Installing Joomla

Gerb

                                    

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

____________2018                     №____

м. Вугледар

Про підведення підсумків

роботи галузі культури

в м.Вугледарі за 2017 рік

Заслухавши інформацію начальника Вугледарського міського відділу культури і туризму Чумакової В.В. про підведення підсумків роботи галузі культури в м.Вугледарі за 2017 рік, керуючись підпунктами 1, 7 пуктом «а» статті 32, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

         1. Інформацію про підведення підсумків роботи галузі культури в м.Вугледарі за 2017 рік взяти до уваги (додається).

Міський голова                                                                      А.Ю.Сілич

                                                                                     Додаток

                                                                                                          до рішення виконавчого                                                                                   комітету міської ради

                                                                                     _______    № ________

Про підведення підсумків роботи галузі культури

в м.Вугледарі за 2017 рік

         Протягом 2017 року робота відділу спрямована на: забезпечення реалізації державної політики в галузі культури; поліпшення культурно-мистецького обслуговування населення міста; патріотичне виховання дітей та молоді; реалізацію культурно-мистецьких проектів; залучення до сфери культури інвестицій; зміцнення матеріально - технічної бази, створення умов для розвитку та модернізації інфраструктури галузі культури; сприяння розвитку бібліотечної справи, поповнення фондів, створення інформаційних ресурсів; створення умов для розвитку мистецької освіти, естетичного виховання; надання допомоги установам культури, професійним та самодіяльним творчим колективам; збереження та підвищення кваліфікації кадрів; проведення культурно-мистецьких акцій в рамках відзначення загальнодержавних та професійних свят, Всеукраїнських конкурсів і фестивалів, участь у міжнародних культурницьких проектах.

         На території міста функціонують ряд комунальних закладів культури: культурно – дозвіллєвий центр, школа мистецтв, бібліотека для дітей, публічна бібліотека та відомчі – культурні центри ДП ш/у «Південнодонбаське» №1» і «ДП шахта ім.М.С.Сургая».

         Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад - школа мистецтв - здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру» та відповідно до типових навчальних планів і програмам, які визначають державний стандарт початкової спеціалізованої мистецької освіти.

         Головними напрямками роботи школи: забезпечення високого рівня навчально-виховної роботи, спрямованої на забезпечення естетичного розвитку дітей, зростання їх інтересу до навчання, ведення виховної та концертно -лекційної роботи, розвиток творчої активності учнів школи, залучення їх до участі у конкурсах та фестивалях, підтримка талановитих та обдарованих дітей, підвищення кваліфікації викладачів, відвідування обласних семінарах, майстер-класів, тощо.

         У травні 2017 року відбулась державна атестаційна експертиза школи. Згідно з висновком атестаційної експертизи від 20 червня 2017 року Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад відповідає рівню освітньої діяльності «достатній», навчальний заклад визнано «Атестованим».

Контингент складає 210 учнів. Керуючись статтею 26 Закону України «Про позашкільну освіту» на пільговій основі навчається 39 учнів (діти-інваліди, діти-сироти, діти позбавлені батьківської опіки, діти із малозабезпечених сімей, діти внутрішньо переміщених осіб). Батьківська оплата за навчання складає – 120 гривень на місяць.

        Школа має 3 відділи: фортепіанний, оркестровий, естетичний. В школі створено: ансамблі гітаристів «Альянс» і «Нюанс», ансамбль скрипалів «Співзвуччя», вокальні ансамблі «Усмішка» і «Гармонія», інструментальний ансамбль викладачів «Елегія».

         Викладачі та учні школи приймали участь у концертах, фестивалях та конкурсах різного рівня, підтвердження цього - перші та призові місця, а саме:

         Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» (лютий),

         Всеукраїнський фестиваль-конкурс «ЗіркаФест» (11 березня, м.Маріуполь, Гран-прі, І, ІІ, ІІІ місця),       

         Відкритий конкурс української фортепіанної музики ім.І.Карабиця «Карабець-фест» (21 квітня м.Краматорськ, ансамбль гітаристів «Альянс» - ІІ місце, дует гітаристів ІІ місце),

         Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої творчості «Майбутнє країни» (03 червня, м.Маріуполь, дипломанти І, ІІ, ІІІ ступенів),

         Обласний пленер художників «Барвиста хвиля» (7 жовтня, м.Святогірськ),

         Відкритий фестиваль патріотичної пісні «Революція пісенності» (12 жовтня м.Краматорськ),

         Всеукраїнський спеціалізований фестиваль-конкурс «Українське намисто» (18 листопада, м.Краматорськ, Гран-прі, І, ІІІ місця),

         Відкритий регіональний конкурс «Мистецький арсенал» (9 та 16 грудня м.Слов’янськ, дипломи Лауреатів I, III ступенів),

         Відкритий районний фестиваль-конкурс «Український сувенір» (24 грудня м.Волноваха, І, ІІ, ІІІ місця).

         Бібліотечні заклади - працювали над забезпеченням інформаційних потреб користувачів з використанням всіх ресурсів бібліотек, підвищенням комфортності бібліотечного середовища, позитивного іміджу бібліотек, забезпеченням інформаційно-бібліотечного сервісу.

         Основними напрямками роботи бібліотек: виконання основних планових показників, зростання ролі бібліотек у житті міста, реалізація свободи доступу користувачів до інформаційних джерел, впровадження новітніх технологій, можливостей мережі Інтернет в роботі бібліотек, орієнтація на індивідуальні потреби та запити користувачів, сприяння популяризації книги та читання, запровадження інноваційних форм роботи з читачами у поєднанні з традиційними; підвищення бібліотечної культури дітей та молоді засобами бібліотечно-бібліографічних уроків, проведення днів бібліотеки, тижнів книги тощо; оновлення змісту, форм і методів індивідуальної та масової роботи з читачем; спрямування індивідуальної та масової роботи з користувачами на формування особистостей, які плекають українські традиції, духовні цінності, володіють відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатні реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства; розширення бібліотечного фонду та інше.

         Постійно приділялася увага інформаційному забезпеченню такої категорії користувачів як юнацтво, незахищені верстви населення, внутрішньо переміщенні особи. Ефективною формою надання інформації стали інформаційні стенди, тематичні полички, постійно діючі книжкові виставки, теки накопичувачі з питань, що хвилюють громаду міста, тощо.

         Популяризація   сучасної   української   та   світової літератури з метою сприяння розвитку духовного, інтелектуального, творчого, культурно-освітнього рівня користувачів бібліотек шляхом організації виставкової роботи та впровадження більш різноманітних та цікавих заходів.

         З метою задоволення інформаційних потреб громадян (в т.ч. незахищених верств населення) в публічній бібліотеці створено і ефективно працює «Пункт доступу громадян до публічної інформації» та Студія сучасних комунікацій «Позитив», яка дозволила організувати ефективну систему надання адміністративних послуг, створити оптимальні умови для безкоштовного доступу мешканців міста до інформаційних ресурсів та одержання ними повної інформації, необхідної для забезпечення їх особистих прав та життєво необхідних потреб.

         Станом на 01.01.2018 року міські бібліотеки мають наступні показники роботи:

  Публічна бібліотека Бібліотека для дітей
Книжковий фонд (екз.) 25025 20550
Читачі (чол.) 3103 3163
           - у т.ч. юнацтво 900 -
Книговидача (екз.) 59946 45117
         - у т.ч. юнацтво 8730 -
Відвідуваність (чол.) 14913 17669
           - у т.ч. юнацтво 2551 -

         Працівники прийняли участь у конкурсі «Креативне мислення бібліотекаря» та отримали від фонду «Бібліотечна країна» 97 примірників книг на суму 3470 гривень.

         Робота міського культурно-дозвіллєвого центру спрямована на:

         організацію та проведення культурно-мистецьких заходів, різноманітних дитячих, молодіжних програм та змістовного дозвілля населення,

         вивчення та задоволення культурних інтересів громадян через співпрацю з органами місцевого самоврядування, загальноосвітніми школами, організаціями та підприємствами міста,

         створення умов для розвитку творчості, підтримка місцевих культурних ініціатив, залучення місцевого населення до участі у культурних процесах,

         організацію міських акцій конкурсів, фестивалів,виставок декоративно-ужиткового мистецтва, інших мистецьких заходів з метою популяризації культурної спадщини, збереження народних обрядів та традицій,

         співпраця з культурно-освітніми, мистецькими, навчальними закладами для формування сучасного культурного середовища,

         впровадження інноваційних технологій та сучасних методів роботи,

         організація та проведення різноманітних форм дозвілля дітей та молоді через гурткову роботу, діяльність мистецьких студій та клубів за інтересами,

Центр працював над вивченням та задоволенням культурних запитів різних категорій населення. Робота велася згідно річних планів роботи, враховуючи всі державні та релігійні свята.

         За рік проведено 245 культурно-масових заходів, які відвідали 72241 глядачів, з них для дітей та підлітків 68 заходів із загальною кількістю присутніх 26980 глядачів.

         Центр здійснював свою діяльність на 15 дозвіллєвих об’єктах. В центрі працює 16 клубних формувань: клубів за інтересами – 4, гуртків художньої самодіяльності – 6, технічні – 1, спортивні – 1, декоративно-ужиткові – 4, в яких займається 221 учасників, в т.ч. 122 дітей та підлітків.

         Протягом року в культурно-дозвіллєвому центрі проведено різні за формою та тематикою культурно-мистецькі заходи, в яких висвітлювали події місцевого, обласного та загальнодержавного значення, зокрема: Дня Соборності (Злуки), Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародного жіночого дня, Дня Чорнобильської трагедії, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Європи, Дня Конституції України, Дня Державного Прапора України, Дня Незалежності України, Дня Захисника України, Дня визволення України від фашистських загарбників, Дня української писемності та мови, Дня Гідності і Свободи, Дня пам’яті жертв голодомору, Дня Збройних Сил України, Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та інше.

         Проведено цикли заходів, які присвячені міжнародним святам: Дню рідної мови, Дню поезії, Дню театру, Дню дитячої книги, Дню танцю, Дню вишиванки, Дню слов’янської писемності та культури, Дню туризму, Дню музики, Дню української писемності та мови, Дню пам’яток історії і культури та інші.

         Відбулися святкові заходи, присвячені професійним святам: Всеукраїнському Дню працівників культури та майстрів народного мистецтва, Всеукраїнському Дню бібліотек, Дню працівників освіти, Дню художника, Дню працівників органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств.

         Проводилися звітні концерти творчих колективів розважальні програми для всіх категорій населення. Особлива увага приділялась людям похилого віку, людям з обмеженими можливостями, внутрішньо переміщеним особам та інше.

Творчі колективи міста прийняли участь у понад 20 обласних, всеукраинских, международных конкурсів та фестивалей, а саме:

         Обласній культурно-мистецькій акції «Різдвяний передзвін» (09 січня м.Краматорськ),

         Відкритому регіональному святі традиційної культури «Різдвяні передзвони» (17 січня м.Велика Новосілка),

         Обласному конкурсі читців «В сім’ї вольній, новій» (18 березня м.Краматорськ),

         Районному фестивалі пісні «Пісенний зорепад - 2017» (20 квітня м.Волноваха),

         Міжнародному фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва «Територія ПА» (28 квітня м.Харків),

         Відкритому конкурсі хореографічної майстерності «У ВИХРІ ТАНЦЮ-2017» (27 травня м. Волноваха),

         ІІІ Всеукраїнському багатожанровому фестивалі-конкурсі дитячої та юнацької творчості «Зоряний Портал» (10 червня м.Святогірськ),

         Відзначенні Дня Європи в Донецькій області (11 червня м.Покровськ),

         Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Искусство и море без границ» (27-30.06 м.Бердянськ),

         Відзначенні 85 річчя Донецької області (02 липня м.Краматорськ),

         Обласному заході декоративно-ужиткового мистецтва присвяченому Дню незалежності України (24 серпня м.Краматорськ),

         Відкритому фестивалі патріотичної пісні «Революція пісенності» (12 жовтня м.Краматорськ),

         Обласному заході присвяченому Дню захисника України (14 жовтня м.Бахмут),

         Відкритий фестиваль хореографічного мистецтва «Танцювальна феєрія» (23 грудня м.Краматорськ та інше.

         З метою підтримки талановитої молоді, в рамках міської цільової програми «Заохочення обдарованих дітей та молоді м.Вугледара на 2017-2020 роки» цінними та грошовими подарунками нагороджені:

         учні ПСМНЗ-школи мистецтв Маковецький В. та Грицун Т.,

         керівник танцювального колективу «Фієста» Культурного центру ДП «Шахтоуправління   «Південнодонбаське № 1» Пономарьова Н.В.

         Протягом звітного періоду закладами культури надано платних послуг на загальну суму - 319,7 тис.грн., у в т.ч.:

         культурно-дозвіллєвим центром – 151,1 тис.грн.,

         міськими бібліотеками – 0,3 тис.грн. (надають безоплатні послуги),   батьківська плата за навчання в школі мистецтв склала – 168,3 тис.грн.       Отримані кошти направлялись на оплату комунальних послуг та утримання закладів культури.

         Рішенням Вугледарської міської ради була затверджена «Програма економічного і соціального розвитку культури м.Вугледара на 2017 рік», в якій намічено 12 заходів на загальну суму – 6614,6 тис.грн, в т.ч. з місцевого бюджету – 2265,7 тис.грн, позабюджетні кошти – 4348,9 тис. грн.

         Результати виконання запланованих 12 заходів: виконано - 3, виконано частково – 4, не виконано – 5 через відсутність фінансування.

         Протягом року відділ та заклади культури працювали над реалізацією міських цільових програм, які повністю або частково реалізовані за рахунок міського бюджету:

         «Відзначення державних свят» - 65,4 тис.грн. (придбання квітів, прапорів, канцелярських товарів, виготовлення сувенірної продукції з логотипом міста),

         «Розвиток публічних бібліотек міста Вугледара» – 54,7 тис.грн. (придбано 312 екземплярів книг - 28,8 тис.грн., МФУ - 5,9 тис.грн., оформлено передплату періодичних видань – 20,0 тис.грн.),

         «Зірка ВЕСТ» - 70,0 тис.грн. (транспортні послуги, призи учасникам заходів),

         «Дитяча філармонія» - 126,5 тис.грн. (придбано електричне піаніно, дві бандури),

         «Створення літературного кінозалу» - 13,0 тис.грн. (придбано телевізор, диски, господарчі товари),

         «Збереження бібліотечних фондів на 2017 рік» - 20,0 тис.грн. (встановлено захисні ролети в бібліотеці для дітей),

         «Розвиток краєзнавства в місті Вугледарі» - 17,7 тис. грн. (видання збірки віршів М.І.Бихалова, Вугледарського поета – 9,5 тис.грн., придбання канцелярських товарів для проведення заходів),

         «Реконструкція закладів культури на 2017 рік» - 116,3 тис.грн. (розроблено проектно-кошторисну документацію для реконструкції закладів культури - реконструкція покрівлі культурно-дозвіллєвого ценрту, реконструкція вхідної зони публічної бібліотеки).

         В закладах культури встановлено пожежну сигналізацію на загальну суму – 123,0 тис.грн.

Керуючий справами виконавчого комітету                         І.В. Пономаренко

Інформацію про підведення підсумків роботи галузі культури в м.Вугледарі за 2017 рік підготовлено міським відділом культури і туризму

Начальник Вугледарського

міського відділу культури і туризму                                  В.В. Чумакова

Нещодавно розміщене

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)