Installing Joomla

Gerb

 

ВУГЛЕДАРСЬКА міська ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Волноваського району ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

Керівника міської ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНої АДМІНІСТРАЦІї

                                                      м. Вугледар                             №                        

Про внесення змін до рішення міської ради від 22 березня 2019 року №7/41-23 «Про затвердження міської цільової програми «Наша школа» на 2019-2022 роки»

У зв’язку із зміною загальної вартості проєкту міської цільової програми «Наша школа» на 2019-2022 роки та з метою створення оптимальних і якісних умов для занять фізичною культурою та спортом у дитячо-юнацькій спортивній школі Вугледарської міської ради Донецької області, керуючись пунктом 1 частини першої статті 4, пунктами 2, 8 частини третьої статті 6, підпунктом 14 пункту 2 статті 7 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

НАКАЗУЮ:

  1. Внести наступні зміни до рішення міської ради від 22 березня 2019 року №7/41-23 «Про затвердження міської цільової програми «Наша школа» на 2019-2022 роки»:

1) в пункті 2 рішення цифри «17612,30» змінити на цифри «37294,32», цифри «130,00» змінити на цифри «298,00»;

2) додатки 1, 2 до міської цільової програми викласти в новій редакції (додається).

Керівник міської

військово-цивільної адміністрації                                       Сергій НОВІКОВДодаток 1

до міської цільової програми «Наша школа» на 2019-2022 роки

(в редакції наказу керівника військово-цивільної адміністрації

від  ____________________)

Очікувані прогнозні показники виконання програми «Наша школа»

№ з/п

Найменування

показника

Обсяг фінансування, тис.грн.

в т.ч. планові показники міського бюджету

Одиниця виміру

Значення показника

1.

Реалізація проєкту «Реконструкція покрівлі, приміщень басейну, внутрішніх та зовнішніх мереж водовідведення, термомодернізація будівлі дитячо-юнацької спортивної школи м.Вугледара за адресою: м.Вугледар Донецької області, вул..Миру, 2а»

 

Показники затрат:

Кошторисна вартість

тис.грн.

37294,32

-

 

Показники продукту:

Площа забудови, яку планується відремонтувати

м2

1617,2

-

 

Показники ефективності:

Середня вартість будівництва

тис.грн./ м2

23,06

-

 

Показники якості:

Зменшення витрат енергоресурсів внаслідок ремонту 

%

20

-

2.

Розробка проектно-кошторисної документації по проекту «Будівництво легкоатлетичного містечка дитячо-юнацької спортивної школи м.Вугледара»

 

Показники затрат:

Загальний обсяг видатків

тис.грн.

125,00

125,00

 

Показники продукту:

Кількість проєктно-кошторисних документацій, які необхідно розробити

од.

1

1

 

Показники ефективності:

Середні витрати на розробки однієї проєктно-кошторисної документації

тис.грн.

125,00

125,00

 

Показники якості:

рівень готовності проектної документації

%

100

100

3.

Розробка проєктно-кошторисної документації та експертиза по проєкту «Реконструкція покрівлі, приміщень басейну, внутрішніх та зовнішніх мереж водовідведення, термомодернізація будівлі дитячо-юнацької спортивної школи м.Вугледара»

 

Показники затрат:

Загальний обсяг видатків

тис.грн.

130,00

130,00

 

Показники продукту:

Кількість проектів для реконструкції

од.

1

1

 

Показники ефективності:

Середні витрати на розробку одного проєкту

тис.грн.

130,00

130,00

 

Показники якості:

рівень готовності проектної документації

%

100

100

4.

Придбання спортивної форми та інвентарю

 

Показники затрат:

Загальний обсяг видатків

тис.грн.

43,00

43,00

 

Показники продукту:

Кількість спортивної форми та інвентарю, які необхідно придбати

од.

57

57

 

Показники ефективності:

Середні витрати на придбання спортивної форми та інвентарю

тис.грн.

43,00

43,00

 

Показники якості:

рівень забезпеченості

спортивною формою та інвентарем

%

100

100

Директор дитячо-юнацької

спортивної школи Вугледарської

міської ради Донецької області                                           Микола СОРОКА

Додаток 2

до міської цільової програми «Наша школа» на 2019-2022 роки

(в редакції наказу керівника міської військово-цивільної адміністрації

від ___________________)

Розподіл фінансування по заходах міської цільової програми

«Наша школа на 2019 – 2022 роки

№ з/п

Назва заходу

Джерело фінансування, тис.грн.

Прогнозний обсяг фінансування, тис.грн.

Державний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

1.

Реалізація проекту «Реконструкція покрівлі, приміщень басейну, внутрішніх та зовнішніх мереж водовідведення,  термомодернізація будівлі дитячо-юнацької спортивної школи м.Вугледара»

-

-

37294,32

37294,32

2.

Розробка проєктно-кошторисної документації «Будівництво легкоатлетичного містечка дитячо-юнацької спортивної школи м.Вугледара» та проведення експертизи ПКД

-

125,00

-

125,00

3.

Розробка проєктно-кошторисної документації та експертиза по проєкту «Реконструкція покрівлі, приміщень басейну, внутрішніх та зовнішніх мереж водовідведення, термомодернізація будівлі дитячо-юнацької спортивної школи м.Вугледара»

-

130,00

-

130,00

4.

Придбання спортивної форми та інвентарю

-

43,00

-

43,00

Директор дитячо-юнацької

спортивної школи Вугледарської

міської ради Донецької області                                           Микола СОРОКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту наказу керівника міської військово-цивільної адміністрації

Про внесення змін до рішення міської ради від 22.03.2019 №7/41-23 «Про затвердження міської цільової програми «Наша школа» на 2019-2022 роки»

1.Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Для виконання програми «Наша школа» необхідно провести роботи по проекту «Реконструкція покрівлі, приміщень басейну, внутрішніх та зовнішніх мереж водовідведення, термомодернізація будівлі дитячо-юнацької спортивної школи м.Вугледара», розробити проєктно-кошторисну документацію «Будівництво легкоатлетичного містечка дитячо-юнацької спортивної школи м.Вугледара», придбати спортивну форму та інвентар, що надасть можливість покращити матеріально-спортивну базу школи, підвищити якість проведення навчально-тренувальних занять, уроків фізичної культури, проведення спортивних змагань.

2.Мета програми

Підтримка спорту вищих досягнень, дитячо-юнацького і резервного спорту.

3.Завдання програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку дітей та молоді, самореалізації набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту..

4.Основні шляхи і способи розв’язання проблем

1.Залучення коштів місцевого, обласного, державного та інших джерел;

2.Надання якісних послуг з оздоровлення населення міста;

3.Забезпечення доступності оздоровчих послуг для різних категорій дитячого населення.

Основним заходом є підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

5.Правові аспекти

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» пункт 22 частина перша стаття 26, пункт 9 статті 32.

6.Фінансово-економічне обґрунтування

У зв’язку з корегуванням проектно-кошторисної документації по проекту «Реконструкція покрівлі, приміщень басейну, внутрішніх та зовнішніх мереж водовідведення, термомодернізація будівлі дитячо-юнацької спортивної школи м.Вугледара за адресою: м.Вугледар Донецької області, вул.Миру, 2а» та проходженням експертизи ПКД (експертний звіт №355/КД/2021 від 30 вересня 2021) загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 30 вересня 2021 року склала 37294,32 тис.грн. (інші джерела)

Для розробки проектно-кошторисної документації по проекту «Будівництво легкоатлетичного містечка дитячо-юнацької спортивної школи м.Вугледара» необхідно 125,00 тис.грн. (міський бюджет).

Для розробки проектно-кошторисної документації по проекту «Реконструкція покрівлі, приміщень басейну, внутрішніх та зовнішніх мереж водовідведення, термомодернізація будівлі дитячо-юнацької спортивної школи м.Вугледара» необхідно 130,00 тис.грн. (міський бюджет)

Для придбання спортивного обладнання та інвентарю необхідно 43,00тис.грн. (міський бюджет).

Фінансове забезпечення програми здійснюється в межах асигнувань передбаченим державним бюджетом та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Розподіл фінансування по заходах міської цільової програми «Наша школа» на 2019-2022 роки наведено у додатку до наказу (додається).

5.Прогноз результатів та соціальних наслідків

1) Термомодернізація будівлі;

2) Реконструкція покрівлі;

3) Реконструкція системи опалення і вентиляції школи;

4) Реконструкція басейну;

5) Ремонт спортивних залів та приміщень школи;

6) Проектно-кошторисна документація по проєкту «Будівництво легкоатлетичного містечка дитячо-юнацької спортивної школи м.Вугледара»;

7) Придбання спортивної форми та інвентарю

Директор дитячо-юнацької

спортивної школи Вугледарської

міської ради Донецької області                                           Микола СОРОКА

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)