Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

________2019 №7/_______

м.Вугледар

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 7/38-28 «Про затвердження міської цільової програми «Розвиток земельних відносин на території міста Вугледара» на 2019 рік

З метою уточнення інформації стосовно обсягів фінансування за міською цільовою програмою «Розвиток земельних відносин на території міста Вугледара» на 2019 рік, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2018 № 7/38-28 «Розвиток земельних відносин на території міста Вугледара» на 2019 рік, а саме у пункті 2 рішення цифри «697» замінити цифрами «642».
  1. Внести зміни до міської цільової програми «Розвиток земельних відносин на території міста Вугледара», затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2018 № 7/38-28, а саме:

1) абзац п‘ятий пункту 3 розділу 4 викласти в новій редакції: «Загальна сума коштів, передбачена на фінансування Програми, становить 782 тис. грн., у тому числі з міського бюджету – 642 тис. грн., інші кошти – 140 тис. грн. ;

2) абзац шостий пункту 3 розділу 4 виключити;

3) абзац сьомий пункту 3 розділу 4 вважати абзацом шостим;

4) у абзаці десятому розділу 5 слова «додатку 2» замінити словами «додатку»;

5) додаток 1 до міської цільової програми виключити;

6) додаток до міської цільової програми «Прогнозні показники реалізації міської цільової програми  «Розвиток земельних відносин на території міста Вугледара» на 2019 рік викласти у новій редакції (додається).

Міський голова                                                                     А.Ю. Сілич

Додаток

до міської цільової програми «Розвиток земельних відносин на території міста Вугледара» на 2019 рік

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми «Розвиток земельних відносин на території міста Вугледара» на 2019 рік

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

   

Одиниця виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

1

Завдання

     
 

Здійснення розробки землевпорядної документації

     
 

Показники затрат

     
 

Обсяг видатків

тис. грн.

642,00

642,00

 

Показники ефективності

     
 

Показники продукту

     
 

Кількість проєктів землевпорядної документації

Од.

1

1

 

Показники ефективності

     
 

Середні видатки на розробку одного проєкту

тис.грн.

642,00

642,00

 

Показники якості

     
 

Рівень готовності землевпорядної документації

%

100

100

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 7/38-28 «Про затвердження міської цільової програми «Розвиток земельних відносин на території міста Вугледара» на 2019 рік

  1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

З метою уточнення інформації стосовно обсягів фінансування за міською цільовою програмою «Розвиток земельних відносин на території міста Вугледара» на 2019 рік

  1. Правові аспекти

Пункт 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок  міського бюджету. Загальний обсяг фінансування –  642 тис.грн., що на 55.0 тис.грн. менше ніж було передбачено попереднім рішенням.

  1. 4. Позиція зацікавлених органів

Проект рішення не зачіпає інтереси інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян.

  1. Прогноз результатів та соціальних наслідків

Підвищення ефективності раціонального використання земель.

Начальник Міськрайонного управління

у Мар‘їнському районі та м. Вугледарі

Головного управління Держгеокадастру

у Донецькій області                                                              Г.М. Чирка