Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

      02.2019 №7/

м.Вугледар

 

Про внесення змін до рішення  міської ради від 17.02.2012/618-6 «Про затвердження Положення розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків»

З метою ефективного використання коштів загального та спеціального фондів бюджету міста, залучення додаткових надходжень до бюджету міста, керуючись статтею 16 Бюджетного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), пунктом 2 статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 17.02.2012/618-6 «Про затвердження Положення розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків», а саме:

1.1. Пункт 2 виключити.

1.2. У пункті 3 слова «Додатки 1,2» замінити на слова «Додаток 1».

1.3. Пункти 3, 4 вважати пунктами 2, 3.

1.4. У додаток 1 до рішення, а саме:

1) у пункті 2 слова «Комісія є постійним органом, утвореним Вугледарською міською радою для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу» виключити;

2) абзац 7 пункту 4 викласти в наступній редакції:

«- розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів у банках, у яких держава володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу»;

3) пункт 8 виключити;

4) пункт 9 викласти в наступній редакції:

«9. Комісія утворюється у складі не менш як п’ять осіб».

Міський голова                                                                    А.Ю. Сілич