Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

             2019                                            №     

м.Вугледар

Про затвердження Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг відділу з питань забезпечення діяльності Вугледарської міської ради

Відповідно до пункту 1 статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», керуючись рішенням міської ради від 21.06.2019 № 7/44-22 «Про делегування повноважень», рішенням міської ради від 17.05.2019 № 7/43-16 «Про затвердження Концепції модернізації Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара на 2019 – 2020 роки», підпунктом 4 пункту «б» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити Інформаційні картки адміністративних послуг відділу з питань забезпечення діяльності Вугледарської міської ради, що додаються:
  • Надання копії рішення міської ради;
  • Надання витягу з протоколу пленарного засідання сесії міської ради;
  • Надання витягу з протоколу засідання постійної депутатської комісії міської ради;

         4) Надання копії протоколу поіменного голосування.

  1. Затвердити Технологічні картки адміністративних послуг відділу з питань забезпечення діяльності Вугледарської міської ради, що додаються:
  • Надання копії рішення міської ради;

2) Надання витягу з протоколу пленарного засідання сесії міської ради;

3) Надання витягу з протоколу засідання постійної депутатської комісії міської ради;

4) Надання копії протоколу поіменного голосування.

  1. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділ з питань забезпечення діяльності міської ради (Вюнсковська)

Міський голова                                                                      А.Ю. Сілич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

________№________

                                                                                                                      

                ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

                                  (у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

Надання копії рішення міської ради

(назва адміністративної послуги)

Відділ з питань забезпечення діяльності Вугледарської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

1

Найменування ЦНАП, його місцезнаходження (адреса)

Центр надання адміністративних послуг м.Вугледара

 85670, м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, 16

e-mail: ugledarcnap@gmail.com

Веб-сайт: www.vugledar-rada.gov.ua

2

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП

Адміністратор:

Понеділок - з 9.00 - 16.00;

Вівторок -    з 9.00 - 20.00

Середа -        з 9.00 – 16.00

Четвер -        з 9.00 – 16.00

П’ятниця -   з 8.00 – 15.00

без перерви на обід

вихідні дні-субота, неділя.

3

Реквізити адміністратора та/або суб’єкта надання адміністративної послуги (відповідальної особи)

Адміністратори:

тел.(273) 6-55-11

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

тел. (273) 6-53-83

        Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України (назва, частина, стаття)

частина 11 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

-

6

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

Рішення міської ради від 26.02.2016/7-2-42 «Про затвердження Регламенту Вугледарської міської ради»

                                    Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстави для одержання адміністративної послуги (фактичні підстави та умови)

Заява суб’єкта звернення

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява, в якій вказані реквізити (дата, номер, назва) або стислий зміст запитуваного документу.

2. Документ, що засвідчує особу (пред’являється).

3. Довіреність, у разі подання документів уповноваженою особою (від фізичних осіб підпис засвідчується нотаріально).

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або через уповноважену особу в Центрі

Поштою (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення)

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

 

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12

Строк надання адміністративної послуги

5 робочих днів

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Відсутність зазначеного рішення міської ради;

2. Відсутність потрібної інформації у рішенні міської ради;

3. У разі недостовірної, помилкової інформації заявника, зазначеної у заяві;

4. У рішенні міської ради наявна інформація з обмеженим доступом.

14

Результат надання адміністративної послуги

Копія рішення міської ради

15

Способи отримання відповіді (результату)

1. Особисто заявником у Центрі надання адміністративних послуг або через уповноважену особу за довіреністю

2. Поштою

16

Примітка

Інформаційна картка розроблена начальником відділу з питань забезпечення діяльності міської ради

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Інформаційну картку адміністративної послуги «Надання копії рішення міської ради» розроблено відділом з питань забезпечення діяльності міської ради

Начальник відділу з питань

забезпечення діяльності міської ради                                   О.В.Вюнсковська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

________№________

                ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

                                  (у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

Надання витягу з протоколу пленарного засідання сесії міської ради

(назва адміністративної послуги)

Відділ з питань забезпечення діяльності Вугледарської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

1

Найменування ЦНАП, його місцезнаходження (адреса)

Центр надання адміністративних послуг м.Вугледара

 85670, м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, 16

e-mail: ugledarcnap@gmail.com

Веб-сайт: www.vugledar-rada.gov.ua

2

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП

Адміністратор:

Понеділок - з 9.00 - 16.00;

Вівторок -    з 9.00 - 20.00

Середа -        з 9.00 – 16.00

Четвер -        з 9.00 – 16.00

П’ятниця -   з 8.00 – 15.00

без перерви на обід

вихідні дні-субота, неділя.

3

Реквізити адміністратора та/або суб’єкта надання адміністративної послуги (відповідальної особи)

Адміністратори:

тел.(273) 6-55-11

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

тел. (273) 6-53-83

        Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України (назва, частина, стаття)

частина 11 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

-

6

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

Рішення міської ради від 26.02.2016/7-2-42 «Про затвердження Регламенту Вугледарської міської ради»

                                    Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстави для одержання адміністративної послуги (фактичні підстави та умови)

Заява суб’єкта звернення

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для фізичних осіб:

1. Заява, в якій вказані реквізити (дата, номер, назва) або стислий зміст запитуваного документу.

2. Документ, що засвідчує особу (пред’являється).

3. Довіреність, у разі подання документів уповноваженою особою (від фізичних осіб підпис засвідчується нотаріально).

Для юридичних осіб:

1. Заява подається керівником організації (підприємства) особисто або уповноваженою особою при придавлені документу, що засвідчує повноваження

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або через уповноважену особу в Центрі

Поштою (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення)

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

 

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12

Строк надання адміністративної послуги

3 робочі дні – витяг з протоколу пленарного засідання сесії

5 робочих днів – витяг з протоколу пленарних засідань поточної сесії

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Відсутність потрібних матеріалів у протоколі (відділі);

2. У разі недостовірної, помилкової інформації заявника, зазначеної у заяві.

14

Результат надання адміністративної послуги

Витяг з протоколу сесії міської ради

15

Способи отримання відповіді (результату)

1. Особисто заявником у Центрі надання адміністративних послуг або через уповноважену особу за довіреністю

2. Поштою

16

Примітка

Інформаційна картка розроблена начальником відділу з питань забезпечення діяльності міської ради

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Інформаційну картку адміністративної послуги «Надання витягу з протоколу пленарного засідання сесії міської ради» розроблено відділом з питань забезпечення діяльності міської ради

Начальник відділу з питань

забезпечення діяльності міської ради                                   О.В.Вюнсковська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

________№________

                ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

                                  (у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

Надання витягу з протоколу засідання постійної депутатської комісії міської ради

(назва адміністративної послуги)

Відділ з питань забезпечення діяльності Вугледарської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

1

Найменування ЦНАП, його місцезнаходження (адреса)

Центр надання адміністративних послуг м.Вугледара

 85670, м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, 16

e-mail: ugledarcnap@gmail.com

Веб-сайт: www.vugledar-rada.gov.ua

2

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП

Адміністратор:

Понеділок - з 9.00 - 16.00;

Вівторок -    з 9.00 - 20.00

Середа -        з 9.00 – 16.00

Четвер -        з 9.00 – 16.00

П’ятниця -   з 8.00 – 15.00

без перерви на обід

вихідні дні-субота, неділя.

3

Реквізити адміністратора та/або суб’єкта надання адміністративної послуги (відповідальної особи)

Адміністратори:

тел.(273) 6-55-11

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

тел. (273) 6-53-83

        Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України (назва, частина, стаття)

частина 10-11 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

-

6

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

Рішення міської ради від 26.02.2016/7-2-42 «Про затвердження Регламенту Вугледарської міської ради»

Рішення міської ради від 26.02.2016/7-2-43 «Про затвердження Положення про постійні комісії міської ради»

                                    Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстави для одержання адміністративної послуги (фактичні підстави та умови)

Заява суб’єкта звернення

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для фізичних осіб:

1. Заява, в якій вказані реквізити (дата, номер, назва) або стислий зміст запитуваного документу.

2. Документ, що засвідчує особу (пред’являється).

3. Довіреність, у разі подання документів уповноваженою особою (від фізичних осіб підпис засвідчується нотаріально).

Для юридичних осіб:

1. Заява подається керівником організації (підприємства) особисто або уповноваженою особою при придавлені документу, що засвідчує повноваження

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або через уповноважену особу в Центрі

Поштою (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення)

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

 

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12

Строк надання адміністративної послуги

5 робочих днів

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Відсутність потрібних матеріалів у протоколі (відділі);

2. У разі недостовірної, помилкової інформації заявника, зазначеної у заяві.

14

Результат надання адміністративної послуги

Витяг із протоколу засідання постійної депутатської комісії міської ради

15

Способи отримання відповіді (результату)

1. Особисто заявником у Центрі надання адміністративних послуг або через уповноважену особу за довіреністю

2. Поштою

16

Примітка

Інформаційна картка розроблена начальником відділу з питань забезпечення діяльності міської ради

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Інформаційну картку адміністративної послуги «Надання витягу з протоколу засідання постійної депутатської комісії міської ради» розроблено відділом з питань забезпечення діяльності міської ради

Начальник відділу з питань

забезпечення діяльності міської ради                                   О.В.Вюнсковська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

________№________

                ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

                                  (у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

Надання копії протоколу поіменного голосування

(назва адміністративної послуги)

Відділ з питань забезпечення діяльності Вугледарської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

1

Найменування ЦНАП, його місцезнаходження (адреса)

Центр надання адміністративних послуг м.Вугледара

 85670, м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, 16

e-mail: ugledarcnap@gmail.com

Веб-сайт: www.vugledar-rada.gov.ua

2

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП

Адміністратор:

Понеділок - з 9.00 - 16.00;

Вівторок -    з 9.00 - 20.00

Середа -        з 9.00 – 16.00

Четвер -        з 9.00 – 16.00

П’ятниця -   з 8.00 – 15.00

без перерви на обід

вихідні дні-субота, неділя.

3

Реквізити адміністратора та/або суб’єкта надання адміністративної послуги (відповідальної особи)

Адміністратори:

тел.(273) 6-55-11

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

тел. (273) 6-53-83

        Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України (назва, частина, стаття)

частина 10-11 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

-

6

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

Рішення міської ради від 26.02.2016/7-2-42 «Про затвердження Регламенту Вугледарської міської ради»

                                    Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстави для одержання адміністративної послуги (фактичні підстави та умови)

Заява суб’єкта звернення

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для фізичних осіб:

1. Заява, в якій вказані реквізити протоколу (дата, номер, назва) або стислий зміст запитуваного документу.

2. Документ, що засвідчує особу (пред’являється).

3. Довіреність, у разі подання документів уповноваженою особою (від фізичних осіб підпис засвідчується нотаріально).

Для юридичних осіб:

1. Заява подається керівником організації (підприємства) особисто або уповноваженою особою при придавлені документу, що засвідчує повноваження

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або через уповноважену особу в Центрі

Поштою (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення)

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

 

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12

Строк надання адміністративної послуги

3 робочих дні

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Відсутність потрібних матеріалів у протоколі (відділі);

2. У разі недостовірної, помилкової інформації заявника, зазначеної у заяві.

14

Результат надання адміністративної послуги

Копія протоколу (витягу із протоколу) поіменного голосування

15

Способи отримання відповіді (результату)

1. Особисто заявником у Центрі надання адміністративних послуг або через уповноважену особу за довіреністю

2. Поштою

16

Примітка

Інформаційна картка розроблена начальником відділу з питань забезпечення діяльності міської ради

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Інформаційну картку адміністративної послуги «Надання копії протоколу поіменного голосування» розроблено відділом з питань забезпечення діяльності міської ради

Начальник відділу з питань

забезпечення діяльності міської ради                                   О.В.Вюнсковська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

________№________

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

                                   (у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

   Надання копії рішення міської ради

                                                                                  (назва адміністративної послуги)

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В,УП, З)

Термін виконання

(днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

 1 роб. дня

2

Формування справи надання адміністративної послуги, занесення даних до журналу реєстрації документів, передача заяви до організаційного відділу для реєстрації в системі електронного документообігу «ДокПроф3»

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

 1 роб. дня

3

Передача заяви (пакету документів) заявника суб’єкту надання адміністративної послуги (відповідальній особі) для реєстрації в листку проходження справи

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

 1-2 роб. дня

4

Реєстрація заяви в системі електронного документообігу «ДокПроф3» 

Головний спеціаліст загального відділу міської ради з питань реєстрації документів

В

Протягом 2-3 роб.дня

5

Розгляд заяви керівництвом міської ради

Секретар міської ради

В

Протягом

3 роб. дня

6

Розгляд і перевірка заяви (повнота необхідної інформації), підготовка копії рішення міської ради

Головний спеціаліст відділу з питань забезпечення діяльності міської ради

В

Протягом

4 роб. дня

7

Реєстрація в Журналі обліку вихідних рішень міської ради

Головний спеціаліст відділу з питань забезпечення діяльності міської ради

 

Протягом

4 роб. дня

8

Подання копії рішення міської ради на підпис  начальником відділу

Головний спеціаліст відділу з питань забезпечення діяльності міської ради

В

Протягом

4-5 роб. дня

9

Передача документу(-ів) (результат адміністративної послуги) до Центру надання адміністративних послуг

Головний спеціаліст відділу з питань забезпечення діяльності міської ради

В

Протягом

5 роб. дня

10

Запис у листку проходження справи документа(-ів) про факт здійснення адміністративної послуги та повідомлення про це заявника

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

5 роб. дня

11

Видача заявнику підготовленого документу(-ів) (результат адміністративної послуги)

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

5 роб.дня

Загальна кількість днів надання послуги -

 5 роб. днів

Загальна кількість днів (передбачена законом)

 5 роб. днів

*Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

Порядок оскарження результату надання послуги:  вирішується у порядку встановленому чинним законодавством України.

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Технологічну картку адміністративної послуги «Надання копії рішення міської ради» розроблено відділом з питань забезпечення діяльності міської ради

Начальник відділу з питань

забезпечення діяльності міської ради                                   О.В.Вюнсковська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

________№________

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

                                   (у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

   Надання витягу з протоколу пленарного засідання сесії міської ради

                                                                             (назва адміністративної послуги)

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В,УП, З)

Термін виконання

(днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

 1 роб. дня

2

Формування справи надання адміністративної послуги, занесення даних до журналу реєстрації документів, передача заяви до організаційного відділу для реєстрації в системі електронного документообігу «ДокПроф3»

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

 1 роб. дня

3

Передача заяви (пакету документів) заявника суб’єкту надання адміністративної послуги (відповідальній особі) для реєстрації в листку проходження справи

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

 1-2 роб. дня

4

Реєстрація заяви в системі електронного документообігу «ДокПроф3» 

Головний спеціаліст загального відділу міської ради з питань реєстрації документів

В

Протягом 2-3 роб.дня

5

Розгляд заяви керівництвом міської ради

Секретар міської ради

В

Протягом

3 роб. дня

6

Розгляд і перевірка заяви (повнота необхідної інформації), підготовка витягу з протоколу пленарного засідання сесії міської ради

Головний спеціаліст відділу з питань забезпечення діяльності міської ради

В

Протягом

4 роб. дня

7

Подання витягу з протоколу пленарного засідання сесії міської ради ради начальником відділу

Головний спеціаліст відділу з питань забезпечення діяльності міської ради

В

Протягом

4-5 роб. дня

8

Реєстрація витягу з протоколу пленарного засідання сесії міської ради в Журналі обліку вихідних витягів з протоколу засідань сесій міської ради

Головний спеціаліст відділу з питань забезпечення діяльності міської ради

 

Протягом

5 роб.дня

9

Передача документу(-ів) (результат адміністративної послуги) до Центру надання адміністративних послуг

Головний спеціаліст відділу з питань забезпечення діяльності міської ради

В

Протягом

5 роб. дня

10

Запис у листку проходження справи документа(-ів) про факт здійснення адміністративної послуги та повідомлення про це заявника

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

5 роб. дня

11

Видача заявнику підготовленого документу(-ів) (результат адміністративної послуги)

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

5 роб.дня

Загальна кількість днів надання послуги -

 5 роб. днів

Загальна кількість днів (передбачена законом)

 5 роб. днів

*Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

Порядок оскарження результату надання послуги:  вирішується у порядку встановленому чинним законодавством України.

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Технологічну картку адміністративної послуги «Надання витягу з протоколу пленарного засідання сесії міської ради» розроблено відділом з питань забезпечення діяльності міської ради

Начальник відділу з питань

забезпечення діяльності міської ради                                   О.В.Вюнсковська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

________№________

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

                                   (у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

   Надання витягу з протоколу засідання постійної депутатської комісії міської ради

                                                                             (назва адміністративної послуги)

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В,УП, З)

Термін виконання

(днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

 1 роб. дня

2

Формування справи надання адміністративної послуги, занесення даних до журналу реєстрації документів, передача заяви до організаційного відділу для реєстрації в системі електронного документообігу «ДокПроф3»

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

 1 роб. дня

3

Передача заяви (пакету документів) заявника суб’єкту надання адміністративної послуги (відповідальній особі) для реєстрації в листку проходження справи

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

 1-2 роб. дня

4

Реєстрація заяви в системі електронного документообігу «ДокПроф3» 

Головний спеціаліст загального відділу міської ради з питань реєстрації документів

В

Протягом 2-3 роб.дня

5

Розгляд заяви керівництвом міської ради

Секретар міської ради

В

Протягом

3 роб. дня

6

Розгляд і перевірка заяви (повнота необхідної інформації), підготовка витягу з протоколу засідання постійної депутатської комісії міської ради

Головний спеціаліст відділу з питань забезпечення діяльності міської ради

В

Протягом

4 роб. дня

7

Подання витягу з протоколу засідання постійної депутатської комісії міської ради на підпис начальником відділу

Головний спеціаліст відділу з питань забезпечення діяльності міської ради

В

Протягом

4-5 роб. дня

8

Реєстрація витягу з засідання постійної депутатської комісії міської ради в Журналі обліку вихідних витягів з протоколу засідання постійної депутатської комісії міської ради

Головний спеціаліст відділу з питань забезпечення діяльності міської ради

 

Протягом

5 роб.дня

9

Передача документу(-ів) (результат адміністративної послуги) до Центру надання адміністративних послуг

Головний спеціаліст відділу з питань забезпечення діяльності міської ради

В

Протягом

5 роб. дня

10

Запис у листку проходження справи документа(-ів) про факт здійснення адміністративної послуги та повідомлення про це заявника

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

5 роб. дня

11

Видача заявнику підготовленого документу(-ів) (результат адміністративної послуги)

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

5 роб.дня

Загальна кількість днів надання послуги -

 5 роб. днів

Загальна кількість днів (передбачена законом)

 5 роб. днів

*Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

Порядок оскарження результату надання послуги:  вирішується у порядку встановленому чинним законодавством України.

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Технологічну картку адміністративної послуги «Надання витягу з протоколу засідання постійної депутатської комісії міської ради» розроблено відділом з питань забезпечення діяльності міської ради

Начальник відділу з питань

забезпечення діяльності міської ради                                   О.В.Вюнсковська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

________№________

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

                                   (у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

   Надання копії протоколу поіменного голосування

                                                                             (назва адміністративної послуги)

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В,УП, З)

Термін виконання

(днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

 1 роб. дня

2

Формування справи надання адміністративної послуги, занесення даних до журналу реєстрації документів, передача заяви до організаційного відділу для реєстрації в системі електронного документообігу «ДокПроф3»

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

 1 роб. дня

3

Передача заяви (пакету документів) заявника суб’єкту надання адміністративної послуги (відповідальній особі) для реєстрації в листку проходження справи

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

 1 роб. дня

4

Реєстрація заяви в системі електронного документообігу «ДокПроф3» 

Головний спеціаліст загального відділу міської ради з питань реєстрації документів

В

Протягом

1-2 роб.дня

5

Розгляд заяви керівництвом міської ради

Секретар міської ради

В

Протягом

2 роб. дня

6

Розгляд і перевірка заяви (повнота необхідної інформації), підготовка копії протоколу поіменного голосування

Головний спеціаліст відділу з питань забезпечення діяльності міської ради

В

Протягом

2 роб. дня

7

Подання копії протоколу поіменного голосування на підпис секретарем міської ради або начальником відділу

Головний спеціаліст відділу з питань забезпечення діяльності міської ради

В

Протягом

2 роб. дня

8

Реєстрація копії протоколу поіменного голосування в Журналі обліку вихідних копій протоколів

Головний спеціаліст відділу з питань забезпечення діяльності міської ради

 

Протягом

2 роб.дня

9

Передача документу(-ів) (результат адміністративної послуги) до Центру надання адміністративних послуг

Головний спеціаліст відділу з питань забезпечення діяльності міської ради

В

Протягом

2-3 роб. дня

10

Запис у листку проходження справи документа(-ів) про факт здійснення адміністративної послуги та повідомлення про це заявника

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

3 роб. дня

11

Видача заявнику підготовленого документу(-ів) (результат адміністративної послуги)

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

3 роб.дня

Загальна кількість днів надання послуги -

 3 роб. дні

Загальна кількість днів (передбачена законом)

 3 роб. дні

*Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

Порядок оскарження результату надання послуги: вирішується у порядку встановленому чинним законодавством України.

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Технологічну картку адміністративної послуги «Надання копії протоколу поіменного голосування» розроблено відділом з питань забезпечення діяльності міської ради

Начальник відділу з питань

забезпечення діяльності міської ради                                   О.В.Вюнсковська