Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

м.Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Реконструкція систем водопостачання міста Вугледара»

         Розглянувши листи комунального підприємства «Водоканал» Вугледарської міської ради» від 24.05.2018 №01-11/307 та від 25.05.2018 №01-11/308 щодо виділення коштів на розробку проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи по об’єкту «Реконструкція будівлі хлораторної на водопровідному вузлі м.Вугледара» та на придбання комплектуючих та матеріалів, керуючись статтями 22, 91 Бюджетного Кодексу України, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити міську цільову програму «Реконструкція систем водопостачання міста Вугледара» (додається).

        

2. Визначити, що джерелом фінансування даної програми є міський бюджет в сумі – 970,0 тис.грн.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Матвієнко Є.П. та на постійну комісію з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин (Стешенко) та постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                                                      А.Ю. Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

 

Міська цільова програма

«Реконструкція систем водопостачання міста Вугледара»

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена програма

        

На виконання меморандуму про взаєморозуміння між Дитячим фондом ООН «UNICEF» в Україні та комунальним підприємством «Водоканал» Вугледарської міської ради» від 13.04.2018 комунальне підприємство отримало часткову допомогу, а саме: труби поліетиленові в кількості 3956 п.м. (приблизною вартістю 1331,0 тис. грн.). Умовою подальшого співробітництва з Дитячим фондом ООН «UNICEF» є реалізація та забезпечення цільового використання наданих матеріалів, у зв’язку з чим необхідно придбати додаткові матеріали та комплектуючі (запірна арматура, поліетиленові та сталеві фасонні частини, витратні матеріали, метизи та інш.). Також Дитячий фонд ООН «UNICEF» може надати допомогу у придбанні гіпохлорітної установки, але для визначення типу, потужності та кількості необхідна розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція будівлі хлораторної на водопровідному вузлі м.Вугледара».

2. Мета Програми

        Мета програми – підвищення ефективності використання критичної інфраструктури регіону.

3. Завдання і строки виконання програми

Основним завданням цільової програми є:

забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства.

Строки виконання програми – 2018 рік.

4.Заходи та напрямки виконання програми

        Основними заходами цільової програми є:

        збільшення якості, точності дозування та безпечності технологічного процесу;

        відновлення технічного стану ділянок водопроводу міста.

       

5. Основні шляхи та способи розв’язання проблеми

         Основним заходом цільової програми є:

         розробка проектно-кошторисної документації та експертиза по об’єкту «Реконструкція будівлі хлораторної на водопровідному вузлі м.Вугледара»,

                придбання комплектуючих та матеріалів з відновлення технічного стану ділянок водопроводу.

6. Очікувані результати

Очікуваними результатами реалізації цільової програми «Реконструкція систем водопостачання міста Вугледара» є:

забезпечення реалізації міської цільової програми викладені у додатку до цієї програми (додається).

7. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування програми буде здійснюватися в межах бюджетних призначень міського бюджету.

Загальний обсяг видатків за програмою становить 910,0 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету.

Головним розпорядником бюджетних коштів за цією Програмою є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

Виконавець Програми та одержувач бюджетних коштів - комунальне підприємство «Водоканал» Вугледарської міської ради».

8. Контроль за реалізацією програми

            Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює перший заступник міського голови та постійна комісія з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на відділ житлово-комунального господарства та екології міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання програми відділ житлово-комунального господарства та екології міської ради складає інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                          В.В. Іваницький

Міську цільову програму «Реконструкція систем водопостачання міста Вугледара» підготовлено відділом житлово-комунального господарства

Начальник відділу житлово-

комунального господарства                                                Ю.А. Мілокостова

                                                                                   Додаток

                                                                                   до міської

                                                                                   цільової програми

«Реконструкція систем водопостачання міста Вугледара»

на 2018 рік                                            

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми

«Реконструкція систем водопостачання міста Вугледара»

з/п

Назва показника Обсяг коштів в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця

виміру

Значення показника Значення показника
1        
1 Розробка проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи по об’єкту «Реконструкція будівлі хлораторної на водопровідному вузлі м.Вугледара»      
  Показники затрат      
 

- обсяг видатків,

- кількість ПКД з проведенням експертизи по об’єкту «Реконструкція будівлі хлораторної на водопровідному вузлі м.Вугледара», що потрібно розробити

тис. грн.

од.

380,0

1

380,0

1

  Показники продукту      
     кількість проектно-кошторисної документації з проведенням комплексної експертизи по об’єкту «Реконструкція будівлі хлораторної на водопровідному вузлі м.Вугледара», що планується розробити од. 1 1
  Показники ефективності      
     середній розмір витрат на розроблення однієї проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи по об’єкту «Реконструкція будівлі хлораторної на водопровідному вузлі м.Вугледара»

тис.

грн.

380,0 380,0
  Показники якості      
  питома вага кількості ПКД з проведенням експертизи по об’єкту «Реконструкція будівлі хлораторної на водопровідному вузлі м.Вугледара», що планується розробити до тих, що потрібно % 100 100
2 Придбання комплектуючих та матеріалів з відновлення технічного стану ділянок водопроводу      
  Показники затрат      
 

- обсяг видатків,

- кількість комплектуючих та матеріалів, які потрібно придбати

тис. грн.

од.

590,0

1

-

-

  Показники продукту      
     кількість комплектуючих та матеріалів, що планується придбати од. 1 -
  Показники ефективності      
     середній розмір витрат на придбання комплектуючих та матеріалів

тис.

грн.

590,0 -
  Показники якості      
  питома вага кількості комплектуючих та матеріалів, що планується придбати до тих, що потрібно % 100 -