Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

                                                                                                                                                                              ПРОЕКТ

                                                                                              р/н 19080

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

___04. 2019 № /____

м. Вугледар

  • Про затвердження Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища у складі міського бюджету

Враховуючи зміни у законодавстві України та необхідність чіткого визначення порядку формування та використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища у складі міського бюджету, відповідно до пунктів 4, 41,,7 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України, статей 9, 240, 242 та 250 Податкового кодексу України, статей 15, 41, 46 та 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 634 (із змінами), керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища у складі міського бюджету (додається).
  1. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 19.08.1999 № XXIII-14-20 «Про міський фонд охорони навколишнього середовища».
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Матвієнко Є.П. та постійну комісію міської ради з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин (Фоменко).

Міський голова                                                                                  А.Ю.Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

   .04.2019№

ПОЛОЖЕННЯ

про фонд охорони навколишнього природного середовища
у складі міського бюджету

  1. Загальні положення.

1.1. Вугледарський міський фонд охорони навколишнього природного середовища (далі – Фонд) утворюється відповідно до вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 року № 634 (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із змінами), з метою концентрації коштів для фінансування природоохоронних заходів і є складовою частиною міського бюджету м. Вугледара.

1.2.   Фонд створено з метою цільового та раціонального  використання коштів на фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових досліджень із цих питань, а також заходів, спрямованих на зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища та його впливу на здоров’я населення.

1.3.   Порядок формування та використання Фонду визначається цим Положенням.

1.4.   Положення про Фонд затверджується рішенням міської ради.

  1. Формування Фонду.

2.1. Фонд формується у складі спеціального фонду міського бюджету м. Вугледара  за рахунок надходжень до міського бюджету:

-        частини екологічного податку згідно із законом;

-        частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством;

-        цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян;

-        інших надходжень, не заборонених законодавством.

2.2. Контроль за надходженнями до Фонду здійснюється контролюючими органами згідно з чинним законодавством.

  1. Використання коштів Фонду.

3.1. Кошти Фонду спрямовуються на фінансування природоохоронних заходів, що відповідають основним пріоритетним напрямам державної політики в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів і гарантування екологічної безпеки, зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1147 «Про затвердження переліків видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із змінами).

         3.2. Головним розпорядником коштів Фонду є Виконавчий комітет Вугледарської міської ради. На наступний бюджетний рік розробляється міська цільова програма, що містить перелік запланованих природоохоронних заходів та витрат коштів Фонду в обсязі прогнозних надходжень наступного бюджетного періоду та залишку коштів на початок року. Програма розглядається постійною депутатською комісією, погоджується профільним заступником міського голови та затверджується рішенням Вугледарської міської ради.

         3.4. Протягом року до Програми можуть вноситись зміни та доповнення.

         3.5. Кошти Фонду використовуються виключно за цільовим призначенням.

         3.6. Залишок коштів Фонду станом на 1 січня поточного року, а також понадпланові надходження до Фонду використовуються після внесення відповідних змін до рішень Вугледарської міської ради.

  1. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду і звітність про виконання природоохоронних заходів

4.1. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду здійснюють в межах своєї компетенції головний  розпорядник коштів – виконавчий комітет Вугледарської міської ради та постійна депутатська комісія.

Міський голова                                                                               А.Ю. Сілич

Нещодавно розміщене