Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

24.01.2020 № 7/54-21

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Допомога на поховання деяких категорій осіб» на 2020 рік

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», керуючись пунктом 3 частини першої статті 91 Бюджетного Кодексу України, пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити міську цільову програму «Допомога на поховання деяких категорій осіб» на 2020 рік (додається).
 2. Фінансування міської цільової програми «Допомога на поховання деяких категорій осіб» на 2020 рік здійснюється в межах бюджетних призначень бюджету Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади.
 3. Координацію роботи за виконанням даного рішення покласти на Вугледарське міське управління соціального захисту населення (Солоха).
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочкова А. В., постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник) та постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                                    А.Ю.Сілич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

24.01.2020 № 7/54-21

Міська цільова програма

«Допомога на поховання деяких категорій осіб» на 2020 рік

 1. визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма

Міська цільова програма «Допомога на поховання деяких категорій осіб» на 2020 рік (далі Програма) розроблена з метою виконання Закону України від 10.07.2003 № 1102-ІV “Про поховання та похоронну справу”, постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого».

 1. Мета Програми

Головна мета Програми – забезпечення фінансової допомоги на поховання деяких категорій осіб.

 1. Основні шляхи і засоби розв’язання проблеми

Для досягнення визначеної цією Програмою мети слід забезпечити:

виплату фінансової допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого.

 1. Завдання, заходи і строки реалізації Програми

Основним завданням Програми є:

Забезпечення надання додаткової фінансової допомоги на поховання деяких категорій осіб.

Основним заходами Програми є:

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги.

Термін дії програми – 2020 рік.

 1. Очікувані результати

Виконання Програми сприятиме розв’язанню соціальних проблем. Дасть можливість отримати додаткову фінансову допомогу на поховання деяких категорій осіб.

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми «Допомога на поховання деяких категорій осіб» на 2020 рік» наведені у додатку  до Програми (додається).

 1. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади на зазначені цілі на відповідний рік.

Обсяг асигнувань загального фонду бюджету Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади на надання одноразової фінансової допомоги на поховання на 2020 рік – 0,00 грн.

Порядок та умови надання фінансової допомоги на поховання передбачено Порядком надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №99.

У разі потреби може бути здійснено коригування Програми за рішенням міської ради шляхом уточнення окремих заходів – у відповідності із зміною законодавчої бази, умов реалізації Програми, зміни пріоритетів та з інших об’єктивних причин.

 1. Контроль за реалізацією Програми

Контроль за реалізацією програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг.

Координація роботи за виконанням заходів Програми покладається на Вугледарське міське управління соціального захисту населення.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми Вугледарське міське управління соціального захисту населення складає інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Міська цільова програма «Допомога на поховання деяких категорій осіб» на 2020 рік» підготовлена Вугледарським міським управлінням соціального захисту населення

Начальник Вугледарського міського

управління соціального захисту населення                         Т.В. Солоха

Додаток

до міської цільової програми «Допомога на поховання деяких категорій осіб» на 2020 рік

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми «Допомога на поховання деяких категорій осіб» на 2020 рік

№ з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця виміру

Значення показника

Значення показника

1

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги на поховання деяких категорій осіб

грн.

10 000,00

0,0

 

Затрат

     
 

обсяг видатків на надання одноразової фінансової допомоги на поховання деяких категорій осіб

грн.

10 000,00

0,0

 

Продукту

     
 

кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на поховання деяких категорій осіб

осіб.

5

0

 

Ефективності

     
 

середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги на поховання деяких категорій осіб

грн.

2000

0

 

Якості

     
 

Динаміка кількості одержувачів одноразової фінансової допомоги на поховання деяких категорій осіб (порівняно з минулим роком)

%

0

0

 

Всього:

 

10 000,00

0,0