Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

             2019                                            №     

м.Вугледар

Про затвердження Інформаційної та Технологічної карток адміністративної послуги відділу з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг Вугледарської міської ради

Відповідно до пункту 1 статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», керуючись рішенням міської ради рішенням міської ради від 17.05.2019 № 7/43-16 «Про затвердження Концепції модернізації Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара на 2019 – 2020 роки», від 21.06.2019 № 7/44-22 «Про делегування повноважень», підпунктом 4 пункту «б» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» відділу з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг Вугледарської міської ради, що додається.
  1. Затвердити Технологічну картку адміністративної послуги «Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» відділу з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг Вугледарської міської ради, що додається.
  1. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділ з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг Вугледарської міської ради (Пугач).

Міський голова                                                                     А.Ю. Сілич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

міської ради

_______№_______

                                                                          

                ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

                                  (у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань

                                                           (назва адміністративної послуги)

Відділ з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг Вугледарської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

1

Найменування ЦНАП, його місцезнаходження (адреса)

Центр надання адміністративних послуг м.Вугледару

85670, м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, 16

Е-mail: ugledarcnap@gmail.com

Веб-сайт: www.vugledar-rada.goy.ua

2

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП (суб’єкта надання адміністративної послуги)

Адміністратор (суб’єкт надання адміністративної послуги):

Понеділок – з 9.00 – 16.00;

Вівторок –    з 9.00 – 20.00;

Середа –       з 9.00 – 16.00

Четверг –      з 9.00 – 16.00

П’ятниця –   з 8.00-15.00;

без перерви  на обід

вихідні дні – субота, неділя.

3

Реквізити адміністратора (суб’єкта надання адміністративної послуги)

Адміністратор:

Тел. (273) 6-55-11

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України (назва, частина, стаття)

Закону України від 15.05.2003 №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

5

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

6

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

Наказ Міністерства юстиції України від 10.06.2016 №1657/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

-

Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстави для одержання адміністративної послуги (фактичні підстави та умови)

Запит фізичної або юридичної особи

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Запит про надання витягу з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (дод.2 до Порядку надання відомостей з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 №1657/5).

2.Документ, що посвідчує особу заявника, паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання (пред’являється).

3. Документ (примірник оригіналу, або нотаріально засвідчена копія) який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою).

4. Документ що підтверджує внесення плати за отримання відповідних відомостей.

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. У паперовій формі особисто або через уповноважену особу при прид`явлені документа, що засвідчує особу

2. В електронній формі запит подається через портал електронних сервісів виключно за умови реєстрації користувача на відповідному порталі

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно

 

У разі платності:

 

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

Наказ Міністерства юстиції України від 10.06.2016 №1657/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

За одержання витягу справляється плата:

- 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (отримання витягу в паперовій формі)

- 75 відсотків плати, встановленої за надання витягу в паперовій формі (отримання витягу в електронній формі)

Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб у місячному розмірі, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подається запит про надання витягу, та округлюються до найближчих 10 грн.

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Банк отримувача – Мар’їнське УК/м.Вугледар/22012700

Найменування банку – Казначейство України (ЕАП)

ЄДРПОУ – 38028736

МФО – 899998

Поточний рахунок – 34314300141112

(При оплаті за адміністративну послугу, необхідно звертатися до Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара для уточнення актуальних сум і реквізитів оплати).

12

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 24 годин після надходження запиту, крім вихідних та святкових днів

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1.Відсутність документа про внесення плати за отримання витягу, або плата внесена не в повному обсязі.

14

Результат надання адміністративної послуги

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

15

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявник або уповноважена особа у Центрі надання адміністративних послуг м.Вугледара

16

Примітка

Інформаційна картка розроблена начальником відділу з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг

Керуючий справами виконавчого комітету                          І.В.Пономаренко

Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» розроблено відділом з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг

Начальник відділу з питань видачі

документів дозвільного характеру

та надання адміністративних послуг                                             В.М.Пугач

 

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           рішення виконавчого комітету

                                                                           міської ради

                                                                           __________№___________

                ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

                                   (у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

                                                                                 (назва адміністративної послуги)

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В,УП, З)

Термін виконання

(днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, формування заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

 1 роб. дня

2

Формування справи надання адміністративної послуги, занесення даних до журналу реєстрації документів

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

 1 роб. дня

3

Видача заявнику підготовленого документу(-ів) (результат адміністративної послуги)

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

 1 роб. дня

Загальна кількість днів надання послуги -

1роб. день

Загальна кількість днів (передбачена законом)

1роб. день

*Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

Порядок оскарження результату надання послуги: вирішується у порядку встановленому чинним законодавством України.

Керуючий справами виконавчого комітету                          І.В.Пономаренко

Технологічну картку адміністративної послуги «Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» розроблено відділом з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг

Начальник відділу з питань видачі

документів дозвільного характеру

та надання адміністративних послуг                                             В.М.Пугач