціальної підтримки окремих категорій громадян. Зокрема, невідкладної підтримки потребують учасники антитерористичної операції (АТО), внутрішньо переміщені осіби, онко- та тяжкохворі постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи та цивільні особи, які постраждали внаслідок воєнних дій на території проведення антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил (АТО/ООС). У зв’язку з цим необхідні фінансові витрати для здійснення заходів, сприяючих забезпеченню одноразової матеріальної допомоги один раз на рік.

 1. Мета Програми

Головна мета Програми – забезпечення фінансової допомоги та підтримки учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб, онко- та тяжкохворих постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та цивільних осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій на території проведення АТО/ООС.

 1. Завдання і строки виконання Програми

Основним завданням Програми є:

Забезпечення надання додаткової фінансової допомоги окремим категоріям населення.

Строки виконання Програми – 2021 рік.

 1. Заходи та напрямки виконання Програми

Виплата фінансової допомоги учасникам АТО або сім’ям загиблих при виконанні обов’язків військової служби під час участі в АТО;

виплата фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам;

виплата фінансової допомоги онко- та тяжкохворим постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;

виплата фінансової допомоги цивільним особам, які постраждали внаслідок воєнних дій на території проведення АТО/ООС.

 1. Очікувані результати

Виконання Програми сприятиме розв’язанню соціальних проблем і збільшенню обсягу соціальних послуг. Дасть можливість отримати додаткові соціальні гарантії, а також сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.

Очікувані результативні показники наведено у Додатку до міської цільової програми «Одноразова матеріальна допомога окремим категоріям громадян на 2021 рік» (додається).

 1. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах затверджених бюджетних призначень згідно із розписом міського бюджету Вугледарської міської територіальної громади у розмірі 65 500 грн.

Обсяг асигнувань загального фонду бюджету на надання одноразової фінансової допомоги окремим категоріям громадян на 2021 рік складає:

учасникам АТО або сім’ям загиблих при виконанні обов’язків військової служби під час участі в АТО, один раз на рік до Дня захисника України – 53 000 грн., а саме:

учасникам бойових дій із числа учасників АТО у розмірі 500 грн.;

особам із числа учасників АТО, що отримали інвалідність внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) під час проходження служби в зоні проведення АТО у розмірі 1000 грн.;

членам сімей загиблого учасника АТО під час виконання військово-службових обов’язків в зоні проведення АТО у розмірі 2000 грн.;

внутрішньо переміщеним особам, один раз на рік – 7 500 грн., а саме:

особам з інвалідністю І та ІІ груп у розмірі 750 грн.;

дітям з інвалідністю у розмірі 750 грн.;

дітям з тяжкими захворюваннями, яким не встановлено інвалідність у розмірі 750 грн.;

особам працездатного віку, які не працюють і не мають можливості отримувати доходи через хворобу у розмірі 750 грн.;

онко- та тяжкохворим постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5 000 грн. у розмірі по 1000 грн.

цивільним особам, які постраждали внаслідок воєнних дій на території проведення АТО/ООС у розмірі по 2000 грн.

Порядок та умови надання фінансової допомоги передбачено Порядком надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян на 2021 рік.

У разі потреби може бути здійснено коригування Програми за рішенням міської ради шляхом уточнення окремих заходів – у відповідності із зміною законодавчої бази, умов реалізації Програми, зміни пріоритетів та з інших об’єктивних причин.

Головним розпорядником бюджетних коштів та виконавцем програми є Вугледарське міське управління соціального захисту населення.

 1. Контроль за реалізацією Програми

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно із розподілом обов’язків та постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг.

Координація роботи з виконання заходів Програми покладається на Вугледарське міське управління соціального захисту населення.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми Вугледарське міське управління соціального захисту населення готує інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради.

Секретар міської ради                                                           В.В. Іваницький

Міська цільова програма «Одноразова матеріальна допомога окремим категоріям громадян» на 2020 рік» підготовлена Вугледарським міським управлінням соціального захисту населення

Начальник Вугледарського міського

управління соціального захисту населення                          Т.В. Солоха

 

Додаток

до міської цільової програми

«Одноразова матеріальна

допомога окремим категоріям

громадян на 2021 рік»

Очікувані результативні показники виконання міської цільової програми «Одноразова матеріальна допомога окремим категоріям громадян на 2021 рік»

№ з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця виміру

Значення показника

Значення показника

1

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги окремим категоріям громадян

грн.

73 500

65 500

 

Затрат

     
 

обсяг видатків на надання одноразової фінансової допомоги учасникам АТО

грн.

53 000

53 000

 

обсяг видатків на надання одноразової фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам

грн.

7 500

7 500

 

обсяг видатків на надання одноразової фінансової допомоги онко- та тяжкохворим постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

грн.

5 000

5 000

 

обсяг видатків на надання одноразової фінансової допомоги цивільним особам, які постраждали внаслідок воєнних дій на території проведення АТО/ООС

грн.

8 000

0

 

Продукту

     
 

кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги з числа учасників АТО

осіб.

103

103

 

кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб

осіб.

10

10

 

кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги з числа онко- та тяжкохворих постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

осіб.

5

5

 

кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги з числа цивільних осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій на території проведення АТО/ООС

осіб.

4

0

 

Ефективності

     
 

середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги учасникам АТО

грн.

514,56

514,56

 

середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам

грн.

750,00

750,00

 

середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги онко- та тяжкохворим постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

грн.

1000,00

1000,00

 

середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги цивільним особам, які постраждали внаслідок воєнних дій на території проведення АТО/ООС

грн.

2000,00

0

 

Якості

     
 

Динаміка кількості учасників АТО, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)

%

106,2

106,2

 

Динаміка кількості внутрішньо переміщених осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)

%

66,7

66,7

 

Динаміка кількості онко- та тяжкохворих постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)

%

62,5

62,5

 

Динаміка кількості цивільних осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій на території проведення АТО/ООС, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)

%

0

0

 

Всього:

 

73 500

63 500

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)