Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

                                                                                          ПРОЕКТ

                                                                                                                                             р/н № 18266

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

_________.2018 № _____

м. Вугледар

Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/25-45 «Про затвердження програми «Освіта» на 2018 рік (зі змінами)

З метою створення особливих умов для отримання якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами та нового освітнього середовища, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

   1. Внести зміни до рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/25-45 «Про затвердження програми «Освіта» на 2018 рік» (зі змінами), а саме:

1.1. У пункті 2 рішення цифру «3660,1» замінити на цифру «3838,0»;

1.2. Главу 3 програми «Освіта» на 2018 рік доповнити пунктом (-) наступного змісту:

« - підготовка приміщення за адресою м.Вугледар, вул. Миру,4, для розміщення структурних підрозділів міського відділу освіти».

1.3. Главу 4 програми «Освіта» на 2018 рік доповнити пунктом (і) наступного змісту:

« і) розробка проектно-кошторисної документації по проекту «Капітальний ремонт приміщення за адресою м.Вугледар, вул. Миру,4, для розміщення структурних підрозділів міського відділу освіти ».

1.4. Додаток до програми «Освіта» на 2018 рік «Прогнозні показники реалізації програми «Освіта» на 2018 доповнити пунктом 15 (додається).

1.5. В абзаці третьому глави 6 програми «Освіта» на 2018 рік цифру «3760,1» замінити на цифру «3838,0».

Міський голова                                                                     А.Ю. Сілич

Додаток

до програми «Освіта» на2018рік

Прогнозні показники реалізації програми «Освіта» на 2018 рік

з/п

Назва показника Обсяг коштів в тому числі планові показники міського бюджету
Одиниця виміру Значення показника Значення показника
1 2 3 4 5
15. Забезпечення розробки проектно-кошторисної документації по проекту «Капітальний ремонт приміщення за адресою м.Вугледар, вул. Миру,4, для розміщення структурних підрозділів міського відділу освіти»
  Показники продукту      
  - кількість проектів для проведення капітального ремонту Од. 1 1
  Показники ефективності      
  - середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту Тис.грн. 77,9 77,9
  Показники якості      
  - рівень готовності проектної документації проектів капітального ремонту % 100 100