Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

ЗВІТ

Про результати базового відстеження результативності

регуляторного акту - рішення міської ради

«Про затвердження Регламенту Центра надання адміністративних послуг

м.Вугледара у новій редакції»

«___» ____________ 2016р.

Відповідно до ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» було проведено відстеження результативності регуляторного акта з метою визначення можливості досягнення даним актом визначених у ньому цілей.

1. Найменування регуляторного акту – проект рішення міської ради «Про затвердження Регламенту Центра надання адміністративних послуг м.Вугледара у новій редакції».

2. Виконавець заходів щодо відстеження – відділ з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг Вугледарської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:

Основними цілями прийняття рішення міської ради є затвердження Регламенту Центра надання адміністративних послуг м.Вугледара у новій редакції, який чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у центрі, а саме:

- забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням міста адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко визначені строки, в комфортних умовах, у тому числі для інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями, з мінімальними витратами часу на очікування прийому;

- забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах;

- мінімізує корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень із представниками адміністративних органів;

- запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання.

4. Строк виконання заходів щодо відстеження:

Базове відстеження було здійснено у період з 30 травня по 15 липня 2016 року.

5. Тип відстеження – базове.

6. Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення базового відстеження результативності даного рішення використовувався статистичний метод отримання показників результативності.

7. Способи одержання даних – дані за підсумками періоду до прийняття акту.

8. Кількісні і якісні значення показників результативності акту:

Створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

У роботі Центру надання адміністративних послуг беруть участь структурні підрозділи міськвиконкому та структурні підрозділи територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Показниками результатів відстеження регуляторного акта є:

- кількість звернень до Центру – 71;

- кількість наданих адміністративних послуг – 59 (зокрема відмов у наданні послуг – 8);

- кількість наданих консультацій суб’єктам звернень – 58;

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надали адміністративні послуги у Центрі – 10;

- кількість скарг суб’єктів звернень із приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг – 0.

У подальшому відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися шляхом аналізу інформації отриманої за результатами моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Прийняття даного регуляторного акту надасть можливість забезпечити виконання Вугледарською міською радою вимог та норм, визначених Законом України «Про адміністративні послуги» та врегулювати нормативно-правове забезпечення надання адміністративних послуг через Центр, а саме:

- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;

- зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи центру надання адміністративних послуг;

- чітко визначити терміни надання адміністративних послуг.

Таким чином, регуляторний акт має високій ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік після набрання чинності цим актом.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради О.Є.Савін

Звіт про результати базового відстеження результативності регуляторного акту розроблений:

Відділом з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг Вугледарської міської ради.