Installing Joomla

Gerb


ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

                 2018                                   №

м. Вугледар

Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для всіх споживачів та послугу з централізованого опалення, що надається населенню

Розглянувши заяву комунального підприємства «Тепломережа» Вугледарської міської ради» від 04.07.2018 №07/311 щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для всіх споживачів та послугу з централізованого опалення, що надається населенню, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», із внесеними до неї змінами, Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 № 390, постановою НКРЕКП від 22.03.2017 року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» передбачається затвердження тарифів на теплову енергію та послугу з централізованого опалення в розмірі економічно обґрунтованих витрат, керуючись статтею 17, пунктом 2 частиною «а» статті 28, пунктом першим частиною «а» статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити з 01.09.2018 року комунальному підприємству «Тепломережа» Вугледарської міської ради» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання на рівні:

1) для потреб населення:

тариф на теплову енергію - 1158,49 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії - 1096,75 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії - 47,96 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії - 13,78 грн/Гкал (без ПДВ)

2) для потреб бюджетних установ:

тариф на теплову енергію - 1837,52 грн/Гкал (без ПДВ) та 2205,02грн/Гкал (з ПДВ)за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії -1775,78 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії -47,96 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії - 13,78 грн/Гкал (без ПДВ)

3) для потреб інших споживачів (крім населення):

тариф на теплову енергію - 1775,78 грн/Гкал (без ПДВ) та 2205,02 грн/Гкал (з ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії - 1775,78 /Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії - 47,96 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії - 13,78 грн/Гкал (без ПДВ)

2. Встановити з 01.09.2018 року комунальному підприємству «Тепломережа» Вугледарської міської ради» тариф на послугу з централізованого опалення, що надається населенню:

для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії - 1422,61 грн/Гкал (з ПДВ);

для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії 25,46 грн за кв. м за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення (з ПДВ)

3. Затвердити комунальному підприємству «Тепломережа» Вугледарської міської ради» структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання (додається).

4. Затвердити комунальному підприємству «Тепломережа» Вугледарської міської ради» структуру тарифів на послугу з одно ставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню (додається).

5. Координацію роботи з виконання цього рішення покласти на відділ житлово-комунального господарства (Мілокостова).

Міський голова                                                                    А. Ю. Сілич       

 

                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                                                           рішення виконавчого

                                                                                                                                        комітету міської ради

                                                                                                                                                        2018 №

Структура тарифів на теплову енергію

КП «Тепломережа» Вугледарської міської ради»

№з/п Найменування показників Для потреб населення Для потреб бюджетних установ Для потреб інших споживачів
тис. грн на рік грн/Гкал тис. грн на рік грн/Гкал тис. грн на рік грн/Гкал
1 2 3 4 5 6 7 8
1.

Виробнича собівартість,

у т. ч.:

36868,65 1082,51 7462,61 1761,55 2076,28 1761,55
1.1

Прямі матеріальні витрати,

у т. ч:

32275,50 947,65 6890,51 1626,50 1917,10 1626,50
1.1.1 Витрати на паливо 29291,93 860,05 6520,17 1539,09 1814,06 1539,09
1.1.2 Витрати на електроенергію 2250,78 66,09 279,96 66,08 77,89 66,08
1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ,ТЕС, КГУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.6 Вода для технологічних потреб та водовідведення 381,36 11,20 47,44 11,20 13,20 11,20
1.1.7 Матеріали, запасні частини та інші ресурси 351,43 10,32 42,94 10,13 11,95 10,13
1.2 Прямі витрати на оплату праці 3247,88 95,36 404,00 95,36 112,41 95,36
1.3 Інші прямі   витрати, у т.ч. 931,92 27,36 116,69 27,55 32,47 27,55
1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 714,53 20,98 88,88 20,99 24,73 20,99
1.3.2 Амортизаційні відрахування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3 Інші прямі витрати 217,39 6,39 27,81 6,57 7,74 6,57
1.4 Загальновиробничі витрати у т.ч 413,35 12,14 51,41 12,13 14,30 12,13
1.4.1 Витрати на оплату праці 321,99 9,45 40,05 9,45 11,14 9,45
1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 70,83 2,08 8,81 2,08 2,45 2,08
1.4.3 Інші витрати 20,53 0,60 2,55 0,60 0,71 0,60
2 Адміністративні витрати, у т.ч. 2587,59 75,98 321,85 75,98 89,54 75,98
2.1 Витрати на оплату праці 1922,10 56,43 239,08 56,43 66,52 56,43
2.2 Відрахування на соціальні заходи 422,85 12,42 52,59 12,41 14,63 12,41
2.3 Інші витрати 242,64 7,12 30,18 7,12 8,39 7,12
3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Повна собівартість 39456,24 1158,49 7784,76 1837,52 2165,82 1837,52
7 Розрахунковий прибуток, у т.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 Податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 Резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 На розвиток виробництва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Вартість теплової енергії за відповідними тарифами 39456,24 1158,49 7784,46 1837,52 2165,82 1837,52
9 Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал   1158,49   1837,52   1837,52
10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 34058,46   4236,39   1178,66  
11 Рівень рентабельності,% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Керуючий справами виконавчого комітету                        І. В. Пономаренко

Структуру тарифу на теплову енергію розроблено начальником планово-економічного відділу КП «Тепломережа» Вугледарської міської ради» Сурепкіною А. С.

                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                                                        рішення виконавчого

                                                                                                                                        комітету міської ради

                                                                                                                                                        2018 №

Структура тарифів на виробництво теплової енергії

КП «Тепломережа» Вугледарської міської ради»

№з/п Найменування показників Для потреб населення Для потреб бюджетних установ Для потреб інших споживачів
тис. грн на рік грн/Гкал тис. грн на рік грн/Гкал тис. грн на рік грн/Гкал
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Виробнича собівартість, у т. ч.: 34893,55 1024,51 7216,93 1703,56 2007,91 1703,56
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч: 31721,99 931,40 6821,66 1610,25 1897,24 1610,25
1.1.1 Витрати на паливо 29291,93 860,05 6520,17 1539,09 1814,06 1539,09
1.1.2 Витрати на електроенергію 2250,78 66,09 279,96 66,08 77,89 66,08
1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ,ТЕС, КГУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 141,02 4,14 17,54 4,14 4,88 4,14
1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші ресурси 38,26 1,12 3,99 0,94 1,11 0,94
1.2 Прямі витрати на оплату праці 2143,65 62,94 266,64 62,94 74,19 62,94
1.3 Інші прямі   витрати, у т.ч. 634,95 18,64 79,75 18,82 22,19 18,82
1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 471,60 13,85 58,66 13,85 16,31 13,85
1.3.2 Амортизаційні відрахування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3 Інші прямі витрати 163,35 4,80 21,09 4,98 5,87 4,98
1.4 Загальновиробничі витрати у т.ч 392,96 11,54 48,88 11,54 13,59 11,54
1.4.1 Витрати на оплату праці 306,11 8,99 38,08 8,99 10,59 8,99
1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 67,34 1,98 8,38 1,98 2,33 1,98
1.4.3 Інші витрати 19,51 0,57 2,42 0,57 0,67 0,57
2 Адміністративні витрати, у т.ч. 2459,96 72,23 305,98 72,23 85,13 72,23
2.1 Витрати на оплату праці 1827,29 53,65 227,29 53,65 63,24 53,65
2.2 Відрахування на соціальні заходи 402 11,80 50,00 11,80 13,91 11,80
2.3 Інші витрати 230,67 6,77 28,69 6,77 7,98 6,77
3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Повна собівартість 37353,51 1096,75 7522,91 1775,78 2093,04 1775,78
7 Розрахунковий прибуток, у т.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 Податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 Резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 На розвиток виробництва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Вартість теплової енергії за відповідними тарифами 37353,51 1096,75 7522,91 1775,78 2093,04 1775,78
9 Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал   1096,75   1775,78   1775,78
10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 34058,46   4236,39   1178,66  
11 Рівень рентабельності,% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Керуючий справами виконавчого комітету                        І. В. Пономаренко

Структуру тарифів на виробництво теплової енергії розроблено начальником планово-економічного відділу КП «Тепломережа» Вугледарської міської ради» Сурепкіною А. С.

                                                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                                                                              рішення виконавчого

                                                                                                                                                              комітету міської ради

                                                                                                                                                        2018 №

Структура тарифів на транспортування теплової енергії

КП «Тепломережа» Вугледарської міської ради»

№з/п Найменування показників Для потреб населення Для потреб бюджетних установ Для потреб інших споживачів
тис. грн на рік грн/Гкал тис. грн на рік грн/Гкал тис. грн. на рік грн/Гкал
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Виробнича собівартість, у т. ч.: 1534,34 45,05 190,85 45,05 53,11 45,05
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч: 553,51 16,25 68,85 16,25 19,16 16,25
1.1.1 Витрати на електроенергію 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 Вода для технологічних потреб та водовідведення 240,34 7,06 29,90 7,06 8,32 7,06
1.1.4 Матеріали, запасні частини та інші ресурси 313,17 9,20 38,95 9,19 10,84 9,19
1.2 Прямі витрати на оплату праці 773,12 22,70 96,17 22,70 26,76 22,70
1.3 Інші прямі   витрати, у т.ч. 191,87 5,63 23,87 5,63 6,64 5,63
1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 170,09 4,99 21,16 5,00 5,89 5,00
1.3.2 Амортизаційні відрахування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3 Інші прямі витрати 21,78 0,64 2,71 0,63 0,75 0,63
1.4 Загальновиробничі витрати у т.ч 15,84 0,47 1,96 0,46 0,55 0,46
1.4.1 Витрати на оплату праці 12,34 0,36 1,53 0,36 0,43 0,36
1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 2,71 0,08 0,33 0,08 0,09 0,08
1.4.3 Інші витрати 0,79 0,02 0,10 0,02 0,03 0,02
2 Адміністративні витрати, у т.ч. 99,15 2,91 12,33 2,91 3,43 2,91
2.1 Витрати на оплату праці 73,65 2,16 9,16 2,16 2,55 2,16
2.2 Відрахування на соціальні заходи 16,20 0,48 2,01 0,47 0,56 0,47
2.3 Інші витрати 9,30 0,27 1,16 0,27 0,32 0,27
3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Повна собівартість 1633,49 47,96 203,18 47,96 56,54 47,96
7 Розрахунковий прибуток, у т.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 Податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 Резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 На розвиток виробництва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Вартість транспортування теплової енергії за відповідними тарифами 1633,49 47,96 203,18 47,96 56,54 47,96
9 Тарифи транспортування теплової енергії, грн/Гкал   47,96   47,96   47,96
10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 34058,46   4236,39   1178,66  
11 Рівень рентабельності,% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Керуючий справами виконавчого комітету                        І. В. Пономаренко

Структуру тарифів на транспортування теплової енергії розроблено начальником планово-економічного відділу КП «Тепломережа» Вугледарської міської ради» Сурепкіною А. С.

                                                                                                                                          

                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                                                           рішення виконавчого

                                                                                                                                           комітету міської ради

                                                                                                                                                        2018 №

Структура тарифів на постачання теплової енергії

КП «Тепломережа» Вугледарської міської ради»

№з/п Найменування показників Для потреб населення Для потреб бюджетних установ Для потреб інших споживачів
тис. грн на рік грн/Гкал тис. грн на рік грн/Гкал тис. грн на рік грн/Гкал
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Виробнича собівартість, у т. ч.: 440,76 12,94 54,83 12,94 15,26 12,94
1.1 Прямі матеріальні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Прямі витрати на оплату праці 331,11 9,72 41,91 9,72 11,46 9,72
1.3 Інші прямі   витрати, у т.ч. 105,10 3,09 13,07 3,09 3,64 3,09
1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 72,84 2,14 9,06 2,14 2,52 2,14
1.3.2 Амортизаційні відрахування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3 Інші прямі витрати 32,26 0,95 4,01 0,95 1,12 0,95
1.4 Загальновиробничі витрати у т.ч 4,55 0,13 0,57 0,13 0,16 0,13
1.4.1 Витрати на оплату праці 3,54 0,10 0,44 0,10 0,12 0,10
1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 0,78 0,02 0,10 0,02 0,03 0,02
1.4.3 Інші витрати 0,23 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01
2 Адміністративні витрати, у т.ч. 28,48 0,84 3,54 0,84 0,98 0,84
2.1 Витрати на оплату праці 21,16 0,62 2,63 0,62 0,73 0,62
2.2 Відрахування на соціальні заходи 4,65 0,14 0,58 0,14 0,16 0,14
2.3 Інші витрати 2,67 0,08 0,33 0,08 0,09 0,08
3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Повна собівартість 469,24 13,78 58,37 13,78 16,24 13,78
7 Розрахунковий прибуток, у т.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 Податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 Резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 На розвиток виробництва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Вартість постачання теплової енергії за відповідними тарифами 469,24 13,78 58,37 13,78 16,24 13,78
9 Тарифи на постачання   теплову енергії, грн/Гкал   13,78   13,78   13,78
10 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 34058,46   4236,39   1178,66  
11 Рівень рентабельності,% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Керуючий справами виконавчого комітету                        І. В. Пономаренко

Структуру тарифів на постачання теплової енергії розроблено начальником планово-економічного відділу КП «Тепломережа» Вугледарської міської ради» Сурепкіною А. С.

                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                                                                              рішення виконавчого

                                                                                                                                                              комітету міської ради

                                                                                                                                                         2018 №

Структура одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню

КП «Тепломережа» Вугледарської міської ради»

№ з/п Назва показника Послуга з централізованого опалення
Для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії Для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії
грн/Гкал грн/м2 на рік
1 2 3 4
1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення

1158,490

120,483

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у т.ч.: 6,992 0,727
2.1 Витрати на оплату праці 5,731 0,596
2.2 Внески на соціальні заходи 1,261 0,131
2.3 Інші витрати абонентської служби 0,000 0,000
3 Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки

х

х

4 Витрати на придбання води на послуги з централізованого постачання гарячої води

х

х

5 Решта витрат, крім послуг банку 5,560 0,578
6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1171,041 121,788
7 Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч 0,000 0,000
7.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб населення 0,000 0,000
7.2 Плановий прибуток на послугу, усього, у т.ч. 0,000 0,000
  Чистий прибуток 0,000 0,000
  Податок на прибуток 0,000 0,000
8 Послуги банку 14,463

1,504

9 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1185,50 123,29
10 Вартість послуг х х
11 Плановані тарифи на послуги, у т.ч. на послугу з централізованого опалення: 1185,50 123,29
11.1 Вартість теплової енергії 1158,49 120,48
11.2 Решта складових тарифу 27,01 2,81
12 Плановані тарифи на послугу з ПДВ 1422,61 25,46
13 Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м.кв за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ х 4,38
14 Планова тривалість опалювального періоду, діб 176 176

Керуючий справами виконавчого комітету                        І. В. Пономаренко

Структуру одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення розроблено начальником планово-економічного відділу КП «Тепломережа» Вугледарської міської ради» Сурепкіною А. С.

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)