Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ПРОЕКТ

р/н № 19084

                                                             

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

          2019 №

м.Вугледар

Про встановлення ставки із сплати транспортного податку на 2020 рік

Відповідно пункту 8.3 статті 8, пункту 10.2 статті 10, пунктів 12.3,12.4 статті 12 Податкового Кодексу України (зі змінами) та пункту 24 частини першої статті 26, частин п’ятої, одинадцятої статті 59, статті 69, частини першої статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Встановити ставку із сплати транспортного податку – з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 грн. за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування, відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.
  2. Інші елементи податків (зокрема платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку) та відносини, що виникають у сфері справляння податків визначаються виключно пунктами 267.1-267.3, 267.5-267.8 статті 267 Податкового кодексу України.
  3. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.
  4. Відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики (Шиян) оприлюднити рішення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради.
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                                             А.Ю. Сілич

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради

Про встановлення ставки із сплати транспортного податку на 2020 рік

  1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

   Податковий кодекс України є законодавчим актом, який регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України встановлено, що рішення про встановлення ставки із сплати транспортного податку офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановленого місцевого податку (плановий період). В іншому разі норми відповідного рішення застосовується не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Виходячи із норм пункту 5 статті 2 та частини першої статті 3 Бюджетного кодексу України бюджетний період становить один календарний рік.

Тобто, в рамках, визначених Бюджетним та Податковими кодексами України, маємо до 15 липня прийняти рішення про встановлення ставок із транспортного податку  у м.Вугледарі на 2020 рік.

Проектом рішення передбачається встановлення ставки із сплати транспортного податку на 2020 рік у розмірі 25000 грн. за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування, відповідно до статті 267 Податкового кодексу України.

  1. Правові аспекти

Податковий кодекс України.

Бюджетний кодекс України.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень рішення не потребує додаткових коштів з міського бюджету м.Вугледар.

  1. Позиція зацікавлених органів

Проект рішення розглянуто на засіданнях постійних комісій з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації та комісій з питань регламенту, депутатської етики,правової та регуляторної політики, впровадження реформ, правопорядку, захисту прав громадян, роботі з громадськими об’єднаннями.

  1. Прогноз результатів та соціальних наслідків

У разі прийняття рішення, буде врегульовано справляння податку на майно  в частині транспортного податку у 2020 році.

Начальник Вугледарського

міського фінансового управління                                                   С.М.Чупейда