Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

             2019                                            №     

м.Вугледар

Про затвердження Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг відділу з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг Вугледарської міської ради

Відповідно до пункту 1 статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги»,  керуючись рішенням міської ради рішенням міської ради від 17.05.2019 № 7/43-16 «Про затвердження Концепції модернізації Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара на 2019 – 2020 роки», від 21.06.2019 № 7/44-22 «Про делегування повноважень», підпунктом 4 пункту «б» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити Інформаційну картку адміністративної послуги «Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» відділу з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг Вугледарської міської ради, що додається.
  1. Затвердити Технологічну картку адміністративної послуги «Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» відділу з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг Вугледарської міської ради, що додається.
  1. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділ з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг Вугледарської міської ради (Пугач).

Міський голова                                                                      А.Ю. Сілич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

міської ради

_______№_______

                                                                           

                ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

                                  (у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

                                                           (назва адміністративної послуги)

Відділ з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг Вугледарської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

1

Найменування ЦНАП, його місцезнаходження (адреса)

Центр надання адміністративних послуг м.Вугледару

85670, м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, 16

Е-mail: ugledarcnap@gmail.com

Веб-сайт: www.vugledar-rada.goy.ua

2

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП та суб’єкта надання адміністративної послуги

Адміністратор (суб’єкт надання адміністративної послуги):

Понеділок – з 9.00 – 16.00;

Вівторок –    з 9.00 – 20.00;

Середа –       з 9.00 – 16.00

Четверг –      з 9.00 – 16.00

П’ятниця –   з 8.00-15.00;

без перерви  на обід

вихідні дні – субота, неділя.

3

Реквізити адміністратора та суб’єкта надання адміністративної послуги (відповідальної особи)

Адміністратор:

Тел. (273) 6-55-11

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України (назва, частина, стаття)

ст.19, ст.32 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

5

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 «Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»

6

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

-

Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстави для одержання адміністративної послуги (фактичні підстави та умови)

Заява про надання інформації

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява

2.Документ, що посвідчує особу заявника (пред’являється)

3. Документ який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою)

4. Документ про сплату адміністративного збору

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або через уповноважену особу при прид`явлені документа, що засвідчує особу

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно

 

У разі платності:

 

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

ст. 34 Закону України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Справляється адміністративний збір (крім випадків передбачених законом):

- 0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (отримання витягу в паперовій формі)

- 0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (отримання витягу в електронній формі)

Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюються до найближчих 10 грн.

У разі надання інформації про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав адміністративний збір за надання інформації не повертається.

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Банк отримувача – Мар’їнське УК/м.Вугледар/22012700

Найменування банку – Казначейство України (ЕАП)

ЄДРПОУ – 38028736

МФО – 899998

Поточний рахунок – 34314300141112

(При оплаті за адміністративну послугу, необхідно звертатися до Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара для уточнення актуальних сум і реквізитів оплати.

12

Строк надання адміністративної послуги

Один робочий день з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі речових прав

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1.Відсутність документа про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

2.Внесення плати за надання інформації не в повному обсязі

14

Результат надання адміністративної послуги

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (паперова або електронна (за бажанням) форма

15

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявник або уповноважена особа у Центрі надання адміністративних послуг м.Вугледара

16

Примітка

Інформаційна картка розроблена начальником відділу з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Інформаційну картку адміністративної послуги «Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» розроблено відділом з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг

Начальник відділу з питань видачі

документів дозвільного характеру

та надання адміністративних послуг                                             В.М.Пугач

 

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            рішення виконавчого комітету

                                                                            міської ради

                                                                            __________№___________

                ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

                                   (у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

                                                                 (назва адміністративної послуги)

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В,УП, З)

Термін виконання

(днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, формування заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

 1 роб. дня

2

Формування справи надання адміністративної послуги, занесення даних до журналу реєстрації документів

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

 1 роб. дня

3

Видача заявнику підготовленого документу(-ів) (результат адміністративної послуги)

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

 1 роб. дня

Загальна кількість днів надання послуги -

1роб. день

Загальна кількість днів (передбачена законом)

1роб. день

*Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

Порядок оскарження результату надання послуги: вирішується у порядку встановленому чинним законодавством України.

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Технологічну картку адміністративної послуги «Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» розроблено відділом з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг

Начальник відділу з питань видачі

документів дозвільного характеру

та надання адміністративних послуг                                             В.М.Пугач

Нещодавно розміщене