Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

           .2019

м.Вугледар

Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження міської цільової Програми «Медичне забезпечення хворих пільгових та соціально незахищених верств населення у разі амбулаторного лікування на 2019 рік»

  

       Попередньо розглянувши проект рішення міської ради «Про затвердження міської цільової Програми «Медичне забезпечення хворих пільгових та соціально незахищених верств населення у разі амбулаторного лікування на 2018 рік»,  керуючись пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1.Внести на розгляд сесії міської ради проект рішення міської ради «Про затвердження міської цільової Програми «Медичне забезпечення хворих пільгових та соціально незахищених верств населення у разі амбулаторного лікування на 2019 рік» (додається).

Міський голова                                                                    А.Ю. Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

_________________

Міська цільова програма

«Медичне забезпечення хворих

пільгових та соціально незахищених верств населення

у разі амбулаторного лікування на 2019 рік»

 

 

  1. 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку»,  Закону України «Про донорство крові та її компонентів», Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закону України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», Закону України «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою»,  Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», передбачено безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування групам населення та за категоріями захворювань згідно з додатками 1 і 2 до Постанови Кабінету Міністрів №1303 від 17.08.1998р. «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань». Постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання» передбачено забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами.

У зв’язку зі складною економічною ситуацією в країні, що позначилась на всіх сферах діяльності та у зв’язку зі змінами до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських  засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» значно збільшилась кількість соціально незахищених громадян, які потребують невідкладного забезпечення пільговими лікарськими засобами. Від постійного прийому цих лікарських засобів залежить не лише збереження їхнього здоров’я, але часто і життя.

Медикаментозне забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення, які визначені чинним законодавством, є пріоритетним.

Станом на 01.12.2018 рік в місті Вугледарі пільгового забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів при амбулаторному лікуванні потребує 3616 чоловік. Із них інваліди війни, учасники бойових дій, учасники війни – 198 чоловік; ліквідаторів аварії на ЧАЕС –  чоловік; за певними категоріями захворювань, передбаченими додатком 2 постанови КМУ № 1303 від 17.08.1998р. – 1702 чоловік; діти до 3 років –  490 чоловік;діти 3-6 років – 708 чоловік; діти – інваліди – 47 чоловік; інваліди та особи, що потребують соціальної допомоги – 336чоловік; ветерани військової служби, органів внутрішніх справ та ін. – 12 чоловік; жертви нацистських переслідувань та дружини померлих жертв нацистських переслідувань – 6 чоловік; пенсіонери та інваліди, що отримують пенсію за віком, яка не перевищує мінімальний розмір – 112чоловік; хворі на рідкісні (орфанні) захворювання – 391 чоловік.

Для вирішення соціальних потреб необхідна комплексна система заходів, зорієнтована на конкретні цільові групи населення, що потребують підтримки з боку держави, чим і зумовлена необхідність розробки, прийняття і виконання програми Медичне забезпечення хворих пільгових та соціально незахищених верств населенняу  разі амбулаторного  лікування на 2019 рік»

Програма дасть можливість забезпечити мешканців м. Вугледара, які потребують пільгового та безоплатного забезпечення  ліками, згідно чинного законодавства, якісними лікарськими засобами та раціонально використовувати кошти місцевого бюджету.

  1. Мета Програми

Метою Програми є створення умов для реалізації конституційного права найбільш вразливих верств населення та пільгових категорій міста на соціальний захист та здоров'я шляхом забезпечення доступності гарантованих обсягів життєво необхідних лікарських засобів для збереження їх життя і здоров'я, поліпшення демографічної ситуації, підвищення якості та ефективності медико – санітарної допомоги.           

 

  1. Завдання програми

Відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, у разі амбулаторного лікування пільгових та соціально незахищених верств населення  міста Вугледара, буде здійснюватися Аптекою № 59 КП «Добрі ліки» .

Відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах, буде здійснюватися одержувачем  бюджетних коштів КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради»шляхом укладання договору з  Аптекою № 159 ТОВ "ДОБРІ ЛІКИ"  .

Фінансування Програми здійснюється у межах  визначених асигнувань щомісячно відповідно до наданого  Аптекою № 159 ТОВ "ДОБРІ ЛІКИ" реєстру відпущених за рецептами ліків.

Ціна на відпущені лікарські засоби формується у відповідності з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року №955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення » зі змінами, внесеними Постановою КМУ  від 25.03.2009 року №333 «Деякі питання регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

 

4.Ресурсне забезпечення програми

        Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів із загального фрнду. Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 128,0тис.грн

  1. Строки та етапи виконання програми

Програма розрахована на 2019 рік з моменту її затвердження сесією міської ради.

  1. Очікувані результативні показники

У результаті виконання заходів Програми очікується досягнення певних зрушень в реалізації державної соціальної політики в місті, охоплення максимального кола осіб заходами соціального захисту та підтримки ветеранів війни та праці, інвалідів, воїнів – інтернаціоналістів, осіб, постраждалих внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС, інших пільгових категорій громадян, сімей з дітьми, забезпечення соціальної та матеріальної підтримки найбільш уразливих верств населення міста шляхом додержання державних соціальних гарантій.

Основними завданнями Програми є:

забезпечення пільгової категорії населення міста лікарськими засобами згідно чинного законодавства ;

забезпечення хворих на рідкісні ( орфанні ) захворювання ліками необхідними для життєдіяльності згідно чинного законодавства;

забезпечення доступу визначеної категорії мешканців до ефективних, безпечних і якісних лікарських засобів;

забезпечення кращих фармацевтичних послуг для визначеної категорії населення шляхом розмежування коштів по категоріях, відпуском ліків Аптекою № 159 ТОВ "ДОБРІ ЛІКИ"  чітко по категоріях;

раціональне використання лікарських засобів та коштів місцевого бюджету шляхом впровадження та дотримання в медичній практиці стандартів надання медичної допомоги ( локальні протоколи );

дослідження та аналіз  щорічного використання лікарських засобів по пільговим категоріям, проведення ABC/VEN аналізу;

запобігання інвалідізації дітей;

покращення соціальної адаптації людей, які страждають психічними захворюваннями;

формування усвідомленого та відповідального ставлення населення до власного здоров'я, сприяння пропаганді здорового способу життя;

      Впровадження та виконання Програми дасть змогу:

зменшити фінансове навантаження  на соціально незахищені верстви населення;

зменшити кількість ускладнень, зумовлених хронічними захворюваннями до 20%;

зменшити кількість випадків госпіталізації даної категорії населення до15%;

підвищити рівень якості життя та знизити рівень смертності визначеної категорії населення;

 

  1. Напрями діяльності та заходи міської цільової Програми

 

«Медичне забезпечення хворих пільгових та соціально незахищених верств населення  у  разі амбулаторного  лікування на 2019 рік» викладені в додатку (додається)

  1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію діяльності та контроль щодо  виконання Програми  щоквартально здійснюють заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за напрямом  та постійна депутатська комісія з питань освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення, які при необхідності можуть вносити пропозиції щодо перерозподілу коштів в межах асигнувань Програми за напрямками її діяльності (п.7Програми).

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснюють відповідальні виконавці, а за цільовим використанням коштів – головний розпорядник коштів.

Відповідальні виконавці Програми та головний розпорядник коштів  готують та подають до міської ради  узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

Секретар міської ради                                                                                        В.В.Іваницький

Програму « Медичне забезпечення хворихпільгових та соціально незахищених верств населенняу  разі амбулаторного  лікування на 2019 рік» підготовлено Комунальним некомерційним підприємством  «Центром первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради»

Головний лікар                                                                                         Н.М. Сосюра


                                                                                                                                               Додаток

                                                                                                                                          до міської програми  цільової програми

                                                                                                                                « Медичне забезпечення хворих пільгових

                                                                                                                     та соціально незахищених верств населення

                                                                                                                        у  разі амбулаторного  лікування на 2019 рік»

 

 Напрями діяльності та заходи міської цільової Програми

« Медичне забезпечення хворих

пільгових та соціально незахищених верств населення

у  разі амбулаторного  лікування на 2019 рік»

 

Напрями

діяльності

(пріоритетні

Завдання)

2019 рік

Виконавцi

Джерела фiнансування

Орiєнтованi

обсяги фiнансування

1

2

3

5

6

1.Забезпечення лiкарськими засобами пільгової категорії населення  (100% вiдшкодування рецептів у разі амбулаторного лікування)

1.1.Інваліди війни, уч.війни, уч.бойових дій

особи, прирiвн.за пільгами

198чол.

 

КНП «ЦПМСД Вугледарської міської ради»,

Аптека № 159 ТОВ "ДОБРІ ЛІКИ" «Добрі ліки»

Кошти мiсього бюджету

10000,00

1.3.Дiти iнвалiди -дитинства, діти до 3 рокiв, діти з багатодітних сімей

583 чол.

 КНП «ЦПМСД Вугледарської міської ради»,

Аптека № 159 ТОВ "ДОБРІ ЛІКИ"

Кошти мiсцевого бюджету

12000,00

1.4.Перелiк категорiї захворювань, у разi амбулаторного лікування яких лікарськи засоби вiдпускаються безоплатно

1021 чол.

КНП «ЦПМСД Вугледарської міської ради»,

Аптека № 159 ТОВ "ДОБРІ ЛІКИ"

Кошти мiсцевого бюджету

18000,00

1.5.Психiатричнi захворювання та епілепсія

246 чол.

КНП «ЦПМСД Вугледарської міської ради»,

Аптека № 159 ТОВ "ДОБРІ ЛІКИ"

Кошти мiсцевого бюджету

3000,00

1.6.Онкологiчнi захворювання

314чол.

КНП «ЦПМСД Вугледарської міської ради»,

Аптека № 59 «Добрі ліки

Кошти мiсцевого бюджету

30 000,00

1.7.Iншi категорiї

(iнвалiди та особи, що отримують держ.соц.допомогу,

ветерани вн.справ,податкової,

вiйськ.служби, жертви нацист.переслідувань,пенсiонери та інваліди, що отримуть  пенсію нище мін.розміру

124 чол.

КНП «ЦПМСД Вугледарської міської ради»,

Аптека № 159 ТОВ "ДОБРІ ЛІКИ"

Кошти мiсцевого бюджету

7000,00

2. Забезпечення лiкарськими засобами пільгової категорiї населення  (50%

вiдшкодування рецептів у разі амбулаторного лікування)

2.1. Iнвалiди I-II гр. по загальному

захворюванню,

депортованi,

реабiлiтованi, почеснi донори

249 чол.

КНП «ЦПМСД Вугледарської міської ради»,

Аптека № 159 ТОВ "ДОБРІ ЛІКИ"

Кошти мiсцевого бюджету

15 000,00

2.2.Дiти  від 3 до 6 рокiв

708 чол.

КНП «ЦПМСД Вугледарської міської ради»,

Аптека № 159 ТОВ "ДОБРІ ЛІКИ"

Кошти мiсцевого бюджету

15 000,00

3. Забезпечення безоплатними лiкарськими засобами хворих на   орфаннi захворювання

316 чол.

КНП «ЦПМСД Вугледарської міської ради»,

Аптека № 159 ТОВ "ДОБРІ ЛІКИ"

Кошти мiсцевого бюджету

18 000,00

       


 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)