Installing Joomla

Gerb

ПРОЄКТ

р/н 20360

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

           №

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Допомога на поховання деяких категорій осіб на 2021 рік»

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», керуючись пунктом 3 частини першої статті 91 Бюджетного Кодексу України, пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити міську цільову програму «Допомога на поховання деяких категорій осіб на 2021 рік» (додається).
 2. Загальний обсяг фінансування міської цільової програми «Допомога на поховання деяких категорій осіб на 2021 рік» – 4 000 грн. в межах бюджетних призначень міського бюджету Вугледарської міської територіальної громади.
 3. Координацію роботи за виконанням даного рішення покласти на Вугледарське міське управління соціального захисту населення (Солоха).
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочкова А. В., постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник) та постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                                    А.Ю.Сілич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

_________ № ______

Міська цільова програма

«Допомога на поховання деяких категорій осіб на 2021 рік»

 1. Загальні положення

Міська цільова програма «Допомога на поховання деяких категорій осіб на 2020 рік» (далі Програма) розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про поховання та похоронну справу», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого».

Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку України, кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність посилення різних видів соціальної допомоги.

Одною з основних проблем в соціальній сфері є: не вирішення питання надання допомоги на поховання осіб, не застрахованих в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 1. Мета Програми

Головна мета Програми – забезпечення фінансової допомоги на поховання деяких категорій осіб.

 1. Завдання і строки виконання Програми

Основним завданням Програми є:

забезпечення надання додаткової фінансової допомоги на поховання деяких категорій осіб.

Строки виконання Програми – 2021 рік.

 1. Заходи та напрямки виконання Програми

Виплата фінансової допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого.

 1. Очікувані результати

Виконання Програми сприятиме розв’язанню соціальних проблем. Дасть можливість отримати додаткову фінансову допомогу на поховання деяких категорій осіб.

Очікувані результативні показники наведено у Додатку до міської цільової програми «Допомога на поховання деяких категорій осіб на 2021 рік» (додається).

 1. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах затверджених бюджетних призначень згідно із розписом міського бюджету Вугледарської міської територіальної громади у розмірі 4 000,00 грн.

Порядок та умови надання фінансової допомоги на поховання передбачено Порядком надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №99.

У разі потреби може бути здійснено коригування Програми за рішенням міської ради шляхом уточнення окремих заходів – у відповідності із зміною законодавчої бази, умов реалізації Програми, зміни пріоритетів та з інших об’єктивних причин.

Головним розпорядником бюджетних коштів та виконавцем програми є Вугледарське міське управління соціального захисту населення.

 1. Контроль за реалізацією Програми

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг.

Координація роботи з виконання заходів Програми покладається на Вугледарське міське управління соціального захисту населення.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми Вугледарське міське управління соціального захисту населення готує інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради.

Секретар міської ради                                                           В.В.Іваницький

Міська цільова програма «Допомога на поховання деяких категорій осіб на 2021 рік» підготовлена Вугледарським міським управлінням соціального захисту населення

Начальник Вугледарського міського

управління соціального захисту населення                          Т.В. Солоха

Додаток

до міської цільової програми «Допомога на поховання деяких категорій осіб на 2021 рік»

Очікувані результативні показники виконання міської цільової програми «Допомога на поховання деяких категорій осіб на 2021 рік»

№ з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця виміру

Значення показника

Значення показника

1

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги на поховання деяких категорій осіб

грн.

4000,00

4000,00

 

Затрат

     
 

обсяг видатків на надання одноразової фінансової допомоги на поховання деяких категорій осіб

грн.

4000,00

4000,00

 

Продукту

     
 

кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на поховання деяких категорій осіб

осіб.

2

2

 

Ефективності

     
 

середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги на поховання деяких категорій осіб

грн.

2000

2000

 

Якості

     
 

Динаміка кількості одержувачів одноразової фінансової допомоги на поховання деяких категорій осіб (порівняно з минулим роком)

%

0

0

 

Всього:

 

4000,00

4000,00

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)