Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

05.05.2021 № 7/69-8

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Забезпечення виконання рішень суду на 2021 рік»

З метою забезпечення своєчасного виконання рішень суду, на виконання Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», постанови Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників», керуючись пунктом 3 частини першої статті 91 Бюджетного Кодексу України, пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити міську цільову програму «Забезпечення виконання рішень суду на 2021 рік».
 2. Фінансування міської цільової програми «Забезпечення виконання рішень суду на 2021 рік» здійснюється в межах бюджетних призначень міського бюджету Вугледарської міської територіальної громади.
 3. Координацію роботи за виконанням даного рішення покласти на Вугледарське міське управління соціального захисту населення (Солоха).
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія БОЧКОВА, постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник) та постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                                    Андрій СІЛИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

05.05.2021 № 7/69-8

Міська цільова програма

«Забезпечення виконання рішень суду на 2021 рік»

 1. Загальні положення

Міська цільова програма «Забезпечення виконання рішень суду на 2021» (далі Програма) розроблена з метою своєчасного виконання рішень суду про стягнення коштів за зобов’язаннями,  що виникають у Вугледарському міському управління соціального захисту населення (далі Управління).

Нормами процесуального законодавства передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, обов’язкові для виконання для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України.

Правовою основою Програми є Конституція України, Бюджетний кодекс України,  Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про виконавче провадження», «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 року № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників».

 1. Мета Програми

Головна мета Програми – забезпечення виконання рішень суду про стягнення коштів з Управління, а також зменшення негативних наслідків невиконання судових рішень (блокування рахунків, нарахування штрафних санкцій) у зв’язку з неможливістю виконання цих рішень через відсутність відповідних бюджетних асигнувань, які відповідають суті заборгованості, визначеної судовими рішеннями.

 1. Завдання і строки виконання Програми

Основним завданням Програми є:

Вирішення питання щодо погашення заборгованості за рішеннями суду про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є Управління.

Строки виконання Програми – 2021 рік.

 1. Заходи та напрямки виконання Програми

Заходи та напрями реалізації завдань Програми спрямовані на забезпечення виконання рішень суду про стягнення коштів з боржника:

здійснення погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення бюджетних коштів;

забезпечення оплати судових витрат, виконавчого збору за примусове виконання рішення суду, штрафів, додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання рішення суду, тощо.

 1. Очікувані результати

Реалізація Програми сприятиме уникненню негативних наслідків, пов’язаних із неможливістю своєчасного виконання рішень суду про стягнення коштів (блокування рахунків, нарахування штрафних санкцій), забезпеченню виконання зазначених рішень, а також належній реалізації Управлінням своїх повноважень.

 1. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті Вугледарської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, по мірі надходження рішень суду про стягнення коштів.

У разі потреби може бути здійснено коригування Програми за рішенням міської ради шляхом уточнення окремих заходів – у відповідності із зміною законодавчої бази, умов реалізації Програми, зміни пріоритетів та з інших об’єктивних причин.

Головним розпорядником бюджетних коштів та виконавцем програми є Вугледарське міське управління соціального захисту населення.

 1. Контроль за реалізацією Програми

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно із розподілом обов’язків та постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг.

Координація роботи з виконання заходів Програми покладається на Вугледарське міське управління соціального захисту населення.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми Вугледарське міське управління соціального захисту населення готує інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради.

Міська цільова програма «Забезпечення виконання рішень суду на 2021 рік» підготовлена Вугледарським міським управлінням соціального захисту населення

Начальник Вугледарського міського

управління соціального захисту населення                          Тетяна СОЛОХА

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)