Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

ПРОЕКТ

р/н 19077

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ

м. Вугледар

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 7/38-54 «Про затвердження міської цільової програми «Фізична культура та спорт в місті Вугледарі» на 2019 рік»

З метою упорядкування організації та проведення спортивно-масових заходів, уточнення інформації стосовно очікуваних результативних показників, відповідно рішення міської ради від 15.02.2019 № 7/40-2 Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №7/38-2 «Про міський бюджет м. Вугледара на 2019 рік», керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2018 № 7/38-54 «Про затвердження міської цільової програми «Фізична культура та спорт в місті Вугледарі» на 2019 рік», а саме:

1) в пункті 2 рішення цифри «80,0 тис.грн.» замінити на цифри «103,0 тис.грн.»;

2) внести до міської цільової програми «Фізична культура та спорт в місті Вугледарі» на 2019 рік» такі зміни:

а) в першому абзаці глави 6 «Обсяги та джерела фінансування програми» цифри «80,0 тис.грн.» замінити на цифри «103,0 тис.грн.»;

б) додаток «Прогнозні показники виконання міської цільової програми «Фізична культура та спорт в місті Вугледарі» на 2019 рік» викласти у новій редакції (додається).

Міський голова                                                                  А.Ю.Сілич

Додаток

до міської цільової програми «Фізична культура та спорт в місті Вугледарі» на 2019 рік

Прогнозні показники виконання міської цільової програми «Фізична культура та спорт в місті Вугледарі» на 2019 рік

№ з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця виміру

Значення показника

Значення показника

1

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань:

     
 

Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

од.

16

16

 

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

од.

11250 (450/25)

11250 (450/25)

 

Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

грн

6,04

6,04

 

Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком

%

77

77

2

Проведення навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

     
 

Кількість навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

од.

16

16

 

Кількість людино/днів навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

од.

5300

(530/10)

5300

(530/10)

 

Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

грн

6,6

6,6

 

Динаміка збільшення кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком

%

33,3

33,3

Секретар міської ради                                                       В.В.Іваницький

Прогнозні показники виконання міської цільової програми «Фізична культура та спорт в місті Вугледарі» на 2019 рік розроблено відділом у справах фізичної культури і спорту

Начальник відділу у справах

фізичної культури і спорту                                               А.С.Панасенко