Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ПРОЕКТ

Р/Н 18267

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

     .   .2018 №

м. Вугледар

Про внесення змін до рішення міської ради від 19.05.2017 №7/16-27 «Про затвердження Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Вугледара»

З метою розвитку демократичного суспільства, удосконалення діалогу між владою і громадою, створення та підтримки повноцінного громадського простору, активізації місцевих ініціатив жителів м.Вугледара щодо участі у бюджетному процесі на основі впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету для вирішення соціально значущих питань, керуючись частиною першою статті 59, статтею 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення міської ради від 19.05.2017 №7/16-27 «Про затвердження Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Вугледара», а саме:
 2. 1.    Пункт 3 викласти в наступній редакції: «3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вербовського М.П. та постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський)».
 3. 2.    Внести зміни до Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Вугледара, виклавши його в новій редакції, що додається.
 4. Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Вугледара, затверджене рішенням міської ради від 19.05.2017 №7/16-27, вважати таким, що втратило чинність.

Міський голова                                                                     А.Ю.Сілич

Затрерджено

рішення міської ради

19.05.2017 № 7/16-27

(у редакції рішення міської

ради _____.2018 № 7/_____)

Положення

про запровадження бюджетування за участі громадськості

(Бюджет участі) міста Вугледара

 1. Загальні положення
1.1.    Це Положення визначає основні вимоги до організації і запровадження бюджетування за участі громади (далі – Бюджет участі) у місті Вугледаріі. 
1.2.    Запровадження Бюджету участі має сприяти налагодженню системного діалогу Вугледарської міської ради з жителями, які проживають у межах міста Вугледара,
створенню умов для реалізації громадою права брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, покращенню інфраструктури міста Вугледара
та добробуту його жителів.
1.3.    Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються в такому значенні:

автор проекту – особа, яка подає проект для участі у конкурсі;

Бюджет участі – процес взаємодії виконавчих органів Вугледарської міської ради з громадськістю, направлений на залучення жителів міста Вугледара до участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу визначеної Вугледарською міською радою частини міського бюджету через подання відповідних ініціативних проектів розвитку, спрямованих на вирішення пріоритетних проблем громади та її жителів, та проведення відкритого громадського голосування за такі проекти.

загальнодоступність – можливість використання результатів реалізації проектів усіма мешканцями міста Вугледара та відповідність їх принципам недискримінації;

комісія з питань Бюджету участі (далі – Комісія) – постійно діючий колегіальний орган, який створюється для організації, підготовки та виконання основних заходів та завдань щодо впровадження та реалізації Бюджету участі у місті Вугледарі;

конкурс громадських проектів (далі – конкурс) – процедура визначення жителями міста Вугледара у порядку, встановленому цим Положенням, проектів-переможців серед загальної кількості представлених для голосування громадських проектів шляхом відкритого голосування;

громадський проект (далі – проект) – документ, який визначає необхідність, доцільність та корисність здійснення у межах Бюджету участі заходів, спрямованих на розвиток інфраструктури міста Вугледара та його жителів;

проекти-переможці – проекти, які за результатами конкурсу набрали найбільшу кількість голосів шляхом їх прямого підрахунку;

пункт супроводу Бюджету участі – приміщення в будівлі комунальної установи, у якому відповідальна (відповідальні) особа (особи) виконують функції прийому громадян з питань Бюджету участі (інформаційна підтримка, прийняття проектів, голосування тощо);

електронна система «Громадський проект» (далі – електронна система) - інформаційна (веб-сайт) система автоматизованого керування процесами у рамках Бюджету участі, що забезпечує автоматизацію процесів подання та представлення для голосування проектів, електронного голосування за проекти, зв'язку з авторами проектів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проектів.

 1. 4.    Видатки для реалізації Бюджету участі у місті Вугледарі здійснюються за рахунок доходів бюджету громади без урахування міжбюджетних трансфертів.
 2. 5.    Загальний обсяг Бюджету участі щорічно визначається Вугледарською міською радою у складі Основних напрямів бюджетної політики на відповідний плановий бюджетний період та не може бути зменшений при затвердженні бюджету міста Вугледара.
 3. 6.    Подання проектів та голосування за них можуть здійснювати дієздатні громадяни України (іноземці та особи без громадянства, які мають дозвіл на постійне проживання на території України), яким на момент подання проектів або голосування виповнилось 16 років, що зареєстровані та проживають на території міста Вугледара (або мають довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи, що підтверджують їх проживання на території міста Вугледара).
  1. Етапи Бюджету участі
 4. 1.    Щорічна процедура та порядок реалізації Бюджету участі передбачає наступні етапи:

подання проектів;

оцінка і прийняття проектів для голосування;

голосування за проекти;

визначення проектів-переможців;

реалізація проектів-переможців;

звітування та оцінка результатів реалізації проектів.

 1. 2.    Параметри Бюджету участі включають:
 2. Загальний обсяг видатків на реалізацію проектів:

на 2018 рік – 500000,0 грн.;

на 2019 рік – 500000,0 грн.;

на 2020 рік – 500000,0 грн.;

 1. Кількість підписів, що мають бути зібрані для подання проекту автором: 20 осіб (крім автора проекту);
 2. Максимальну тривалість реалізації проекту: з 1 січня по 31 грудня 2018-2020 років;
 3. Мінімально можливий вік автора: 16 років;
 4. Максимальну вартість одного проекту: 50000,0 грн.
 5. Типи проектів:

Безпека та громадський порядок;

Велоінфраструктура;

Дорожнє господарство;

Енергозбереження;

Засоби масової інформації;

Благоустрій;

Культура та туризм;

Навколишнє середовище;

Освіта;

Охорона здоров'я;

Соціальний захист;

Спорт;

Телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології;

Транспорт.

 1. Терміни початку і завершення прийому проектів: 15 липня - 15 серпня 2017-2019 років;
 2. Терміни оцінки Комісіями поданих проектів та виставлення їх на голосування: 16 серпня – 15 вересня 2017-2019 р.;
 3. Терміни початку і завершення голосування за проекти: 16 – 29 вересня 2017-2019 р.;
 4. Термін визначення проектів-переможців: 2-15 жовтня 2017-2019 років;
 5. Кількість Комісій – 1 од.;
 6. Кількість пунктів супроводу Бюджету участі – 1 од;
 7. 3.    Обсяг коштів для реалізації громадських проектів, відібраних відповідно до цього Положення не може бути зменшений або перерозподілений при прийнятті бюджету міста Вугледара.
 8. 4.    Організаційні питання подання та конкурсного відбору проектів щорічно можуть встановлюватися Вугледарською міською радою.
  1. Комісія з питань Бюджету участі
 9. 1.    Для організації, підготовки та виконання основних заходів та завдань щодо реалізації Бюджету участі у місті Вугледарі виконавчий орган Вугледарської міської ради своїм рішенням створює Комісію з питань Бюджету участі (далі – Комісія).
 10. 2.    До складу Комісії входять представники виконавчих органів Вугледарської міської ради у кількості 6 осіб та за згодою представники громадськості, наукових кіл, бізнес середовища, незалежні експерти у кількості 7 осіб.
 11. 3.    Основними завданнями Комісії є:

здійснення діяльності щодо загальної організації та супроводження Бюджету участі на усіх його етапах у межах території міста Вугледара, яку Комісія охоплює своєю діяльністю, включаючи здійснення інформаційної, організаційної та методологічної підтримки авторів проектів;

проведення оцінки і прийняття проектів для голосування;

здійснення інших завдань, що випливають з мети створення Комісії.

 1. 4.    Головою і секретарем Комісії обираються особи з числа членів Комісії, які є представниками виконавчих органів Вугледарської міської ради.
 2. 5.    Формою роботи Комісії є її засідання, що відбуваються за потребою, але не рідше, ніж 1 раз в 2 місяця.
 3. 6.    Рішення Комісії приймаються на її засіданнях шляхом прямого підрахунку голосів, готуються секретарем Комісії, затверджуються її головою і підписуються усіма учасниками засідання. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні 7 членів Комісії.
 4. 7.    Секретар Комісії є відповідальною особою по роботі з електронною системою.
 1. Пункт супроводу Бюджету участі
 2. 1.    Інформація щодо визначеного пункту супроводу, місце його розташування та графік роботи оприлюднюється на офіційному сайті Вугледарської міської ради протягом трьох робочих днів з дати затвердження Вугледарською міською радою параметрів Бюджету участі.
 3. 2.    Пункт супроводу Бюджету участі виконує такі завдання:

інформаційний та методичний супровід учасників процесу;

видача бланків проектів;

ознайомлення мешканців із списком проектів, які прийняті для голосування;

забезпечення процесу голосування у друкованому вигляді;

внесення у електронну систему інформації із бюлетенів голосування, поданих в друкованому вигляді.

 1. Інформаційна кампанія
 2. 1.    Інформаційна кампанія проводиться на усіх етапах Бюджету участі Установою «АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ВУГЛЕДАРА».
 3. 2.    Інформаційна кампанія передбачає:

ознайомлення мешканців з основними процедурами та принципами Бюджету участі, а також заохочення мешканців до підготовки та подання проектів;

інформування про етапи Бюджету участі, основні події у рамках Бюджету участі та їх терміни;

інформування щодо визначеного пункту супроводу Бюджету участі, місця їх розташування та графіку роботи;

представлення проектів-переможців, прийнятих для голосування, та заохочення мешканців до участі у голосуванні;

поширення інформації стосовно ходу та результатів реалізації проектів;

співпраця з неурядовими організаціями з питань популяризації Бюджету участі та участі у інформаційній кампанії;

інші інформаційні заходи (за потребою).

 1. 3.    Установа «АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ВУГЛЕДАРА» щорічно до 15 квітня року, що передує плановому, сприяє організації та проведенню публічних дискусій про пріоритети розвитку міста, визначення проблем та тематики проектів.
  1. Електронна система «Громадський проект»
 2. 1.    Електронна система створюється для забезпечення автоматизації усіх етапів Бюджету участі і розміщується на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради у рубриці «ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ».
 3. 2.    Відповідальним за супроводження функціонування електронної системи, включаючи розміщення посібників для її користувачів, управління поданими проектами, внесення голосів поданих у вигляді паперових бланків, налаштування параметрів Бюджету участі на відповідний рік та управління іншим контентом системи є Установа «АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ВУГЛЕДАРА».
 4. 3.    Електронна система є загальнодоступною та містить можливість створення власних кабінетів авторами проектів.
 5. 4.    Для створення кабінету та подачі проектів автор проекту здійснює реєстрацію в електронній системі за допомогою авторизації через електронну пошту, внесення серії і номеру паспорта та завантаження його скан-копії (паспорту або посвідки на постійне проживання).
 6. 5.    Електронна система дозволяє відслідковувати статуси розгляду, голосування та реалізації проектів на сторінках відповідних проектів.
 7. 6.    Електронна система дозволяє повідомляти авторів проектів про будь-які зміни, пов’язані з розглядом та реалізацією поданих ними проектів по електронній пошті.
 8. 7.    Електронна система дозволяє автоматично визначати переможців конкурсу на підставі автоматичного підрахунку голосів.
 9. 8.    Електронна система дозволяє звітувати про розгляд і реалізацію проектів відповідними виконавчими органами Вугледарської міської ради.
 10. 9.    Регламент роботи електронної системи в установленому порядку затверджується відповідальним виконавчим органом Вугледарської міської ради.
 11. Порядок підготовки проектів
 12. 1.    Проект розробляється автором за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.
 13. 2.    Назва проекту повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення. Оригінальні назви не повинні суперечити їх основній меті.
 14. 3.    План заходів з виконання Проекту повинен відображати етапи виконання проекту, зокрема закупівлю товарів (виконання робіт, надання послуг) (у залежності від потреб проекту).
 15. 4.    Розрахунки, креслення, що розкривають сутність цілі проекту та можливість його практичної реалізації, додаються автором до проекту, про що зазначається у формі проекту (назва додатку та кількість сторінок).
 16. 5.    При підготовці проекту автор забезпечує його відповідність таким вимогам:

проект відповідає нормам законодавства;

проекти мають відповідати вимогам загальнодоступності та не можуть бути спрямовані на задоволення потреб обмеженої групи осіб;

усі обов'язкові поля форми, наведеної у додатку 1 до цього Положення, заповнені;

проект належить до одного з типів проектів, затверджених Вугледарською міською радою;

питання реалізації проекту знаходиться в межах компетенції Вугледарської міської ради;

реалізація проекту планується на землях, які належать на праві комунальної власності громаді міста Вугледара, на території будівель (приміщень) загального користування та об’єктів соціально-культурної сфери комунальної форми власності та відповідати затвердженій містобудівній документації;

термін реалізації проекту не перевищує встановлену максимальну тривалість реалізації;

реалізація проекту не порушує прав інших осіб;

реалізація проекту не порушує прав інтелектуальної власності;

бюджет проекту, розрахований автором, включає усі витрати, пов’язані з:

розробкою проектної документації;

закупівлею сировини, матеріалів, комплектуючих;

оплатою стороннім підрядникам послуг логістики (доставка, зберігання);

оплатою праці виконавців;

інформуванням громади про реалізацію проекту (у разі необхідності).

 1. 6.    Роз’яснення до типів проектів:

Безпека та громадський порядок

Заходи, спрямовані на посилення громадського порядку, безпеку громадян та захист їхньої власності (наприклад, запровадження системи відеоспостереження, пожежної охорони, тощо).

Велоінфраструктура

Облаштування велосипедних доріжок, паркувальних місць та пунктів прокату велосипедів.

Дорожнє господарство

Створення та ремонт доріг. Розвиток пішохідної інфраструктури.

Облаштування паркувальних місць для автомобілів.

Енергозбереження

Заходи, спрямовані на енергозбереження.

Засоби масової інформації

Створення та  розвиток ЗМІ на рівні міста.

Благоустрій

Облаштування та озеленення територій. Облаштування дитячих майданчиків. Вуличне освітлення. Поводження з відходами. Поліпшення якості питної води.

 

 

Культура та туризм

Створення та розвиток закладів культурного напряму. Проекти в сфері розвитку туризму та туристичної інфраструктури.

Навколишнє середовище

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього середовища.

Охорона природних ресурсів.

Організація безпритульних тварин, включаючи чіпування, створення та розвиток притулків, регулювання їх чисельності. Вигул свійських тварин.

Освіта

Розвиток установ, дошкільної, позашкільної, шкільної та вищої освіти.

Організація просвітницьких заходів, тренінгів, курсів, семінарів.

Охорона здоров'я

Розвиток медичної інфраструктури, покращення доступу до медичних установ та доступності отримання медичних послуг.

Організація заходів, направлених на ранню діагностику та профілактику захворювань.

Пропагування здорового способу життя.

Соціальний захист

Розвиток закладів та заходи соціального спрямування, включаючи заходи з реабілітації інвалідів.

Захист інвалідів, сиріт, непрацездатних осіб, пенсіонерів, багатодітних сімей.

Забезпечення вільного доступу інвалідів до об’єктів, закладів і заходів громади.

Спорт

Розвиток закладів спортивно-оздоровчого напряму.

Організація спортивних заходів (змагання, марафони тощо).

Популяризація спорту та здорового способу життя.

Телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології

Автоматизація систем з надання послуг мешканцям громади (наприклад, онлайн реєстрація місця проживання).

Інтерактивні карти.

Мобільні додатки щодо інфраструктури громади.

Облаштування зон wi fi.

 

Транспорт

Доступ до громадського транспорту.

Удосконалення мережі громадського транспорту.

Розвиток екологічного громадського транспорту.

 1. Порядок подання проектів
 2. 1.    Проект подається автором у електронному (у електронній системі) вигляді.
 3. 2.    Проект подається разом з підписами підтримки проекту у кількості осіб, встановлених Вугледарською міською ради, за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.
 4. 3.    При поданні проекту у електронному вигляді, автор вносить серію і номер зазначених документів до електронної системи та прикріплює їх скановану копію.
 5. 4.    Автор проекту у будь-який момент може зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.
 6. 5.    Вугледарська міська рада та її виконавчі органи сприяють публічному обговоренню поданих проектів. Комісія надає можливість автору або уповноваженій ним особі, представити проект у ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз проекту. Внесення можливих поправок до проектів за результатами обговорення можливе не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.
 7. Оцінка і відбір проектів
 8. 1.    За кошти Бюджету участі не може бути профінансовано:

організацію фестивалів, діяльність дитячих та дорослих таборів;

тренінги, семінари, освітні та творчі курси, навчальні поїздки і т.д.;

поточна діяльність громадських об’єднань.

 1. 2.    Відповідальний виконавчий орган Вугледарської міської ради здійснює попередню оцінку з метою перевірки поданого проекту на предмет:

відповідності найменування та ідеї проекту його змісту, нормам законодавства та суспільної моралі;

повноти заповнення усіх обов’язкових полів проекту за формою та у обсязі, що відповідають нормам цього Положення;

відповідності підписів підтримки проекту установленим вимогам;

відповідності цензурі.

У разі, якщо форма проекту є неповною або заповненою з помилками, Секретар комісії або уповноважена ним особа по телефону або електронною поштою повідомляє про це автора проекту. Автор проекту протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідного повідомлення надає необхідну інформацію або вносить необхідні корективи у проект. У іншому випадку – проект відхиляється.

 1. 3.    За результатами попередньої оцінки усіх поданих проектів відповідальний виконавчий орган Вугледарської міської ради протягом 5 робочих днів приймає рішення про недопущення до оцінки Комісією проектів:

які містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо;

автори яких протягом установленого терміну не надали необхідну інформацію або не внесли необхідні корективи у проекти.

Зазначені проекти вважаються такими, що не пройшли попередню оцінку і у електронній системі є недоступними для публічного доступу.

 1. 4.    По мірі отримання проектів відповідальний виконавчий орган Вугледарської міської ради визначає галузеву ознаку щодо кожного проекту, що пройшов попередню оцінку, передає дані адміністратору електронної системи, адміністратор за галузевою ознакою, вносить цю інформацію у електронну систему разом з результатами попередньої оцінки усіх проектів.

Проекти, що пройшли попередню оцінку, оприлюднюються у електронній системі (за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту, на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди), а їх скановані копії надсилаються кожному члену Комісії, яка здійснює їх оцінку, та відповідальному виконавчому органу Вугледарської міської ради.

 1. 5.    Відповідальний виконавчий орган Вугледарської міської ради протягом 20 днів з дня отримання сканованої копії проекту, що пройшов попередню оцінку, здійснює оцінку проекту на предмет його відповідності законодавству та реалістичності і достатності бюджету проекту для його практичної реалізації та подає Комісії звіт про аналіз відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.
 2. 6.    Комісія протягом 10 днів з дня отримання звітів про аналіз відповідності проектів законодавству та можливості їх реалізації від відповідальних виконавчих органів Вугледарської міської ради приймає висновок щодо прийняття проекту до голосування за формою, згідно з додатком 3 до цього Положення.
 3. 7.    У разі, якщо документи проекту не містять інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, проект може бути відхилений у ході оцінки відповідальним виконавчим органом Вугледарської міської ради та/або Комісією і відправлений автору на доопрацювання. Доопрацювання і повторне подання проекту може бути здійснене не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку голосування за проекти.
 4. 8.    При виявленні двох і більше схожих проектів Комісія має право рекомендувати авторам їх об’єднати. Об’єднання проектів здійснюється шляхом створення нового проекту.
 5. 9.    У разі, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення авторам проектів пропозицій про об’єднання проектів, автори проектів не дійдуть згоди і не опрацюють спільної позиції щодо проекту або знімуть одну з пропозицій, проекти розглядатимуться у своєму початковому варіанті.
 6. 10.    Внесення будь-яких змін до проектів, зокрема, зміна локалізації чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за згодою авторів відповідних проектів.
 7. 11.    Комісія може прийняти рішення про відмову у прийнятті проекту для голосування з наступних причин:

автор проекту надав неправдиві відомості про себе;

проект суперечить законодавству України;

у рамках проекту передбачається виключно розробка проектно-кошторисної документації;

проект має незавершений характер (виконання одного із заходів в майбутньому вимагатиме прийняття подальших заходів та / або потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету міста Вугледара);

проект суперечить діючим програмам розвитку громади або дублює завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік;

реалізація проекту планується на землях або об’єктах приватної форми власності;

у рамках проекту передбачено витрати на утримання та обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту;

проект не відповідає вимогам п. 7.5.

 1. 12.    Проекти, щодо яких Комісією зроблено обґрунтований висновок щодо не виставлення їх на голосування, участь у голосуванні брати не можуть.
 2. 13.    Усі проекти, що отримали позитивну оцінку Комісій, публікуються у електронній системі не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку голосування.
 3. 14.    Списки усіх проектів, що оцінювалися Комісіями, з відповідними результатами такої оцінки, звітами про аналіз відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації надаються міському голові для ознайомлення.
 4. 15.    Скановані заповнені карти оцінки проектів разом із звітами про аналіз відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації розміщуються у електронній системі та на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради.
 5. 16.    Рішення Комісії щодо обґрунтованої відмови у виставленні проекту для голосування не може бути оскаржене в судовому порядку.
 6. Голосування за проекти
 7. 1.    Голосування за проекти здійснюється шляхом заповнення бланку голосування в електронному вигляді або на паперових носіях за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення.
 8. 2.    Одна особа може проголосувати не більше, ніж за п’ять проектів.
 9. 3.    Голосування у електронному вигляді здійснюється у електронній системі за допомогою авторизації мешканця міста Вугледара через авторизацію в системі BankID.
 10. 4.    Голосування на паперових носіях здійснюється у пунктах супроводу і здійснюється за пред’явлення оригіналу паспорту (посвідки на постійне проживання) шляхом заповнення бланку голосування.
 11. 5.    Бланк голосування можна отримати шляхом:

роздрукування його із електронної системи;

отримання його паперової форми у пункті супроводу.

 1. 6.    Голосування не може тривати менше 15 календарних днів.
 2. 7.    Голоси, подані на бланках голосування на паперових носіях до пунктів супроводу Бюджету участі, передаються до відповідального виконавчого органу Вугледарської міської ради щоденно не пізніше дня, наступного за днем, коли був поданий такий голос.
 3. 8.    Голоси, подані на бланках голосування на паперових носіях до пунктів супроводу Бюджету участі, вносяться до електронної системи відповідальним виконавчим органом Вугледарської міської ради у день отримання бланків.
 4. Визначення переможців
 5. 1.    Після завершення кінцевого терміну голосування електронна система автоматично здійснює підрахунок голосів, визначає проекти-переможці та формує їх списки.
 6. 2.    Останній за рейтингом проект, що виходить за рамки встановленого обсягу Бюджету участі на відповідний рік, не включається до списку проектів-переможців.
 7. 3.    За результатами голосування відповідальний виконавчий орган Вугледарської міської ради протягом 5 робочих днів після закінчення голосування:

забезпечує передачу проектів-переможців та останнього за рейтингом проекту, що виходить за рамки встановленого відповідальним виконавчим органом Вугледарської міської ради обсягу Бюджету участі;

Адміністратор електронної системи передає інформацію про проекти-переможці для публікації на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради і формує загальний звіт за результатами конкурсу проектів.

 1. Затвердження видатків для реалізації проектів-переможців у складі бюджету міста Вугледара
 2. 1.    Відповідальні виконавчі органи Вугледарської міської ради включають показники та іншу інформацію щодо проектів-переможців, що належать до їхньої компетенції, до відповідних бюджетних запитів, а управління фінансів – до проекту бюджету міста Вугледара на плановий рік та документів, що до нього додаються.

Такі показники не можуть бути зменшені або перерозподілені під час розгляду та затвердження рішення про бюджет міста Вугледара на відповідний рік.

 1. 2.    Відповідальний виконавчий орган Вугледарської міської ради, до компетенції якого належить останній за рейтингом проект, що виходить за рамки встановленого обсягу Бюджету участі, готує інформацію щодо нього, необхідну для прийняття Вугледарською міською радою рішення щодо включення його до складу видатків бюджету міста Вугледара на плановий рік.
 2. 3.    Рішення щодо реалізації або не реалізації останнього за рейтингом проекту, що виходить за рамки встановленого обсягу Бюджету участі, приймається Вугледарською міською радою при розгляді та затвердженні проекту бюджету міста Вугледара на плановий рік.
 3. Реалізація проектів та звітність
 4. 1.    Після затвердження в установленому порядку бюджету міста Вугледара, відповідальні виконавчі органи Вугледарської міської ради забезпечують реалізацію проектів відповідно до законодавства.
 5. 2.    Відповідальні виконавчі органи готують звіти:
 6. узагальнений про стан реалізації проектів за формою згідно із додатком 5 до Положення у такі терміни:

оперативний щоквартальний звіт – до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом;

річний звіт за підсумками року – до 31 січня року, наступного за звітним.

 1. про реалізацію кожного проекту Бюджету участі, що подаються на 30 день після завершення реалізації відповідного проекту.
 2. 3.    Звіт включає в себе:

загальний опис результатів проекту;

що не вдалося реалізувати або було реалізовано іншим чином;

опис робіт, які було проведено, їх послідовність;

фактичний термін реалізації;

фактичний бюджет;

фото-звіт результату.

 1. 4.    Звіти про стан реалізації та про реалізацію кожного проекту оприлюднюються у електронній системі та на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради протягом п’яти робочих днів з дня їх підготовки.

Секретар міської ради                                                          В.В. Іваницький

Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Вугледара розроблено відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій

 

Начальник відділу економіки,

стратегії розвитку та інвестицій                                            Є.В. Дятлов