Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

04.06.2021 № 7/71-10

м. Вугледар

Про внесення змін до міської цільової програми «Організація благоустрою території Вугледарської міської територіальної громади» на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2020 №7/64-21

З метою забезпечення проведення комплексу робіт з благоустрою території Вугледарської міської територіальної громади в 2021 році та перерозподілом бюджетних коштів по заходам з благоустрою, керуючись статтею 23 Бюджетного Кодексу України, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до міської цільової програми «Організація благоустрою території Вугледарської міської територіальної громади» на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2020 №7/64-21, а саме:

1.1. В главі 6 «Обсяги та джерела фінансування програми» пункт перший викласти в новій редакції:

«1) заходи з благоустрою території міста 3372,4 тис.грн.:

забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства – 1212,5 тис.грн.;

утримання в належному стані об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію – 134,0 тис.грн.;

забезпечення благоустрою кладовищ – 87,5 тис.грн.;

збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов – 1232,1 тис.грн.;

забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення – 282,0 тис.грн.;

забезпечення санітарної очистки території – 350,0 тис.грн.;

забезпечення поховання померлих одиноких громадян, в тому числі по Вугледарській міській територіальній громаді – 21,0 тис.грн.;

придбання та встановлення дорожніх знаків – 53,3 тис.грн.;».

          1.2. Додаток до міської цільової програми «Очікувані результативні показники виконання програми «Організація благоустрою території Вугледарської міської територіальної громади» на 2021 рік» викласти в новій редакції (додається).

Міський голова                                                                     Андрій СІЛИЧ


Додаток

до міської цільової програми «Організація благоустрою території Вугледарської міської територіальної громади» на 2021 рік

(в редакції рішення міської ради від 04.06.2021 № 7/71-10)

Очікувані результативні показники виконання програми

«Організація благоустрою території Вугледарської міської територіальної громади» на 2021 рік

№з/п

Назва показника

Прогнозний

обсяг коштів

в тому числі планові показники бюджету

міської

територіальної громади

Одиниця

виміру

Значення

показника

Значення

показника

1

2

3

4

5

1

Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства

 

 

     
 

Показники затрат

     
 

обсяг видатків на утримання в належному технічному стані автомобільних доріг та тротуарів

тис. грн.

1212,5

1212,5

 

Площа та протяжність автомобільних доріг та тротуарів

км

64,17

64,17

         
 

Показники продукту

     
 

протяжність автомобільних доріг та тротуарів, яку планується утримувати в належному стані

км

24,2

24,2

         
 

Показники ефективності

     
 

середня вартість утримання 1 м автомобільних доріг та тротуарів

грн.

50,1

50,1

         
 

Показники якості

     
 

питома вага кількості об’єктів дорожнього господарства (автомобільних доріг та тротуарів), що утримуються до загальної кількості об’єктів дорожнього господарства

%

37,7

37,7

         

2

Утримання в належному стані об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію

         
 

Показники затрат

     
 

загальний обсяг видатків

тис. грн.

134,0

134,0

 

кількість об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, що підлягають утриманню

одиниць

25

25

         
 

Показники продукту

     
 

кількість заходів з очистки об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію

одиниць

4

4

         
 

Показники ефективності

     
 

середньорічні видатки на один об’єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію

тис. грн.

5,36

5,36

 

середньорічні видатки на один захід з очистки об’єкта, задіяного в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію

тис. грн.

33,5

33,5

         
 

Показники якості

     
 

питома вага очищених об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію у загальній кількості об’єктів

%

16

16

         

3

Забезпечення благоустрою кладовищ

         
 

Показники затрат

     
 

загальний обсяг видатків

тис. грн.

87,5

87,5

 

загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою

га

4,0

4,0

         
 

Показники продукту

     
 

площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати

га

4,0

4,0

         
 

Показники ефективності

     
 

середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища

тис. грн.

21,87

21,87

         
 

Показники якості

     
 

питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ

%

100

100

         

4

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

         
 

Показники затрат

     
 

загальний обсяг видатків

тис. грн.

1232,1

1232,1

 

площа території об’єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)

га

32,23

32,23

         
 

Показники продукту

     
 

територія об’єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)

га

32,23

32,23

         
 

Показники ефективності

     
 

середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об’єктів зеленого господарства

тис. грн.

38,23

38,23

         
 

Показники якості

     
 

питома вага території об’єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) до загальної площі об’єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)

%

100

100

         

5

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

         
 

Показники затрат

     
 

загальний обсяг видатків у тому числі:

тис. грн.

282,0

282,0

 

загальний обсяг видатків по зовнішньому освітленню

тис. грн.

112,8

112,8

 

загальний обсяг видатків світлоточок

тис. грн.

169,2

169,2

 

загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення

км

22

22

 

кількість світлоточок

од.

620

620

         
 

Показники продукту

     
 

протяжність мереж зовнішнього освітлення, що потребує утримання

км

22

22

 

кількість світлоточок, що потребують утримання

од.

620

620

         
 

Показники ефективності

     
 

середні витрати на утримання мережі зовнішнього освітлення на 1 км

тис. грн.

5,13

5,13

 

середні витрати на утримання 1 світлоточки

тис. грн.

0,273

0,273

         
 

Показники якості

     
 

питома вага протяжності мережі зовнішнього освітлення, що потребує утримання від загальної протяжності мереж зовнішнього освітлення

%

100

100

 

питома вага протяжності мережі зовнішнього освітлення, що потребує утримання до загальної протяжності мереж зовнішнього освітлення

%

100

100

 

питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби

%

100

100

         

6

Забезпечення санітарної очистки території

         
 

Показники затрат

     
 

загальний обсяг видатків

тис. грн.

350,0

350,0

 

площа території міста, що потребує прибирання сміття

тис. м. кв.

303

303

         
 

Показники продукту

     
 

площа території міста, на якій планується прибирання сміття

тис. м. кв.

303

303

         
 

Показники ефективності

     
 

середні витрати на прибирання 1м2 території міста

тис. грн

1,155

1,155

         
 

Якості

     
 

питома вага площі території міста, що  планується прибирати до площі території що потребує прибирання

%

100

100

         

7

Забезпечення населення зовнішнім освітленням

 

 

 

 

 

 

Показники затрат

     
 

загальний обсяг видатків

тис. грн

600,0

600,0

 

обсяг електроенергії необхідної для зовнішнього освітлення території міста

тис. кВт. год/рік

200,0

200,0

         
 

Показники продукту

     
 

обсяг спожитої електроенергії на зовнішнє освітлення території міста

тис. кВт. год/рік

200,0

200,0

         
 

Показники ефективності

     
 

середня вартість 1 кВт/год

грн

3,0

3,0

         
 

Показники якості

     
 

річна економія споживання енергоресурсів у натуральному вигляді

%

164,23

164,23

8

Забезпечення поховання померлих одиноких громадян

         
 

Показники затрат

     
 

загальний обсяг видатків

тис. грн

21,0

21,0

         
 

Показники продукту

     
 

кількість поховань померлих одиноких громадян

од.

6

6

         
 

Показники ефективності

     
 

середній розмір витрат на захоронення одного померлого одинокого громадянина

тис. грн

3,5

3,5

9

Придбання та встановлення дорожніх знаків

     
 

Показники затрат

     
 

загальний обсяг видатків

тис. грн.

53,3

53,3

         
 

Показники продукту

     
 

загальна кількість дорожніх знаків, які необхідно придбати та встановити

од.

22

22

         
 

Показники ефективності

     
 

середня вартість 1 встановленого дорожнього знаку

тис. грн.

2,422

2,422

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)