Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

           .2019

м.Вугледар

Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження міської цільової програми Фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради на 2019рік

       Попередньо розглянувши проект рішення міської ради «Про затвердження міської цільової програми Фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради на 2019рік ,  керуючись пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

       Внести на розгляд сесії міської ради проект рішення міської ради «Про затвердження міської цільової програми Фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради на 2019рік» (додається).

Міський голова                                                                    А.Ю. Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

_________________

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

«Фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради на 2019рік»

 1. Загальні положення

                Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» визначає питання організаційної та фінансової підтримки роботи медичного закладу.

За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, підготовленими на основі кращого світового досвіду, лише розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини дасть змогу істотно вплинути на поліпшення демографічної ситуації, досягнути справедливого розподілу і раціонального використання бюджетних коштів.

Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною спеціалізованої амбулаторної допомоги, тому управління первинною допомогою без застосуванням економічних важелів практично неможливе.

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і кожної територіальної одиниці окремо.

         У зв'язку з великою кількістю звернень жителів до Підприємства про вибір лікаря та укладання декларації (договору) на надання первинної медико-санітарної допомоги забезпечення кабінетів медичного закладу додатковими картриджами, канцтоварами, офісним обладнанням є вкрай необхідним.
Виїзди медичного персоналу за викликами хворих за місцем їх проживання потребує забезпечення Підприємства в достатній кількості паливно-мастильними матеріалами, придбанн інформаційної системи  «Askep-net», придбання дезінфікуючих засобів , придбання памперсів , придбання катетерів, придбання пікфлуометрів,  придбання рециркуляторів , придбання обладнання і предметів довгострокового користування

            Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» на 2019 рік орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги населенню м. Вугледар, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, за рахунок розвитку існуючих медичних послуг.

          Програма розроблена відповідно до Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про місцеві державні адміністрації», Конституція України.

 1. Мета Програми

 

     Покращення якості надання первинної медичної допомоги населенню.

 1. Головний розпорядник та відповідальні виконавці

Головний розпорядник бюджетних коштів та відповідальний виконавець – Виконавчий комітет Вугледарської міської ради. Одержувач – Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради»

 1. Завдання та заходи програми

Основним завданням програми є: забезпезпечення належної та безперервеої роботи комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради»

   Для досягнення мети необхідно вирішити наступні заходи:

 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).
 1. Забезпечення функціонування денного стаціонару та допоміжних структур закладу

                                                              

 1. Строки та етапи виконання програми

           Строки виконання програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради на 2019рік» - 2019 рік.

 1. 6. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок: коштів міського бюджету ;

Обсяги фінансування Програми складають на 2019 рік – 2339,0 тис.грн :

Протягом року обсяг фінансування може змінюватися відповідно до рішень міської ради про внесення змін до бюджету міста.

 1. 7. Організація управління та контролю за ходм виконання програми

 

Загальний контроль за реалізацією заходів програми здійснює виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

Після закінчення встановлено строку виконання Програми Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» складає інформацію про результати виконання програми і подає на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

 1. 8. Очікувані результативні показники

 

Виконання Програми дасть змогу:

покращити забезпечення амбулаторій загальної практики-сімейної медицини медичним обладнанням, інструментами;

 поліпшити якість амбулаторного лікування пільгових категорій населення, забезпечивши їх лікарськими засобами безкоштовно або із знижкою 50% в залежності від потреби хворого;

 своєчасна вакцинація проти інфекцій керованих специфічними засобами імунопрофілактики;

дооснастити заклади сучасною комп’ютерною технікою, меблями;

провести налаштування програмного продукту для відповідності нормативним вимогам.

Очікувані результативні показники виконання бюджетної програми наведено у додатку (додається).

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                  В.В.Іваницький

Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства           «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради на 2019рік» підготовлено Комунальним некомерційним підприємством  «Центром первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради»

Головний лікар                                                                                       Н.М. Сосюра

 


                                      Додаток 1

                                                                       до міської цільової програми

                                                           фінансової підтримки

                                                                             коммунального  некомерційного

                                                                            підприємства «Центр первинної

                                                                      медико-санітарної допомоги

                                                           Вугледарської міської

                                                   ради на 2019рік»

Результативні показники виконання міської цільової  програми

фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради на 2019рік»

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

 

Забезпезпечення належної та безперервеої роботи комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради»

     

1

 Забезпечення надання населенню мепервинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

     
 

Показники затрат

     
 

Обсяг видатків

Тис.грн

2339,0

-

 

Показники продукту

     
 

Кількість прикріпленого населення

осіб

15500

-

 

Кількість прикріпленого населення за договорами

осіб

11905

 
 

Число лікарських відвідувань

рази

70000

-

 

Показники ефективності

     
 

Кількість прикріпленого населення на одного лікаря який надає первинну допомогу

одиниць

1500

-

 
 

Показники якості

     
 

Відсоток фінансової підтримки до загального фінансування

%

30,5

-

2

Забезпечення функціонування денного стаціонару та допоміжних структур закладу

     
 

Показники затрат

     
 

Кількість ліжок в денних стаціонарах

одиниць

30

-

 

Кількість ставок допоміжного персоналу

одиниць

18,5

-

 

Показники продукту

     
 

Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах

Тис.од

7530

-

3

Показники ефективності

     
 

завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах

днів

251

-

 

Сума підтримки на денний стаціонар

грн

1224,7

-

 

Сума підтримки на допоміжний персонал

грн

1114,3

-

 

Показники якості

     
 

покращити забезпечення амбулаторій загальної практики-сімейної медицини медичним обладнанням, інструментами.

%

100

-

 

поліпшити якість амбулаторного лікування пільгових категорій населення, забезпечивши їх лікарськими засобами безкоштовно або із знижкою 50% в залежності від потреби хворого;

%

100

-

 

своєчасна вакцинація проти інфекцій керованих специфічними засобами імунопрофілактики.

%

100

-

 

дооснастити заклади сучасною комп’ютерною технікою, меблями

%

100

-

 

провести налаштування програмного продукту для відповідності нормативним вимогам

%

100

-

             

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради

Про затвердження міської цільової програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради на 2019рік»

1.Обгрунтування необхідності прийняття рішення

         Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» на 2019 рік орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги населенню м. Вугледар, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, за рахунок розвитку існуючих медичних послуг. 

 1. Правові аспекти

  Конституція України

           «Основи законодавства України про охорону здоров'я»

           «Про місцеві державні адміністрації».

3.Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених міським бюджетом, а також із інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

4.Прогноз результатів та соціальних наслідків

Виконання Програми дасть змогу:

 підвищити ефективність надання первинної медико-санітарної допомоги що позначиться на зниженні показника захворюваності на інвалідизуючі захворювання до кінця 2019 року;

 покращити забезпечення амбулаторій загальної практики-сімейної медицини медичним обладнанням, інструментами.

 поліпшити якість амбулаторного лікування пільгових категорій населення, забезпечивши їх лікарськими засобами безкоштовно або із знижкою 50% в залежності від потреби хворого;

 забезпечити організацію та координацію лікарем сімейної медицини надання пацієнтам спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги, направлення населення на консультацію до вузьких спеціалістів вторинного та третинного рівнів, направлення на стаціонарне лікування;

 своєчасна вакцинація проти інфекцій керованих специфічними засобами імунопрофілактики.

Головний лікар                                                                              Н.М. Сосюра

 

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)