Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ПРОЕКТ

р/н 19207

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ

______2019 №7/____

м. Вугледар

Про внесення змін до Структури Комунального закладу «Вугледарський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», затвердженого рішенням міської ради від 23.06.2018 №7/31-22 «Про утворення Комунального закладу «Вугледарський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

З метою приведення Структури Комунального закладу «Вугледарський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», затвердженої рішенням міської ради від 23.06.2018 №7/31-22«Про утворення Комунального закладу «Вугледарський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»,у відповідність до вимог чинного законодавства, керуючись статтею 10, статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада.

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Структури Комунального закладу «Вугледарський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», затвердженої рішенням міської ради від 23.06.2018 № 7/31-22 «Про утворення Комунального закладу «Вугледарський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», виклавши її в новій редакції(додається).

  1. Вважати такою, що втратила чинність Структура Комунального закладу «Вугледарський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»в редакції рішення міської ради від 23.06.2018 №7/31-22.

Міський голова                                                                             А.Ю.Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

23.06.2018 № 7/31-22

(в новій редакції

Рішення міської ради

_____2019 №7/_____)

Структура Комунального закладу «Вугледарський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

Посада

К-ть штатних

одиниць

Адміністративний персонал

1

Директор

1

2

Бухгалтер

1

Разом

2

Відділ фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи

3

Головний спеціаліст

1

Разом

1

 

Всього

3

             

Секретар міської ради                                                      В.В.Іваницький

Структура Комунального закладу «Вугледарський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» підготовлена Комунальним закладом «Вугледарський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Директор Комунального закладу

«Вугледарський міський центр

фізичного здоров’я населення

«Спорт для всіх»                                                                 В.В.Калініченко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради

Про внесення змін до Структури Комунального закладу «Вугледарський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», затвердженої рішенням міської ради від 23.06.2018 №7/31-22 «Про утворення Комунального закладу «Вугледарський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

1.Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Прийняття даного рішення обумовлена необхідністю приведення Структури Комунального закладу «Вугледарський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у відповідність до вимог чинного законодавства.

До Структури вносяться такі зміни:

Посада Головного бухгалтера змінюється на бухгалтера

В новій редакції вважати Головного бухгалтера бухгалтером.

Відповідно до вимог чинного законодавства Структура приймається в новій редакції (незалежно від обсягів внесених змін).

2.Правові аспекти

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закону України «Про фізичну культуру і спорт»

Постанова Кабінету міністрів України від 18 січня 2003 року № 49 «Про утворення центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 31 січня 2014 року №323 «Про затвердження Положення про центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

3.Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування не потребує

4.Позиція зацікавлених органів

Комунальний заклад «Вугледарський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

5.Прогноз результатів та соціальних наслідків

За результатами прийняття даного рішення буде забезпечено приведення Структури Комунального закладу «Вугледарський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» до вимог чинного законодавства.

Директор

Вугледарського МЦ

ФЗН «Спорт для всіх»                                                        В.В. Калініченко