Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

24.01.2020 № 7/54-23

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Передача коштів на здійснення видатків по Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2020 році»

З метою надання приєднаним селам в об’єднаній територіальній громаді соціальних послуг соціальними робітниками, обслуговування одиноких пенсіонерів та осіб з інвалідністю за місцем проживання, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити міську цільову програму «Передача коштів на здійснення видатків по Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2020 році» (додається).

         2.Визначити, що джерелом фінансування даної програми є бюджет Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади у сумі 113,4тис.грн.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський) та на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Бочков).

Міський голова                                                                     А.Ю.Сілич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

24.01.2020 № 7/54-23

Міська цільова програма

«Передача коштів на здійснення видатків по Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2020 році» 

1.Загальні положення

Згідно рішень міської ради від 11.10.2019 № 7/48-1 «Про добровільне приєднання територіальної громади села Павлівка Павлівської сільської ради Мар’їнського району Донецької області до територіальної громади міста Вугледар Донецької області (Вугледарської міської об’єднаної з адміністративним центром у місті Вугледар)» та № 7/48-2 «Про добровільне приєднання територіальних громад сіл Березове, Водяне, Солодке, Степне, Тарамчук Степненської сільської ради Мар’їнського району Донецької області до територіальної громади міста Вугледар Донецької області (Вугледарської міської об’єднаної  з адміністративним центром у місті Вугледар)» добровільно приєднані територіальні громади Степненського та Павлівського старостинських округів.

У зв’язку зі створенням ОТГ, відповідно до пункту першого частини 4 ст. 11 Закону України «Про соціальні послуги» надання соціальних послуг відноситься до повноважень рад об’єднаних територіальних громад.

Відповідно до Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України від 12.07.2016 №753 для відділення соціальної допомоги догляд вдома необхідно мати одного соціального робітника для обслуговування 6 осіб у сільській місцевості.

За даними Мар’їнської РДА на території Павлівського старостинського округу 2 соціальних робітника надають 12 особам соціальну послугу догляд вдома, 4 соціальних робітника надають 28 особам соціальну послугу догляд вдома. Необхідні штатні одиниці для обслуговування населення у Павлівському та Степненському старостинських округах на даний час не створено.

Враховуючи це виникла необхідність передачі фінансового ресурсу до бюджету Мар’їнського району Донецької області відповідно до статті 93 Бюджетного Кодексу України.

  1. Мета програми

Мета Програми - забезпечення конституційного права громадян на отримання соціальних послуг, надання соціальної підтримки непрацездатним громадянам та особам з обмеженими фізичними можливостями у Територіальному центрі.

3.Завдання, заходи та строки виконання програми

Основним завданням програми є: надання соціальних послуг, зокрема догляду вдома громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту.

Основним заходом програми є: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Кошти направлятимуться на:

виплату заробітної плати з нарахуваннями соціальним робітникам установи;

Строки виконання програми – І квартал 2020 року.

  1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансове забезпечення Програми буде здійснюватися у вигляді міжбюджетних трансфертів в межах бюджетних призначень бюджету Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади.

Видатки на здійснення програми складають 113,4 тис.грн.

Головний розпорядник бюджетних коштів - Вугледарське міське фінансове управління.

  1. Очікувані результативні показники

Виконання програми дасть змогу створити рівні умови та можливості для отримання соціальних послуг за місцем проживання сільських громад Степненського та Павлівського старостинських округів.

  1. Контроль за ходом виконання програми

Контроль за реалізацією програми здійснює Вугледарське міське фінансове управління та заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Бочков).

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на міське УСЗН.

Міську цільову програму «Передача коштів на здійснення видатків по Територіальному центру у 2020 році» підготовлено Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Вугледар Донецької області

Директор Територіального центру

соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)

м.Вугледар Донецької області                                            С.І. Шевченко