Installing Joomla

Gerb


ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

           .2018

м.Вугледар

Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження міської цільової Програми «Надання перинатальної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим в перинатальному центрі вторинного рівня м.Покровськ» на 2018 рік»

Попередньо розглянувши проект рішення міської ради «Про затвердження міської цільової Програми «Надання перинатальної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим в перинатальному центрі вторинного рівня м.Покровськ» на 2018 рік», керуючись пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Внести на розгляд сесії міської ради проект рішення міської ради «Про затвердження міської цільової Програми «Надання перинатальної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим в перинатальному центрі вторинного рівня м.Покровськ» на 2018 рік» (додається).

Міський голова                                                                    А.Ю. Сілич


ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

______2018 №   /___

м.Вугледар

Про затвердження міської цільової Програми «Надання перинатальної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим в перинатальному центрі вторинного рівня м.Покровськ» на 2018 рік

З метою подальшого удосконалення роботи в галузі охорони здоров’я міста Вугледара, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити міську цільову програму «Надання перинатальної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим в перинатальному центрі вторинного рівня м.Покровськ» на 2018 рік (додається).

2.Визначити, що джерелом фінансування даної програми являється міський бюджет в сумі 50,0 тис. грн..

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочкова А.В. та на постійну комісію міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник).

Міський голова                                                                     А.Ю.Сілич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

___________________

Міська цільова програма

«Надання перинатальної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим в перинатальному центрі вторинного рівня м.Покровськ» на 2018 рік

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма

Доступність, якісність, своєчасність та високо ефективність надання перинатальної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим є основою для забезпечення високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення.

Законодавчою базою виконання програми є:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами) від 8 липня 2010 року № 2456 - VI; проект Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік"; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010 р. № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» зі змінами від 25.07.2013 р. № 693/633; Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.09.2012 № 692 «Про реорганізацію перинатальної допомоги в Донецькій області», наказу МОЗ України від 31.10.2011 № 726 «Про вдосконалення організації надання медичної допомоги матерям та новонародженим в перинатальних центрах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2012 за № 68/20381, наказу департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 28.05.2015 «Про вдосконалення реорганізації перинатальної допомоги в Донецькій області».

2.Мета програми

Пiдвищення рiвня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у перинатальному центрі вторинного рівня м.Покровськ.

        

3. Головний розпорядник та відповідальні виконавці

         Головний розпорядник бюджетних коштів – виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

         Відповідальні виконавці:

комунальна установа «Лікувально – профілактична установа Центральна міська лікарня»

4.Завдання програми

1. Забезпечення надання висококваліфікованої медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим.

 

5.Строки та етапи виконання програми

Строки виконання програми – 2018 рік.

6. Ресурсне забезпечення програми

Фінансування програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених міським бюджетом, а також із інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг асигнувань складає:

2018 рік – 50,0 тис. грн.

7.Контроль за реалізацією заходів програми

Загальний контроль за реалізацією заходів програми здійснює Виконавчий комітет Вугледарської міської ради

8.Очікувані кінцеві результати виконання програми

Реалізація програми дасть змогу привести до:

недопущення материнської смертності;

недопущення малюкової смертності;

підвищення якості отримання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим в дородовий та післяродовий період

Секретар міської ради                                                          В.В.Іваницький

Програму «Надання перинатальної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим в перинатальному центрі вторинного рівня м.Покровськ» підготовлено Лікувально-профілоктичною установою центральною міською лікарнею

Підготував:

Головний лікар ЛПУ ЦМЛ                                                   П.А.Корнієнко

Додаток

до міської цільової програми

«Надання перинатальної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим в перинатальному центрі вторинного рівня м.Покровськ» на 2018 рік

       Розподіл фінансування по заходах міської цільової програми

«Надання перинатальної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим в перинатальному центрі вторинного рівня м.Покровськ» на 2018 рік

 

Назва заходу Джерело фінансування (тис.грн.)

Прогноз

і обсяг фінансового ресурсу

Державний бюджет Міський бюджет Інших джерел
Забезпечення надання висококваліфікованої медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим   50,0   50,0
Всього: 0,0 50,0 0,0 50,0
Вкладення:
Скачати цей файл (Додаток.doc)Додаток.doc

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)