Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Звіт

про базове відстеження результативності рішення Вугледарської міської ради

від 23.06.2018 р. № 7/31-25 «Про встановлення податку та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік»

 

 1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення Вугледарської міської ради від 23.06.2018 р№ 7/31-25 «Про встановлення податку та пільг із сплати податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки на 2019 рік»

 

 1. Назва виконавця заходу з відстеження: відділ прогнозування та аналізу доходів міського фінансового управління.

 

 1. Цілі прийняття акта: цілями державного регулювання є встановлення податку та пільг на нерухоме майно відмінне, від земельної ділянки у місті Вугледарі на 2019 рік відповідно до вимог Кодексу.
 1. Строк виконання заходу з відстеження: з 26.10.2018 по 26.11.2018.

 

 1. Тип відстеження: базове.
 1. Методи одержання результатів відстеження:Статистичний.
 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: Для відстеження результативності дії регуляторного акта обрано такі показники:
 • надходження до бюджету міста коштів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 • кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт;
 • розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вимог акта;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

У рамках статистичного методу відстеження буде проведено в частині надходження  із сплати податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки до міського бюджету та кількості платників податку на підставі даних Державної казначейської служби та Головного Управління Державної фіскальної служби у Донецькій області.

   

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

Прогнозні значення статистичних показників:

Назва показника

2018

2019

Надходження до бюджету міста коштів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ( тис.грн.)

295,0

454,6

Кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт, (осіб)

923

923

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вимог акта (грн/год)

х

14444,95/553,8

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Відповідно до частини п’ятої статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:

- ознайомляться з зазначеним рішенням в приміщені Вугледарської міської ради;

- ознайомляться і отримають інформацію щодо рішення в Вугледарському відділені Марь’інської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області;

- отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;

- ознайомляться з регуляторним актом на офіційній веб - сторінці Вугледарської міської ради в мережі Інтернет http://www.vugledar-rada.gov.ua, розділ «Документи» підрозділ «Регуляторні акти», веб - порталі відкритих даних http://data.gov.ua.

- отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами

 

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка результатів реалізації регуляторного  акту та ступеня досягнення визначених цілей буде здійснюватись за результатами повторного відстеження результативності регуляторного акта через рік з дати набрання ним чинності (з 01.01.2019р.)

Начальник Вугледарського міського                                       

фінансового управління                                                                  С.М.Чупейда

Підготував: Курачова З.В.