Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

             2019                                            №     

м.Вугледар

Про затвердження Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг відділу обліку та звітності Вугледарської міської ради

Відповідно до пункту 1 статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги»,  керуючись рішенням міської ради від 21.06.2019 № 7/44-22 «Про делегування повноважень», рішенням міської ради від 17.05.2019 № 7/43-16 «Про затвердження Концепції модернізації Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара на 2019 – 2020 роки», підпунктом 4 пункту «б» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити Інформаційні картки адміністративних послуг відділу обліку та звітності Вугледарської міської ради, що додаються:

1) Видача довідки про доходи;

2) Видача довідки про призначення пенсії.

  1. Затвердити Технологічні картки адміністративних послуг відділу обліку та звітності Вугледарської міської ради, що додаються:

            1) Видача довідки про доходи;

2) Видача довідки про призначення пенсії.

  1. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділ обліку та звітності (Цибульник)

Міський голова                                                                     А.Ю. Сілич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

________№________

                                                                                                                       

                ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

                                  (у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

Видача довідки про доходи

(назва адміністративної послуги)

Відділ обліку та звітності Вугледарської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

1

Найменування ЦНАП, його місцезнаходження (адреса)

Центр надання адміністративних послуг м.Вугледара

 85670, м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, 16

e-mail: ugledarcnap@gmail.com

Веб-сайт: www.vugledar-rada.gov.ua

2

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП

Адміністратор:

Понеділок - з 9.00 - 16.00;

Вівторок -    з 9.00 - 20.00

Середа -        з 9.00 – 16.00

Четвер -        з 9.00 – 16.00

П’ятниця -   з 8.00 – 15.00

без перерви на обід

вихідні дні-субота, неділя.

3

Реквізити адміністратора та/або суб’єкта надання адміністративної послуги (відповідальної особи)

Адміністратори:

тел.(273) 6-55-11

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

тел. (273) 6-42-17

        Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України (назва, частина, стаття)

Закон України від 17.12.2000 року № 2121-ІІІ«Про банки і банківську діяльність»

5

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

-

6

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

 

                                    Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстави для одержання адміністративної послуги (фактичні підстави та умови)

Звернення заявника

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява, в якій зазначається період (місяці, роки) і назва організації до якої подається довідка.

2. Документ, що засвідчує особу (пред’являється).

3. Довіреність, у разі подання документів уповноваженою особою (від фізичних осіб підпис засвідчується нотаріально).

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або через уповноважену особу при прид’явлені документа, що засвідчує особу

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

 

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Відсутність потрібних матеріалів у відділі;

2. У разі недостовірної, помилкової інформації заявника, зазначеної у заяві.

14

Результат надання адміністративної послуги

Довідка про доходи

15

Способи отримання відповіді (результату)

1. Особисто заявником у Центрі надання адміністративних послуг або через уповноважену особу за довіреністю

16

Примітка

Інформаційна картка розроблена головним бухгалтером відділу обліку та звітності

Керуючий справами виконавчого комітету                          І.В.Пономаренко

Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача довідки про доходи» розроблено відділом обліку та звітності міської ради

Головний бухгалтер

відділу обліку та звітності міської ради                              Н.В.Цибульник

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

________№________

                ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

                                  (у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

Видача довідки для призначення пенсії

(назва адміністративної послуги)

Відділ обліку та звітності Вугледарської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

1

Найменування ЦНАП, його місцезнаходження (адреса)

Центр надання адміністративних послуг м.Вугледара

 85670, м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, 16

e-mail: ugledarcnap@gmail.com

Веб-сайт: www.vugledar-rada.gov.ua

2

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП

Адміністратор:

Понеділок - з 9.00 - 16.00;

Вівторок -    з 9.00 - 20.00

Середа -        з 9.00 – 16.00

Четвер -        з 9.00 – 16.00

П’ятниця -   з 8.00 – 15.00

без перерви на обід

вихідні дні-субота, неділя.

3

Реквізити адміністратора та/або суб’єкта надання адміністративної послуги (відповідальної особи)

Адміністратори:

тел.(273) 6-55-11

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

тел. (273) 6-42-17

        Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України (назва, частина, стаття)

стаття 41 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

5

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

-

6

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

-

                                    Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстави для одержання адміністративної послуги (фактичні підстави та умови)

Звернення заявника

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява, в якій зазначається період (місяці, роки), назва посади і назва організації до якої подається довідка

2. Документ, що засвідчує особу (предявляється).

3. Довіреність, у разі подання документів уповноваженою особою (від фізичних осіб підпис засвідчується нотаріально).

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або через уповноважену особу при прид’явлені документа, що засвідчує особу

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

 

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Відсутність потрібних матеріалів у відділі;

2. У разі недостовірної, помилкової інформації заявника, зазначеної у заяві.

14

Результат надання адміністративної послуги

Довідка про призначення пенсії

15

Способи отримання відповіді (результату)

1. Особисто заявником у Центрі надання адміністративних послуг або через уповноважену особу за довіреністю

16

Примітка

Інформаційна картка розроблена головним бухгалтером відділу

Керуючий справами виконавчого комітету                          І.В.Пономаренко

Інформаційну картку адміністративної послуги «Надання копії розпорядження міського голови» розроблено організаційним відділом міської ради

Головний бухгалтер

відділу обліку та звітності міської ради                              Н.В.Цибульник

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

________№________

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

                                   (у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

   Видача довідки про доходи

                                                                                 (назва адміністративної послуги)

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В,УП, З)

Термін виконання

(днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

 1 роб. дня

2

Формування справи надання адміністративної послуги, занесення даних до журналу реєстрації документів

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

 1 роб. дня

3

Передача заяви (пакету документів) заявника суб’єкту надання адміністративної послуги (відповідальній особі) для реєстрації в листку проходження справи

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

 1-2 роб. дня

4

Перевірка особових даних заявника 

Головний спеціаліст відділу обліку та звітності  

В

Протягом 2-3 роб.дня

5

Опрацювання даних заробітної плати заявника за відповідний період  

Головний спеціаліст відділу обліку та звітності 

В

Протягом

4-5 роб. дня

6

Оформлення довідки про доходи для подання за місцем вимоги

Головний спеціаліст відділу обліку та звітності 

В

Протягом

6-8 роб. дня

7

Подання міському голові та/або секретарю міської ради на підпис оформленої довідки

Головний бухгалтер відділу обліку та звітності

В

Протягом

8 роб. дня

8

Передача документу(-ів) (результат адміністративної послуги) до Центру надання адміністративних послуг

Головний спеціаліст відділу обліку та звітності 

В

Протягом

9 роб. дня

9

Запис у листку проходження справи документа(-ів) про факт здійснення адміністративної послуги та повідомлення про це заявника

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

9-10 роб. дня

10

Видача заявнику підготовленого документу(-ів) (результат адміністративної послуги)

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

10 роб.дня

Загальна кількість днів надання послуги -

 10 роб. днів

Загальна кількість днів (передбачена законом)

 10 роб. днів

*Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

Порядок оскарження результату надання послуги:  вирішується у порядку встановленому чинним законодавством України.

Керуючий справами виконавчого комітету                          І.В.Пономаренко

Технологічну картку адміністративної послуги «Видача довідки про доходи» розроблено відділом обліку та звітності міської ради

Головний бухгалтер

відділу обліку та звітності міської ради                              Н.В.Цибульник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

________№________

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

                                   (у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

   Видача довідки про призначення пенсії

                                                                                     (назва адміністративної послуги)

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В,УП, З)

Термін виконання

(днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

 1 роб. дня

2

Формування справи надання адміністративної послуги, занесення даних до журналу реєстрації документів

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

 1 роб. дня

3

Передача заяви (пакету документів) заявника суб’єкту надання адміністративної послуги (відповідальній особі) для реєстрації в листку проходження справи

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

 1-2 роб. дня

4

Перевірка особових даних заявника 

Головний спеціаліст відділу обліку та звітності 

В

Протягом 2-3 роб.дня

5

Опрацювання даних заробітної плати заявника за відповідний період 

Головний спеціаліст відділу обліку та звітності 

В

Протягом

4-5 роб. дня

6

Оформлення довідки про доходи (призначення пенсії) для подання за місцем вимоги

Головний спеціаліст відділу обліку та звітності 

В

Протягом

6-8 роб. дня

7

Подання міському голові та/або секретарю міської ради на підпис оформленої довідки

Головний бухгалтер відділу обліку та звітності

В

Протягом

8 роб. дня

8

Передача документу(-ів) (результат адміністративної послуги) до Центру надання адміністративних послуг

Головний спеціаліст відділу обліку та звітності 

В

Протягом

9 роб. дня

9

Запис у листку проходження справи документа(-ів) про факт здійснення адміністративної послуги та повідомлення про це заявника

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

9-10 роб. дня

10

Видача заявнику підготовленого документу(-ів) (результат адміністративної послуги)

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

10 роб.дня

Загальна кількість днів надання послуги -

 10 роб. днів

Загальна кількість днів (передбачена законом)

 10 роб. днів

*Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

Порядок оскарження результату надання послуги:  вирішується у порядку встановленому чинним законодавством України.

Керуючий справами виконавчого комітету                          І.В.Пономаренко

Технологічну картку адміністративної послуги «Видача довідки про призначення пенсії» розроблено відділом обліку та звітності міської ради

Головний бухгалтер

відділу обліку та звітності міської ради                              Н.В.Цибульник