Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

16.07.2021 № 7/72-15

м. Вугледар

Про визначення органу приватизації та затвердження Положення про орган приватизації

         З метою прискорення економічного зростання, збільшення частки приватної власності у структурі економіки України шляхом продажу об’єктів приватизації, керуючись статтею 143 Конституції України, на виконання Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», згідно з пунктом тридцятим частини першої статті 26, підпунктом першим пункту «а» статті 29, частиною п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Визначити управління міського господарства Вугледарської міської ради органом приватизації, щодо комунального майна Вугледарської міської територіальної громади, яке знаходиться на балансі управління міського господарства Вугледарської міської ради та комунальних підприємств.
  2. Затвердити Положення про орган приватизації Вугледарської міської ради (додається).

Міський голова                                                                         Андрій СІЛИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

16.07.2021 № 7/72-15

ПОЛОЖЕННЯ

про орган приватизації Вугледарської міської ради

  1. Це положення розроблено відповідно до вимог законодавства з метою делегування повноважень Вугледарської міської ради щодо приватизації комунального майна Вугледарської міської територіальної громади органу приватизації Вугледарської міської ради (далі – орган приватизації) – управлінню міського господарства Вугледарської міської ради.
  2. Орган приватизації у свої діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, постановами Верховної ради України, нормативними актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
  3. Повноваження органу приватизації:

1) формує переліки об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, та подає їх на затвердження міської ради;

2) забезпечує підготовку до приватизації та приватизацію об’єктів комунальної власності;

3) публікує переліки об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради, а також в електронній торговій системі (у випадку продажу об’єкта на аукціоні);

4) приймає рішення шляхом видання наказу про приватизацію щодо кожного об’єкта комунальної власності, включеного міською радою до переліку об’єктів, що підлягають приватизації;

5) готує проєкти рішень Вугледарської міської ради про приватизацію щодо кожного об’єкта комунальної власності, включеного міською радою до переліку об’єктів, що підлягають приватизації;

6) публікує інформацію про прийняття рішення про приватизацію об’єкта та у випадках, передбачених законодавством, інформації про вивчення попиту для визначення стартової ціни;

7) публікує інформацію про умови продажу, в тому числі стартову ціну об’єкта приватизації;

8) укладає договори на проведення оцінки об’єктів приватизації у випадках, передбачених законодавством;

9) укладає договори з іншими уповноваженими особами щодо проведення аукціонів з продажу об’єктів приватизації;

10) виконує функції організатора аукціону;

11) контролює виконання умов договорів купівлі-продажу комунального майна;

12) готує документи для укладення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації;

13) після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації складає та підписує акт приймання-передачі приватизованого об’єкта;

14) публікує інформацію про результати приватизації;

15) приймає рішення про завершення приватизації шляхом видання наказу;

16) здійснює інші повноваження в сфері приватизації комунального майна Вугледарської міської територіальної громади, передбачені чинним законодавством України та рішеннями Вугледарської міської ради.

17) надає обов’язкові до виконання вказівки комунальним підприємствам з питань організації, підготовки та проведення приватизації комунального майна, яке знаходиться на балансі зазначених комунальних підприємств.

Положення про орган приватизації Вугледарської міської ради розроблено управлінням міського господарства Вугледарської міської ради

Начальник управління міського

господарства Вугледарської міської ради                         Ярослав МИРОНЕНКО

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)