Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

             2019                                            №     

м.Вугледар

Про затвердження Інформаційної та Технологічної карток адміністративних послуг соціального характеру

Відповідно до пункту 1 статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», рішення міської ради від 21.06.2019 № 7/44-22 «Про делегування повноважень», підпунктом 1 пункту "б" частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити Інформаційну картку адміністративної послуги соціального характеру «Видача довідки «Про отримання (неотримання) соціальних допомог, пільг та компенсацій».
  2. Затвердити Технологічну картку адміністративної послуги соціального характеру «Видача довідки «Про отримання (неотримання) соціальних допомог, пільг та компенсацій».
  3. Координацію роботи за виконанням даного рішення покласти на начальника Вугледарського міського управління соціального захисту населення (Солоха).

Міський голова                                                                     А.Ю. Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

міської ради _____________№___________

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

(у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

Видача довідки «Про отримання (неотримання) соціальних допомог,

пільг та компенсацій»

(назва адміністративної послуги)

Вугледарське міське УСЗН

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

1

Найменування ЦНАП, його місцезнаходження (адреса)

Центр надання адміністративних послуг м.Вугледара

 85670, м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, 16

e-mail: ugledarcnap@gmail.com

Веб-сайт: www.vugledar-rada.gov.ua

2

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП та суб’єкта надання адміністративної послуги

Адміністратор:

Понеділок - з 9.00 - 16.00;

Вівторок -    з 9.00 - 20.00

Середа -        з 9.00 – 16.00

Четвер -        з 9.00 – 16.00

 П’ятниця -   з 8.00 – 15.00

без перерви на обід

вихідні дні-субота, неділя.

3

Реквізити адміністратора та суб’єкта надання адміністративної послуги (відповідальної особи)

Адміністратори:

тел.(273) 6-55-11

        Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України (назва, частина, стаття)

 

5

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

 

6

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

п.8 Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 19.098.2006 №345 “Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги”

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

 

                                    Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстави для одержання адміністративної послуги (фактичні підстави та умови)

Звернення

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Пред’явлення паспорту

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1.Особисто заявником, законним представником або уповноваженою особою (за дорученням)

2.По пошті

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

 

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

 

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12

Строк надання адміністративної послуги

3 дні

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутні

14

Результат надання адміністративної послуги

Довідка про отримання (неотримання) соціальної допомоги

15

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником, законним представником або уповноваженою особою (за дорученням) у Центрі надання адміністративних послуг за умови пред’явлення паспорта

16

Примітка

Інформаційна картка розроблена –

Вугледарським міським УСЗН

Перший заступник міського голови                                    Є.П. Матвієнко

Інформаційну картку адміністративної послуги «Видача довідки «Про отримання (неотримання) соціальних допомог, пільг та компенсацій» розроблено Вугледарським міським управлінням соціального захисту населення

Начальник Вугледарського міського

управління соціального захисту населення                        Т.В.Солоха

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

міської ради _____________№___________

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

(у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

 

Видача довідки «Про отримання (неотримання) соціальних допомог,

пільг та компенсацій

(назва адміністративної послуги)

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В,У,

П, З)

Термін виконання

(днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1 дня

2

Формування справи надання адміністративної послуги, занесення даних до журналу реєстрації документів

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1 дня

3

Передача пакету документів заявника суб’єкту надання адміністративної послуги (відповідальна особа) для реєстрації в листку проходження справи

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1 дня

4

Передача заяви до спеціалістів управління соціального захисту населення, згідно технології

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

2 дня

5

Реєстрації заяви в журналі реєстрації вхідної кореспонденції з центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян

Відповідальна особа (спеціалісти з питань організації роботи із зверненнями та особистого прийому громадян Вугледарського міського УСЗН

В

Протягом

2 дня

6

Опрацювання заяви

Відповідальна особа (спеціалісти з виплати компенсацій та допомог, відділу обліку та звітності Вугледарського міського УСЗН)

В

Протягом

2 дня

7

Реєстрація довідки у журналі реєстрації вихідної кореспонденції, органами центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян

Відповідальна особа (спеціалісти з виплати компенсацій та допомог, відділу обліку та звітності Вугледарського міського УСЗН)

В

Протягом

3 дня

8

Передача документу(-ів) (результат адміністративної послуги) до Центру надання адміністративних послуг

Відповідальна особа (спеціалісти з виплати компенсацій та допомог, відділу обліку та звітності Вугледарського міського УСЗН

В

Протягом

3 дня

9

Запис у листку проходження справи документа(-ів) про факт здійснення адміністративної послуги та повідомлення про це заявника

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг;

В

Протягом

3 дня

10

Видача заявнику підготовленого документу(-ів) (результат адміністративної послуги)

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг;

В

Протягом

3 дня

Загальна кількість днів надання послуги -

3 дн.

Загальна кількість днів (передбачена законом)

3 дн.

*Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

Порядок оскарження результату надання послуги: Рішення про відмову може бути оскаржено у судовому порядку.

Перший заступник міського голови                                    Є.П. Матвієнко

Технологічну картку адміністративної послуги «Видача довідки «Про отримання (неотримання) соціальних допомог, пільг та компенсацій» розроблено Вугледарським міським управлінням соціального захисту населення

Начальник Вугледарського міського

управління соціального захисту населення                                 Т.В.Солоха