Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

                                                                                                       ПРОЕКТ

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

____________            №_______

м. Вугледар

Про затвердження Інструкції «Про порядок та розмір батьківської плати за навчання у початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі – школа мистецтв м.Вугледар Донецької області»

Керуючись пунктом 2 статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.97 № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних   школах   естетичного виховання дітей», статтею 17, підпунктом 2 пункту «а» статті 28, підпунктом 1 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Інструкцію «Про порядок та розмір батьківської плати за навчання у початковому у спеціалізованому мистецькому навчальному закладі – школі мистецтв м.Вугледар Донецької області» та ввести її в дію з 01 вересня 2018 року (додається).

         2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на міський відділу культури і туризму (Чумакова).

Міський голова                                                                             А.Ю.Сілич

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     рішення виконавчого

                                                                                     комітету міської ради

                                                                                     ___________№ ____

Інструкція

«Про порядок та розмір батьківської плати за навчання у початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі – школі мистецтв м.Вугледар Донецької області»

         1. Плата за навчання дітей встановлюється незалежно від розміру заробітної плати, або інших прибутків батьків.

         2. Розмір плати за навчання на музичному, художньому, театральному, цирковому відділеннях в місяць складає 140 гривень.

         3. Місячна плата за навчання розрахована в середньому на 9 місяців навчального року і включає оплату за час канікул, карантину, тощо.

         4. Пільги по оплаті за навчання учнів у школі встановлюються відповідно до пункту 2 статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту» для наступної категорії дітей:

         діти із багатодітних та малозабезпечених сімей;

         діти-інваліди;

         діти-сироти;

         діти, які позбавлені батьківського піклування.

         Діти, які мають вищевказані пільги здобувають позашкільну освіту безоплатно.

         5. Пільги надаються на підставі поданих батьками документів, що свідчать про можливість встановлення пільгової оплати лише по одній із вищезазначених категорій. Письмова заява та необхідні документи подаються з 1 до 30 числа поточного місяця.

         6. Особливо обдарованим дітям за погодженням із Вугледарським міським відділом культури і туризму можуть встановлюватися пільги.

         7. У разі хвороби учня протягом двох місяців, при наявності документів лікувального закладу та заяви батьків, за перший місяць хвороби сплачується 100%, за наступні -50%. У разі хвороби більш 2-х місяців, за рішенням педагогічної ради, стає питання про подальше навчання у школі мистецтв.

         8. Учні, які навчаються на двох фахах, або відділах вносять повністю плату за навчання за два фахи, або відділи.

         9. Плата за навчання вноситься до 10 числа поточного місяця з вересня по травень місяць включно.

         10. Учні, батьки яких не внесли плату за навчання до 10 числа поточного місяця до занять не допускаються. При заборгованості за два місяці (один минулий та 10 днів поточного) учні можуть бути відраховані із школи.

         11. Плата за навчання вноситься через установу банку і зараховується на поточний рахунок школи.

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                          І.В.Пономаренко

Інструкцію «Про порядок та розмір батьківської плати за навчання у початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі – школі мистецтв м.Вугледар Донецької області» розроблено міським відділом культури і туризму

Головний спеціаліст

міського відділу культури і туризму                                Н.І.Мозгова