Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ПРОЕКТ

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

______2019                                                №       

м. Вугледар

Про затвердження Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи, а також дітям з інвалідністю по зору до 18 років

З метою забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю по зору 1 та 2 групи або дитини з інвалідністю по зору до 18 років, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 № 1470/5-18 «Про надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг та на придбання твердого палива і скрапленого газу особам з інвалідністю по зору у 2019 році» листа заступника голови облдержадміністрації Стокоз І.С. від 24.01.2019 № 06/16/179/0/2-19, керуючись пунктом 3 частини першої статті 91 Бюджетного Кодексу України, підпунктом 1 пункту «а» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи, а також дітям з інвалідністю по зору до 18 років (додається).
  2. Координацію роботи за виконанням даного рішення покласти на Вугледарське міське управління соціального захисту населення (Солоха).

Міський голова                                                                    А.Ю.Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого

комітету міської ради

_________ № ______

ПОРЯДОК

надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи, а також дітям з інвалідністю по зору до 18 років

  1. Загальні положення

Цей Порядок визначає рекомендації щодо розрахунку та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, сім’ям, що мають у своєму складі особу з інвалідністю по зору 1 та 2 групи або дитину з інвалідністю по зору до 18 років, (далі – Порядок), визначають умови надання щомісячної пільги в розмірі 50% знижки на оплату за використання (утримання) житла, комунальних послуг, на період бюджетного року.

Пільги надаються особам з  інвалідністю по зору 1 та 2 групи, а також дітям з інвалідністю по зору до 18 років, що мешкають у сім’ях, які на час звернення (на час надання пільги) не  отримують  житлову субсидію (незалежно від причин неотримання) або розмір призначеної житлової субсидії дорівнює «нулю».

Особам з  інвалідністю по зору 1 та 2 групи, а також дітям з інвалідністю по зору до 18 років, з числа внутрішньо переміщених осіб, пільги надаються у разі їх реєстрації в   Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги за фактичним місцем проживання.

Пільга надається у розмірі 50% знижки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».

Дітям війни з числа осіб з інвалідністю по зору, яким надається пільга за рахунок коштів державного бюджету в розмірі 25 відсотків з оплати за комунальні послуги, надається пільга 25 % на комунальні послуги та 50 % на оплату житла.

Пільги, передбачені даним Порядком є безповоротними і їх отримання не пов’язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.

 

  1. Призначення пільг

Пільги особам, зазначеним в пункті 1.1 даного Порядку призначаються міським управлінням соціального захисту населення відповідно до місця реєстрації особи з інвалідністю або за фактичним місцем проживання (для внутрішньо переміщених осіб) у наступному порядку:

Особа з інвалідністю або законний представник дитини з інвалідністю подає до Вугледарського міського управління соціального захисту заяву про призначення пільги особі з інвалідністю по зору 1 та 2 групи або дітині з інвалідністю по зору для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. До заяви додають довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності по зору, довідку про склад сім’ї, довідку внутрішньо переміщеної особи (за наявністю), копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Управління соціального захисту населення у 10-денний термін розглядає подані документи та приймає рішення про призначення або відмову в призначенні пільги особам з інвалідністю по зору або дитині з інвалідністю на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у межах соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування.

У разі відмови від отримання житлової субсидії пільга призначається з місяця звернення за призначенням пільги особам з інвалідністю по зору або дитині з інвалідністю по зору для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, але не раніше місяця закінчення отримання житлової субсидії при наявності рішення про припинення надання житлової субсидії та дати настання права.

У разі смерті заявника або втрати права на отримання пільги розрахунок пільги проводиться по дату втрати права.

Пільга особам з інвалідністю по зору або дитині з інвалідністю по зору надається на оплату житлово-комунальних послуг, з місяця звернення на рік, але не більше ніж до кінця поточного року.

Розрахунок пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по зору або дитині з інвалідністю по зору здійснюється у наступному порядку:

визначається розмір пільги особі з інвалідністю по зору або дитині з інвалідністю по зору на оплату житлово-комунальних послуг в межах соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування окремо по кожному виду житлово-комунальних послуг з урахуванням державних пільг. 

перерахунок пільг здійснюється в разі підвищення вартості послуг (тарифів).

  1. Відшкодування пільг

Управління соціального захисту населення відшкодовує підприємствам - надавачам послуг, об’єднанням співвласників багатоповерхових будинків витрати, пов’язані з наданням пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по зору або дитині з інвалідністю по зору.

Управління соціального захисту населення формує реєстри на готівкові виплати (у двох примірниках).

Нараховані суми перераховуються житлово-комунальним підприємствам, які надають відповідні послуги, з наданням одного примірника реєстру для зарахування на особові рахунки одержувачів пільг.

Фінансування видатків на відшкодування наданих житлово-комунальних послуг комунальним підприємствам на пільговій основі особам з інвалідністю по зору або дитині з інвалідністю здійснюється шляхом передачі субвенції з обласного бюджету до бюджету міста щомісячно за зверненням на підставі відповідних розрахунків.

Відділи бухгалтерського обліку районних управлінь соціального захисту населення до 14 числа місяця подають заявки до фінансового управління.

Складання звітності здійснюється у відповідності з діючим законодавством України.

  1. Контроль та відповідальність

Контроль та відповідальність за проведенням розрахунків покладається на Управління.

Керуючий справами виконавчого комітету                        І.В. Пономаренко

Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з  інвалідністю по зору 1 та 2 групи, а також дітям з інвалідністю по зору до 18 років розроблено Вугледарським міським управлінням соціального захисту населення

Начальник Вугледарського міського

управління соціального захисту населення                        Т.В. Солоха