Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

04.06.2021 № 7/71-7

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Шкільний автобус» на 2021 рік

З метою забезпечення прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, організації безоплатного,  безпечного, регулярного і безкоштовного перевезення вихованців, учнів, та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх закладів до місця навчання, роботи, місць проживання, до місць оздоровлення та відпочинку, для участі учнів у спортивних  і інших заходах та олімпіадах,  раціонального використання кадрового потенціалу загальноосвітніх закладів  територіальної громади на виконання статті 13 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про повну загальну середню освіту» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31 «Про затвердження програми «Шкільний автобус», керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити міську цільову програму «Шкільний автобус» на 2021 рік (далі Програма) (додається).
 2. Визначити, що джерелом фінансування програми є бюджет Вугледарської міської територіальної громади та державний бюджет в сумі – 2476,6 тис.грн.
 3. Координацію роботи за виконання даного рішення покласти на міський відділ освіти (Войцеховський).
 4. 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Андрія БОЧКОВА, комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у стравах дітей та молоді, розвитку підприємства, торгівлі та сфери послуг (Мисник), комісію з питань соціально-економічного розвитку планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                                    Андрій СІЛИЧ

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               04.06.2021 № 7/71-7

                                                                              

Міська цільова програма

«Шкільний автобус» на 2021 рік

 1. Загальна частина

Міська цільова програма «Шкільний автобус» (далі за текстом – Програма) розроблена відповідно до статті 13 Закону України «Про освіту», статті 8 Закону України «Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31 «Про затвердження програми «Шкільний автобус» (зі змінами та доповненнями).

Організація регулярного безкоштовного підвезення учнів, вихованців та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів до місця навчання, роботи та до місць проживання є обов’язковою складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти.

На території Вугледарської  міської територіальної громади (далі громади) за межею пішохідної доступності до закладів освіти потребують підвезення учні, діти та педагогічні працівники, які проживають у селі.

Належна організація підвезення учнів, до загальноосвітніх навчальних закладів сприятиме реалізації плану оптимізації діяльності загальноосвітніх закладів, створенню умов для безпеки дітей, збереження їх здоров’я, ефективному використанню бюджетних коштів, кадрового потенціалу педагогічних працівників, удосконаленню мережі освітніх закладів, а також розширить можливість для гурткової та позакласної освіти.

Основна проблема, на вирішення якої спрямована Програма, - це підвезення учнів з віддалених населених пунктів до місць навчання. Транспортні засоби передані в оперативне управління закладів освіти Вугледарської міської ради. При розробці Паспортів автобусних маршрутів беруться до уваги, зокрема, існуючі дорожні умови, кількість автобусів, маршрути та частота їх пересування для того, щоб максимально використовувати транспортні засоби та мінімізувати незручності для учнів , дітей та вчителів, які добираються до місць навчання, роботи із своїх сіл, наявність кваліфікованих водіїв та зростаючі регулярні витрати на підтримку роботи  шкільних автобусів (наприклад – страхування, вартість палива, утримання транспортних засобів).

Транспортні маршрути підвезення учнів, вихованців і вчителів сільської місцевості до місць навчання, на роботу та в зворотному напрямі, можуть змінюватись у зв‘язку із оптимізацією мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

Станом на 01 січня 2021 року в громаді налічується 177 учнів, 9 дітей дошкільного віку, які проживають за межею пішохідної доступності і потребують регулярного підвезення до школи та дитячого садка, у тому числі учні с.Євгенівка Старомлинівської сільської ради 58 дітей, на підставі меморандуму від 04.02.2021 року №6 «Про співпрацю між територіальними громадами». Підвозом охоплено 100 % дітей.

Підезення дітей здійснюють 4 шкільні автобуси.

 1. Мета програми

Метою програми є:

виконання вимог законодавства щодо забезпечення регулярного безкоштовного перевезення учнів, вихованців та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх закладів до місця навчання, роботи, місць проживання, до місць оздоровлення та відпочинку, для участі учнів у спортивних і інших заходах та шкільних учнівських олімпіадах;

покращення освітнього рівня населення;

створення рівних можливостей для всіх громадян, які проживають і постійно працюють у сільській місцевості, в задоволенні соціальних та культурно-освітніх потреб;

раціональне використання кадрового потенціалу закладів загальної середньої освіти Вугледарської міської територіальної громади.

 1. Завдання і строки воконання програми

Основним завданням програми є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття якісної та доступної базової середньої освіти.

Строки виконання програми – 2021 рік.

 1. Заходи та напрями виконання програми

Заходи реалізації програми:

здійснення утримання та обслуговування шкільних автобусів;

придбання шкільного автобусу для організації безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників філій до опорного закладу НВК «МРІЯ».

 1. Очікувані результати

Виконання програми дає змогу:

придбати шкільний автобус для поповнення і оновлення існуючого парку шкільних автобусів;

забезпечити підвезення 100 відсотків учнів, вихованців та педагогічних працівників;

створити оптимальну мережу загальноосвітніх навчальних закладів та належні умови для здобуття учнями повної загальної середньої освіти у сільській місцевості;

забезпечити соціальний захист учасників освітнього процесу, припинити негативні процеси в соціальній сфері села, досягти позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення.

Очікувані результативні показники наведено у додатку до міської цільової програми «Шкільний автобус» на 2021 рік (додається).

 1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування цієї програми здійснюється у межах затверджених бюджетних призначень згідно із розписом бюджету Вугледарської міської територіальної громади, державного бюджету у сумі 2476,6 тис.грн. та інших коштів, не заборонених законодавством України.

 Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним за виконання програми є міський відділ освіти.

 1. 7. Контроль за реалізацією програми

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно із розподілом обов’язків та постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у стравах дітей та молоді, розвитку підприємства, торгівлі та сфери послуг.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на міський відділ освіти.

Після закінчення встановленого строку виконання програми міський відділ освіти готує інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради.

Міська цільова програма «Шкільний автобус» на 2021 рік підготовлена міським відділом освіти

Начальник міського відділу освіти                           Валерій ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ

Додаток

до міської цільової програми «Шкільний автобус»на 2021 рік

Очікувані результативні показники виконання

міської цільової програми «Шкільний автобус» на 2021 рік

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники бюджету  Вугледарської міської ТГ

Одиниця виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

1

Здійснення утримання та обслуговування шкільних автобусів

 

Показник затрат

     
 

загальний обсяг видатків

грн.

626600

626600

 

у тому числі: витрати на утримання шкільного автобусу для перевезення школярів з с.Євгенівка Старомлинівської сільської ради до Петрівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Вугледарської міської ради за рахунок компенсації Старомлинівської сільської ради

грн.

73300

73300

 

Показник продукту

     
 

кількість автобусів

од.

4

4

 

кількість учнів та вихованців сільської місцевості, які потребують підвезення

осіб

186

186

 

у тому числі: кількість учнів с.Євгенівка Старомлинівської сільської ради, які потребують підвезення

осіб

58

58

 

Показник ефективності

     
 

середні витрати на утримання 1 автобусу

грн.

156650

156650

 

Показник якості

     
 

відсоток забезпеченості автобусів коштами на утримання

%

90

90

 

відсоток дітей, яких підвезено до закладу освіти

%

100

100

2

придбання шкільного автобусу для організації безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, та педагогічних працівників філій до опорного закладу НВК «МРІЯ»

 

Показник затрат

     
 

загальний обсяг видатків, у т.ч.:

грн.

1850000

0

 

кошти освітньої субвенції на придбання шкільного автобусу

грн.

925000

0

 

спів фінансування з бюджету Вугледарської міської територіальної громади на придбання шкільного автобусу

грн.

925000

0

 

Показник продукту

     
 

Кількість придбаних автобусів

од.

1

0

 

Показник ефективності

     
 

середні витрати на придбання 1 автобусу

грн.

1850000

0

 

Показник якості

     
 

Динаміка збільшення автобусів у плановому періоді відповідно до попередніх показників

%

25

0

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)