Installing Joomla

Gerb

ПРОЄКТ

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

      2021                                                      №

м. Вугледар

Про затвердження Порядку компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування

З метою забезпечення перевезення без обмежень пільгових категорій населення, а також гарантування компенсації витрат перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення, керуючись пунктом 3 частини першої статті 91 Бюджетного Кодексу України, підпунктом 12 пункту «а» статті 30, статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити Порядок компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування (додається).
  2. Координацію роботи за виконанням даного рішення покласти на Вугледарське міське управління соціального захисту населення (Солоха).

Міський голова        А.Ю.Сілич


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого

комітету міської ради

_________ № ______

Порядок

компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування

Загальні положення

Порядок визначає механізм відшкодування перевізникам компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням громадян, які зареєстровані на території Вугледарської міської територіальної громади та мають право на пільги в автомобільному транспорті приміського сполучення (за винятком таксі) за рахунок коштів міського бюджету.

Порядок передбачає відшкодування перевізникам компенсаційних виплат в межах бюджетних призначень, затверджених у міському бюджеті на відповідний рік.

Головним розпорядником коштів міського бюджету в частині видатків на відшкодування витрат перевізникам за пільгове перевезення є Вугледарське міське управління соціального захисту населення (далі – Управління).

Законодавчою та нормативною основою Порядку є Бюджетний кодекс України, закони України «Про автомобільний транспорт», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» інші законодавчі і нормативні акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.

Перелік категорій пільговиків

Дія цього Порядку поширюється на окремі категорії осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування, а саме:

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 2, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

дітей віком від шести років, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

учасників бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

дітей віком від шести років з багатодітних сімей відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»;

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Держспецзв’язку відповідно до Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»;

батьків військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби, відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю віком від шести років та осіб, які супроводжують осіб з інвалідність І групи або дітей з інвалідністю, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

реабілітованих осіб, які отримали інвалідність внаслідок репресій або є пенсіонерами, відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».

Даний перелік категорій пільговиків може бути розширений (змінений) відповідно до законодавства України.

Пільги надаються на підставі посвідчення, що дає право на пільги.

Порядок виділення коштів та розрахунків за пільговий проїзд

Загальна сума відшкодування компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням громадян, які мають право на пільги, у автомобільному транспорті приміського сполучення визначається кошторисними призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів міського бюджету.

Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі договорів про відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом загального користування, укладених між перевізником та Управлінням, яке є головним розпорядником коштів.

Перевізники – отримувачі компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян для укладання договору з управлінням подають наступну інформацію:

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копію чинного договору про організацію перевезення пасажирів;

- копію ліцензії;

- копію розкладу руху автобусів на маршрутах (автоперевізники);

- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку (за наявності);

- довідку про маршрути, в якій вказується найменування маршруту, назва і адреса відправного пункту та пункту прибуття, встановлені тарифи (вартість проїзду).

Обліку підлягають поїздки пільгових категорій громадян, яким відповідно до законодавства України, надано право пільгового проїзду в автомобільному транспорті загального користування.

Перевезення пільгових категорій громадян здійснюється за талонною системою, у відповідності до затвердженої форми талонів (Додаток 1), при пред’явленні відповідного пільгового посвідчення.

Видачу талона одноразового використання (далі – талон) пільговим категоріям громадян здійснює Управління за зверненням особи, яка має право на пільги.

Право на використання талону має тільки власник посвідчення. Талон без відповідного посвідчення вважається недійсним та не дає право на пільговий проїзд.

Талони дійсні протягом року, зазначеному в талоні. Компенсація за невикористані талони не виплачується.

Перевізники, на підставі фактичної кількості отриманих від громадян талонів та вартості проїзду по кожному маршруту окремо, щомісячно до 05 числа наступного місяця, готують розрахунки фактично виконаних обсягів перевезень пільгових категорій населення (Додаток 2) та разом з талонами подають до Управління для відшкодування суми збитків за пільговий проїзд.

Управління на підставі розрахунків фактично виконаних обсягів перевезень пільгових категорій населення, що надаються перевізниками, забезпечує відшкодування компенсаційних виплат на розрахунковий рахунок перевізників.

Управління бере бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні видатки в межах бюджетних асигнувань.

Розподіл коштів компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян між перевізниками здійснюється шляхом розподілу загальних обсягів бюджетних коштів пропорційно плановим призначенням.

Станом на 25 число кожного місяця управління та перевізник складають акти звіряння заборгованості у трьох примірниках.

Контроль та відповідальність

Перевізник несе повну відповідальність за надання пільг на проїзд окремих категорій громадян та за достовірність поданих розрахунків.

Контроль та відповідальність за проведенням розрахунків покладається на Управління.

Керуючий справами виконавчого комітету        І.В. Пономаренко

Порядок компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування

Начальник Вугледарського міського

управління соціального захисту населення                                 Т.В. Солоха

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)