Installing Joomla

Gerb


ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

           .2018

м.Вугледар

Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження міської цільової Програми «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на 2018 рік»

Попередньо розглянувши проект рішення міської ради «Про затвердження міської цільової Програми «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на 2018 рік», керуючись пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

Внести на розгляд сесії міської ради проект рішення міської ради «Про затвердження міської цільової Програми «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на 2018 рік» (додається).

Міський голова                                                                    А.Ю. Сілич


ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

______2018 №   /___

м.Вугледар

Про затвердження міської цільової Програми «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на 2018 рік

З метою подальшого удосконалення роботи в галузі охорони здоров’я міста Вугледара, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити міську цільову програму «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на 2018 рік (додається).

2.Визначити, що джерелом фінансування даної програми являється міський бюджет в сумі 451,0 тис. грн..

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочкова А.В. та на постійну комісію міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник).

Міський голова                                                                     А.Ю.Сілич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

Міська цільова програма

«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на 2018 рік

1.Загальні положення

У місті Вугледарі станом на 01.01.2018 року зареєстровано 118 хворих – інсулінозалежних. Проте, кількість людей з недіагностованим цукровим діабетом у 3-4 рази більша.

Найбільшу загрозу становлять судинні ускладнення цукрового діабету (частота яких сягає 50%), насамперед, з боку нирок і очей, а у хворих старших вікових груп – збільшення частоти судинних катастроф (інфаркти, інсульти, розвиток гангрени ніг з необхідністю ампутації). Ці ускладнення є основною причиною збільшення інвалідності та смертності хворих (3 місце після серцево – судинної патології та злоякісних новоутворень).

Ситуація ускладнюється тим, що при цукровому діабеті ІІ типу спостерігається артеріальна гіпертензія у 2 рази частіше, ніж у пацієнтів, які не страждають на цукровий діабет.

Актуальність прийняття Програми зумовлена потребою у невідкладному вжитті заходів для поліпшення медичної допомоги хворим на цукровий діабет.

Законодавчою базою виконання програми є:

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами) від 8 липня 2010 року № 2456 - VI; Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну» (зі змінами), від 23 січня 2015 року № 11 «Деякі питання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», від 23.03.2016 № 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну», на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 30.03.2017 № 228 «Про забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну на території Донецької області».

2.Мета програми

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.
 

3. Головний розпорядник та відповідальні виконавці

         Головний розпорядник бюджетних коштів – виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

         Відповідальні виконавці:

- комунальна установа «Лікувально – профілактична установа Центральна міська лікарня»

4.Завдання програми

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.

5.Строки та етапи виконання програми

Строки виконання програми – 2018 рік.

6.Ресурсне забезпечення програми

Фінансування програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених міським бюджетом, а також із інших джерел, не заборонених чинним законодавством, шляхом відшкодування вартості препаратів інсуліну отриманих через ТОВ «Добрі ліки», Аптека № 159.

Обсяг асигнувань складає:

2018 рік – 451,0 тис. грн..

7.Контроль за реалізацією заходів програми

Загальний контроль за реалізацією заходів програми здійснює Виконавчий комітет Вугледарської міської ради

8.Очікувані кінцеві результати виконання програми

В результаті реалізації завдань і заходів програми «Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» очікується:

зменшити кількість випадків ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет.

Секретар міської ради                                                           В.В.Іваницький

Програму «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на 2018 рік підготовлено Лікувально-профілоктичною установою центральною міською лікарнею

Підготував:

Головний лікар ЛПУ ЦМЛ                                                   П.А.Корнієнко

Додаток

до міської цільової програми

«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на 2018 рік

       Розподіл фінансування по заходах міської цільової програми

«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на 2018 рік

Назва заходу Джерело фінансування (тис.грн.)

Прогноз

і обсяг фінансового ресурсу

Державний бюджет Міський бюджет Інших джерел
Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну   451,0   451,0
Всього: 0,0 451,0 0,0 451,0

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)