Installing Joomla

Gerb

ПРОЄКТ

 

ВУГЛЕДАРСЬКА міська ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Волноваського району ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

Керівника міської ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНої АДМІНІСТРАЦІї

                                                      м. Вугледар                    №                        

Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2020 року №7/64-21 «Про затвердження міської цільової програми «Організація благоустрою території Вугледарської міської територіальної громади» на 2021 рік

Враховуючи лист комунального підприємства «Благоустрій» Вугледарської міської ради» від 08 грудня 2021 року №668/01-04-11 та в зв’язку зі змінами бюджетних призначень по заходам з благоустрою, керуючись статтею 23 Бюджетного Кодексу України, пунктом 1 частини першої статті 4, пунктами 2, 8 частини третьої статті 6 Закону України, підпунктом 14 пункту 2 статті 7 «Про військово-цивільні адміністрації»

НАКАЗУЮ:

  1. Внести наступні зміни до рішення міської ради від 22 грудня 2020 року №7/64-21 «Про затвердження міської цільової програми «Організація благоустрою території Вугледарської міської територіальної громади» на 2021 рік зі змінами, внесеними рішеннями сесії міської ради від 22.01.2021 №7/65-20, від 19.03.2021 №7/67-25; від 04.06.2021 №7/71-10, від 17.09.2021 №7/74-9, від 22.10.2021 №7/75-14:

        1) в пункті 2 рішення цифри «5596,4» замінити на цифри «5932,4»;

        2) в главі 6 «Обсяги та джерела фінансування програми» міської цільової програми «Організація благоустрою території Вугледарської міської територіальної громади» на 2021 рік:

        в абзаці першому цифри «5596,8» замінити на цифри «5932,4»;

        в пункті 1 заходів цифри «4996,8» замінити на цифри «4962,4»;

        цифри «21,0» замінити на цифри «11,0»;

        абзац дев’ятий виключити;

        в пункті другому цифри «600,0» замінити на цифри «670,0»;

        доповнити новий захід «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації та видалення відходів, а саме: розміщення побутових відходів на полігоні м.Волноваха – 300,0 тис.грн.»;

        додаток до міської цільової програми «Очікувані результативні показники виконання програми «Організація благоустрою території Вугледарської міської територіальної громади» на 2021 рік» викласти в новій редакції (додається).

Керівник міської

військово-цивільної адміністрації                                        Сергій НОВІКОВ

 

                                                                                                                                        Додаток

до міської цільової програми «Організація благоустрою території Вугледарської міської територіальної громади» на 2021 рік

(в редакції наказу керівника

міської військово-цивільної адміністрації від 12.2021 № )

Очікувані результативні показники виконання програми

«Організація благоустрою території Вугледарської міської територіальної громади» на 2021 рік

№з/п

Назва показника

Прогнозний

обсяг коштів

в тому числі планові показники бюджету

міської

територіальної громади

Одиниця

виміру

Значення

показника

Значення

показника

1

2

3

4

5

1

Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства

 

 

     
 

Показники затрат

     
 

обсяг видатків на утримання в належному технічному стані автомобільних доріг та тротуарів

тис. грн.

1970,6

1970,6

 

Площа та протяжність автомобільних доріг та тротуарів

км

64,17

64,17

         
 

Показники продукту

     
 

протяжність автомобільних доріг та тротуарів, яку планується утримувати в належному стані

км

24,2

24,2

         
 

Показники ефективності

     
 

середня вартість утримання 1 м автомобільних доріг та тротуарів

грн.

81,43

81,43

         
 

Показники якості

     
 

питома вага кількості об’єктів дорожнього господарства (автомобільних доріг та тротуарів), що утримуються до загальної кількості об’єктів дорожнього господарства

%

37,7

37,7

         

2

Утримання в належному стані об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію

         
 

Показники затрат

     
 

загальний обсяг видатків

тис. грн.

203,8

203,8

 

кількість об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, що підлягають утриманню

одиниць

25

25

         
 

Показники продукту

     
 

кількість заходів з очистки об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію

одиниць

4

4

         
 

Показники ефективності

     
 

середньорічні видатки на один об’єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію

тис. грн.

8,152

8,152

 

середньорічні видатки на один захід з очистки об’єкта, задіяного в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію

тис. грн.

50,95

50,95

         
 

Показники якості

     
 

питома вага очищених об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію у загальній кількості об’єктів

%

16

16

         

3

Забезпечення благоустрою кладовищ

         
 

Показники затрат

     
 

загальний обсяг видатків

тис. грн.

146,7

146,7

 

загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою

га

4,0

4,0

         
 

Показники продукту

     
 

площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати

га

4,0

4,0

         
 

Показники ефективності

     
 

середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища

тис. грн.

36,675

36,675

         
 

Показники якості

     
 

питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ

%

100

100

         

4

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

         
 

Показники затрат

     
 

загальний обсяг видатків

тис. грн.

1581,5

1581,5

 

площа території об’єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)

га

32,23

32,23

         
 

Показники продукту

     
 

територія об’єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)

га

32,23

32,23

         
 

Показники ефективності

     
 

середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об’єктів зеленого господарства

тис. грн.

49,07

49,07

         
 

Показники якості

     
 

питома вага території об’єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) до загальної площі об’єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)

%

100

100

         

5

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

         
 

Показники затрат

     
 

загальний обсяг видатків у тому числі:

тис. грн.

462,0

462,0

 

загальний обсяг видатків по зовнішньому освітленню

тис. грн.

184,8

184,8

 

загальний обсяг видатків світлоточок

тис. грн.

277,2

277,2

 

загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення

км

22

22

 

кількість світлоточок

од.

620

620

         
 

Показники продукту

     
 

протяжність мереж зовнішнього освітлення, що потребує утримання

км

22

22

 

кількість світлоточок, що потребують утримання

од.

620

620

         
 

Показники ефективності

     
 

середні витрати на утримання мережі зовнішнього освітлення на 1 км

тис. грн.

8,4

8,4

 

середні витрати на утримання 1 світлоточки

тис. грн.

0,447

0,447

         
 

Показники якості

     
 

питома вага протяжності мережі зовнішнього освітлення, що потребує утримання від загальної протяжності мереж зовнішнього освітлення

%

100

100

 

питома вага протяжності мережі зовнішнього освітлення, що потребує утримання до загальної протяжності мереж зовнішнього освітлення

%

100

100

 

питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби

%

100

100

         

6

Забезпечення санітарної очистки території

         
 

Показники затрат

     
 

загальний обсяг видатків

тис. грн.

533,5

533,5

 

площа території міста, що потребує прибирання сміття

тис. м. кв.

303

303

         
 

Показники продукту

     
 

площа території міста, на якій планується прибирання сміття

тис. м. кв.

303

303

         
 

Показники ефективності

     
 

середні витрати на прибирання 1м2 території міста

тис. грн

1,76

1,76

         
 

Якості

     
 

питома вага площі території міста, що  планується прибирати до площі території що потребує прибирання

%

100

100

         

7

Забезпечення населення зовнішнім освітленням

 

 

 

 

 

 

Показники затрат

     
 

загальний обсяг видатків

тис. грн

670,0

670,0

 

обсяг електроенергії необхідної для зовнішнього освітлення території міста

тис. кВт. год/рік

223,3

223,3

         
 

Показники продукту

     
 

обсяг спожитої електроенергії на зовнішнє освітлення території міста

тис. кВт. год/рік

223,3

223,3

         
 

Показники ефективності

     
 

середня вартість 1 кВт/год

грн

3,0

3,0

         
 

Показники якості

     
 

річна економія споживання енергоресурсів у натуральному вигляді

%

164,23

164,23

         

8

Забезпечення поховання померлих одиноких громадян

         
 

Показники затрат

     
 

загальний обсяг видатків

тис. грн

11,0

11,0

         
 

Показники продукту

     
 

кількість поховань померлих одиноких громадян

од.

3

3

         
 

Показники ефективності

     
 

середній розмір витрат на захоронення одного померлого одинокого громадянина

тис. грн

3,6

3,6

         

9

Придбання та встановлення дорожніх знаків

     
         
 

Показники затрат

     
 

загальний обсяг видатків

тис. грн.

53,3

53,3

         
 

Показники продукту

     
 

загальна кількість дорожніх знаків, які необхідно придбати та встановити

од.

22

22

         
 

Показники ефективності

     
 

середня вартість 1 встановленого дорожнього знаку

тис. грн.

2,422

2,422

         

10

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації та видалення відходів, а саме: розміщення побутових відходів на полігоні м.Волноваха

     
 

Показники затрат

     
 

Загальний обсяг видатків на розміщення побутових відходів

тис.грн.

300,0

300,0

 

Показники продукту

     
 

Кількість побутових відходів, що планується розмістити на полігоні

м3

9375

9375

 

Показники ефективності

     
 

Середня вартість розміщення одного кубічного метру побутових відходів

тис.грн.

0,032

0,032

 

Показники якості

     
 

Питома вага кількості побутових відходів, що планується розмістити на полігоні, порівняно з річною

%

23,4

23,4

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)